Franc Sablič je kot kot izvedenc na glavni obravnavi v kazenskem postopku zoper obdolženega dr. Milka Noviča pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani izpovedal, da je Nacionalni forenzični laboratorij (NFL) akreditiran laboratorij, da je akreditiran laboratorij s točno določenim postopkovnikom, da ima NFL v postopku in po navodilih akreditirano, da jemlje vzorce tudi po 24 urah, kar je vse neresnično, saj je NFL akreditacijo za opravljanje preiskav GSR prejel šele 24.7. 2017, še danes pa NFL nima akreditacije za odvzemanje vzorcev, kar je Franc Sablič nedvomno vedel, saj je bil še v času izdelave izvedenskih mnenj v navedeni kazenski zadevi direktor NFL, njegova izpovedba pa je imela za posledico obsodbo dr. Milka Noviča na zaporno kazen 25 let zaradi umora dr. Janka Jamnika, kar je za obdolženca posebno huda posledica. ....

Obtožnica zoper Franca Sabliča (klik na dokument)

-----

Kdaj si bodo vsi sodniki upali  soditi po pravici. Strah je največji zaveznik komunističnega sodstva po naročilu politike !

Vili Kovačič – državljan K.,  spremljevalec iz sodne dvorane

vir slike: rtvslo.si