Razkrivamo dokument z nakazili, ki jih je aprila 2017 na račun od Slovenije prejel tujec s priznano mednarodno zaščito.
(Slovenske Novice: 24.9.2018)
 
Številka 1248,56 evra predstavlja znesek socialne pomoči, ki je med 20. in 24. aprilom pritekla na račun migranta v Sloveniji. To razkriva bančni izpisek, ki smo ga prejeli v uredništvo. Gre za osebo s priznano mednarodno zaščito, trdi naš vir.
 
Na spletni strani MNZ navajajo, da je taka oseba upravičena do: prebivanja v RS, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, pomoči pri vključevanju v okolje, zaposlitve in dela, zdravstvenega in socialnega varstva, pridobitve informacij o pravicah in dolžnostih ter izobraževanja.
 
Na račun je omenjeni tujec prejel denarno socialno pomoč, ki je aprila 2017 znašala 292,56 evra, (danes ta znaša 392,75) in še 80 evrov socialne podpore z MDDZS.
 
Koliko tujcev trenutno prejema tako nadomestilo? Denarno pomoč, do katere so upravičeni tujci, je avgusta prejelo 11 družin za 22 družinskih članov.
 
V oči pa bode nakazilo, ki ga je tujec prejel od ministrstva za notranje zadeve. Gre za nadomestilo, ki ga je prejel za nastanitev na zasebnem naslovu, ki je znašalo 876 evrov. Danes ta nadomestila izplačuje urad za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), gre za vladni urad, ki je pristojen za izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu posameznikom, osebam s priznano mednarodno zaščito.
 
»Višina denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu je odvisna od števila družinskih članov. Posameznik je upravičen do največ 392,75 evra, kar predstavlja 100 odstotkov minimalnega osnovnega dohodka. Štiričlanska družina je upravičena do največ 706,95 evra denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, kar predstavlja 180 odstotkov minimalnega osnovnega dohodka, ki ga lahko prejmejo za plačilo najemnine in stroškov, vendar zgolj (izključno) ob predpogoju, da ti posamezniki ne prejemajo nobenega drugega dohodka. Nakazilo enkrat mesečno prejmejo od UOIM,« so pojasnili na uradu. Dodali so še, da je petčlanska družina upravičena do največ 824,78 evra denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, kar predstavlja 210 odstotkov minimalnega osnovnega dohodka, ki ga lahko prejmejo za plačilo najemnine in stroškov, šestčlanska družina pa do največ 903,33 evra, kar predstavlja 230 odstotkov minimalnega osnovnega dohodka, sedem- ali veččlanska družina pa do največ 981,88 evra, kar predstavlja 250 odstotkov minimalnega osnovnega dohodka. Zakaj je omenjeni tujec na račun prejel natanko 876 evrov, nam niso znali pojasniti, so pa dodali, da je mogoče, da je prejel nakazilo za tri mesece.
 
Avgusta je bilo oddanih 61 vlog za 113 upravičencev, mesečno sicer izdajo približno 300 izplačil, ki pa so vezana na odredbo. Tujci s priznano mednarodno zaščito lahko tako nadomestilo prejemajo največ 18 mesecev, morajo pa zanjo zaprositi vsake tri mesece. Do nje so upravičeni, če zahtevku priložijo kopijo najemne pogodbe oziroma dodatka k najemni pogodbi, veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma potrdilo o vlogi za denarno socialno pomoč, izpis prilivov na vseh bančnih računih vlagatelja in njegovih družinskih članov za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka ter potrdilo o dohodkih zavezanca, ki je vlagatelja oziroma njegove družinske člane dolžan in zmožen preživljati, za zadnje tri mesece pred mesecem vložitve zahtevka.
 
Na uradu še pojasnjujejo, da 75 odstotkov sredstev nameni Sklad za azil, migracije in vključevanje – AMIF, slovenski urad za oskrbo in integracijo migrantov pa doda 25-odstotni delež. Koliko denarja konkretno mesečno namenijo za to, niso razkrili
 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/clanek/bancni-izpisek-migranta-v-sloveniji-toliko-je-prejel-na-racun-94595

Bančni izpisek migranta v Sloveniji: toliko je prejel na račun

Besni državljani glede 1.250 evrov mesečne »socialne pomoči« azilantu sporočajo vladi: Posiljujete svoj narod, slovenske samohranilke pa nimajo niti za kruh! Naj tudi migranti zbirajo zamaške! Potreben je upor!

Potem ko smo včeraj objavili bančni izpisek, iz katerega je razvidno, da je nek azilant aprila lani za »socialno pomoč« prejel od slovenske države 125...

SRAMOTA! POGLEJTE BANČNI IZPISEK AZILANTA! Migranti na svoje račune od slovenske države prejemajo več, kot znaša povprečna pokojnina in povprečna neto plača!

1248,56 evra socialne pomoči je med 20. in 24. aprilom lani prišlo na račun migranta, ki biva v Sloveniji, razkrivajo Slovenske novice, ki so pridobil...