Včeraj, 22. decembra 2017, je senat Višjega sodišča v Ljubljani v sestavi Tatjana Merčun (predsednica), Stanka Živič (poročevalka) in Milan Štrukelj (sodeloval je v senatu, ki je potrdil nezakonito prvostopenjsko sodbo v zadevi Patria) potrdil prvostopenjsko sodbo sodnice, mag. prava (kdo ji je podelil ta naziv?!) Špele Koleta, (njena sodba je 214 stani dolgo skrpucalo, brez glave in repa, z množico nelogičnih in nepovezanih dejstev in brez najmanjšega dokaza), da je dr. Milko Novič kriv kaznivega dejanja umora dr. Janka Jamnika.

Pravnomočna (ob)sodba se je zgodila natanko 3 leta po aretaciji Noviča, ko ga je, le 6 dni po dogajanju pri Via Boni, direktor NPU Darko Majhenič javno(!) obsodil za umor Jamnika kar z besedami, da »si je nabavil pištolo, prišel tja in Jamnika ustrelil iz brezobzirnega maščevanja«. Zares »visoki« dokazni standardi slovenskega visokega policijskega uradnika (kriminalista) za obsodbo kaznivega dejanja umora. Na osnovi teh »argumentov« bi bil lahko morilec tudi Majhenič, še posebej, ker je bil tisti, ki je izvedel umor, profesionalni strelec s pomočniki.

Prav neverjetno je, kako je sodnica Koleta na 1.stopnji sojenja popolnoma sledila izvajanju javnosti znane tožilke Žgajnarjeve. Delovali sta v očitnem tandemu, sem se ob vsakokratnem sojenju sama prepričala! Ob izreku sodbe pa Kolete ni zmotilo niti dejstvo, da ima Novič alibi vse do nekaj minut preden se je zgodilo streljanje in je v nekaj minutah in sekundah nemogoče uresničiti očitana dejanja (tudi nobena izmed množice kamer ga nikjer ni zaznala, niti nobena priča videla), posebej še, ker bi Novič moral poznati do sekunde natančno Jamnikovo zamudo. Če bi Jamnik, ki je bil soorganizator prireditve, zamujal le 7 minut manj in bi prišel na parkirišče z zamudo 31 minut, tožilki, sodnici in tistim, ki so v ozadju naročila za umor Jamnika, scenarij z nadomestnim morilcem Novičem nikakor ne bi uspel, saj je bil Novič takrat še v trenerki (hlače je uporabljal tudi kot pižamo, to pojasnilo je namenjeno Koletovi). No, organizatorji umora so se potrudili, da so preiskovalci eno Noviču poslano sporočilo locirali na kraju dogajanja (kriv je, je trdila tožilka), tako, da so ojačali signal v privatni bazni tel. postaji Varnost d.o.o. na Koprski v bližini Via Bone. Toda tudi tokrat so se ušteli. To SMS sporočilo je v umor »vpleteni« Bartol poslal Noviču šele pol ure po umoru (!), ko je bil Jamnik že zdavnaj v bolnici in je na parkirišču mrgolelo policajev. Razlog za prepozno sporočilo (Bartol bi ga moral poslati okoli 19:40) je bil v tem, da je Novič odgovoril na prvo Bartolovo sporočilo ob 19:49, torej dobro uro potem, ko ga je prejel in 11 minut po streljanju. Novičev duhovit odgovor na neumno prvo sporočilo neznanca Bartola je takrat registrirala Telekomova bazna postaja v bližini doma, saj je bil Novič ves večer doma - počival po napornem dnevu na Krasu!

Toda Špele Koleta vse te in še druge pomanjkljivosti v obtožnici in izvajanju tožilke niso zmotile. Po navdihu alias navodilu stricev iz ozadja je dodala celo nove, ki na sodnih obravnavah sploh niso bile obravnavane in pojasnjene (sic!), češ da je imel Novič v računalniku sliko Jamnika, ogledoval pa naj bi si tudi slike pištol. Zares perverzna manipulacija, ki jo je kot dokaz za utrjevanje krivde uporabil še senat višjega sodišča (sic!). In še, celo to, da v času umora Novič ni bil na internetu, je za naše vrle člane senata, višji sodnici Živičevo in Merčunovo ter sodnika Štruklja dokaz, da je Novič morilec (sic!).

Zanimivo, da se sodnica Koleta ni hotela posvetiti VIDEO posnetkom v času umora v bližini Via Bone. Kar 5 kamer je beležilo dogajanje in zaznalo dva kolesarja, osebo, ki je hitela na parkirišče ob prihajanju Jamnikovega avtomobila in osebo, ki si je takoj po streljanju (kaže čas na kameri) na bližnjem pločniku slačila gornja oblačila, in jo je le minuto kasneje oz. 2-3 minute po streljanju odpeljal takrat prispeli Fiat Punto. Sodnico je zanimal le kolesar brez luči. Da postava ne ustreza Noviču, sodnice ni zanimalo. Določila je, da je to Novič, saj njegovo kolo nima luči (sic!). Toda, ker so po pisni pritožbi obrambe scenaristi v ozadju ugotovili, da ne bo šlo, saj je kolo prihajalo z nasprotne strani kot naj bi prihajal Novič, so člani senata višjega sodišča opustili to dokazno možnost.

Tako je višjemu sodišču ostala za dokazovanje Novičeve krivde le analiza strelnih delcev. In prav na najdene mikronske strelne delce, ki pa brez ustrezne analize ne morejo biti dokaz (take delce lahko dobiš že ob rokovanju s policistom ob prihodu na policijsko postajo), so višji sodniki naslonili potrditev sodbe na prvi stopnji. Ukaz od zgoraj je namreč bil: NOVIČ mora biti kriv!

Pri obsodbi (pravnomočna sodba) niso upoštevali nobenih dejstev utemeljenih v pritožbi obrambe na sodbo okrožne sodnice, ignorirali so oba izvedenca obrambe (za balistiko in kemijo) in saj ni res, pa je, celo jasno izraženo stališče obeh neodvisnih nemških izvedencev (za balistiko in kemijo) z Bavarskega inštituta.

Pravnomočno sodbo je senat višjega sodišča oprl kar na mnenje strojnega inženirja Franca Sabliča (na neki obravnavi je celo fantaziral, da se je Jamnik s krvavo roko naslonil na avtomobil, ko je razlagal položaj strelca), ki ga je napisal po nalogu sodišča ter kot privatnik, čeprav je bil takrat direktor NFL in je bil torej v konfliktu interesov, kar pomeni kršitev zakona. Seveda Koleta te pritožbe, kot tudi drugih dokaznih predlogov obrambe, ni upoštevala, kar kaže, da je bil Sablič potreben in nujen pogoj, da so krivdo naprtili Noviču!

Obramba se je na poročilo (22.12.2017) o analizi vzorca z rok in las Noviča (vzorec je bil vzet 17.12.2014, ko je Novič prišel na policijo, ker ga je prijavil dr. Levec s KI) pritožila, vendar je dobila zahtevane rezultate analize strelnih delcev (nekoliko kasneje so analizirali še jakno) na vpogled šele po 14 mesecih, februarja 2016 (!). Šele takrat se je obramba lahko pritožila (10. marec 2016) na množico pomanjkljivosti v poročilu. V pritožbi, ki je bila predstavljena na obravnavi višjega sodišča 20. dec. 2017 je obramba poudarila pogoje,kdaj se smatra nek GSR delec kot karakterističen: viden mora biti z BSE detektorjem (jasna, kontrastna slika), oblika delca mora biti kroglasta, imeti mora kemijsko sestavo svinec, barij, antimon (Pb - Ba - Sb). Prav noben GSR delec v poročilu NFL ni izpolnjeval kumulativno vseh treh zahtevanih pogojev(sic!). Prav ta analiza NFL pa je pripeljala do Novičeve aretacije in skoraj 3 letnega pripora.

Obsojeni dr. Novič (kemik) je na obravnavi pred senatom višjega sodišča problematiziral tudi način vzorčenja tulca, kot ga je uporabila Ester Ceket z NFL, ki v mednarodnih standardih ni nikjer naveden - razrezala je lepljivi disk na pol, ga s pinceto vnesla v tulec in obrisala notranje stene, datum vzorčenja pa sploh ni naveden, kar pomeni ničnost t.i. dokaznega materiala (najden je bil le en tulec, prav tako ni nikjer pištole).Nemška izvedenka dr. Gebhart z bavarskega inštituta, je v poročilu za sodišče izrecno napisala"Pripisovanje delcev izstrelkov določenemu tulcu s priznanimi znanstvenimi metodami ni mogoče."

Novič je še opozoril, da v poročilu sploh ni navedena kalibracija BSE detektorja, kalibracija EDX detektorja, itd. Vse to lahko vodi do napačnih(!) rezultatov preiskave, ti rezultati pa so bili osnova za njegovo aretacijo.

Obramba tudi ni imela možnosti videti slike spodnjega dela tulca (S&B 7,65 BR), da bi iz oznak ugotovila karakteristike naboja. NFL je dal policiji, ta pa sodišču le selekcionirane podatke - sliko tulca od strani, brez možnosti videti oznake in ugotoviti letnico naboja (sic!). Obstaja namreč razlika med S&B strelivom stare proizvodnje (S&B&P) kjer so prisotni naslednji elementi Pb – Ba – Sn (kositer), ni pa antimona in S&B strelivom novejše proizvodnje, kjer so prisotni elementi Pb - Ba – Sb (antimon) , nima pa kositra. V tulcu pa so bili ugotovljeni Pb - Ba - Sn - Sn , torej kar 4 elementi!

Na obravnavi višjega sodišča 20.dec.2017 je obramba prvič dobila odgovor, da je NFL dobil akreditacijo šele 24. julija 2017, kar postavlja na laž dosedanje trditve NFL. Pod vprašajem je torej celotna analiza GSR delcev, na osnovi katere so Noviča priprli !

TODA VIŠJEGA SODIŠČA vsa zgoraj navedena dejstva niso zanimala. Sodbo je poročevalka Živič utemeljila popolnoma pavšalno (!), dejala je, da delci GSR kažejo, da je Novič morilec. Kdo in kako bo napisal in utemeljil krivdo v pisni sodbi, ni treba ugibati, saj je sodnica izkazala popolno neznanje na tem področju. No, upam, da scenaristi umora ne bodo napisali takega zmazka, kot se je zgodil na prvi stopnji!

Zapisani dvomi nemških izvedencev z Bavarskega inštituta o Novičevi krivdi kažejo, da je sodišče popolnoma ignoriralo temeljno pravilo: »In dubio pro reo«, ki v prevodu pomeni: v dvomu v korist obdolženca. Ali sodišče nadaljuje revolucionarno prakso?

In še neverjetna novica: sodniki niso želeli prisluhniti materi pokojnega Jamnika. Koga ali česa so se ustrašili? Gospa je novinarjem povedala, da ne verjame, da je dr. Novič umoril njenega sina.

Iva Pavlin Žurman