tekst je v srbščini, ne bom prevajala

VOJNI TRIBUNALI NA ANTARKTIKU - AŽURIRANJE INFORMACIJA
 
U prethodnom postu smo rekli da su dana 30.01.2019. godine počela suđenja u tribunalima na Antarktiku.
Za početak objasnićemo strukturu vojnih tribunala odnosno sudnica, kako su organizovane i na koji način se realizuju suđenja.
Na Antarktiku ima 11 sudnica koje su građene po principu kupola staklastog izgleda. Sudnice su vrlo velike i prostrane. Unutrašnjost kupola je kristalno bele boje. Sudnica ima unutrašnju strukturu rasporeda koji je raspoređen tako što u takvoj strukturi postoji polukružni uzdignuti sto za kojim sedi Veće sudija. Veće se sastoji od 48 izabranih sudija koji sude optuženicima. Veće je mešane strukture, ima ljudskih bića, hibrida (hibrid ljudskog bića i predstavnika druge civilizacije) i predstavnika drugih civilizacija koji se nalaze u svojoj originalnoj fizičkoj formi. Sudije su obučeni u belo-zlatne odore sa kapuljačama, nalik većnicima Galaktičke Federacije. Predsedavajuća Veća sudija je predstavnica plejađanske civilizacije koja se nalazi u svojoj originalnoj fizičkoj formi na Zemlji. Svi održavaju svoju ličnu frekvenciju i vibraciju visokom tako što koriste posebna odela koja im omogućava da održe svoju frekvenciju visokom na Zemlji. Zemlja ima i dalje dosta veliku gustinu u vibraciji stoga je sasvim razumljivo da predstavnici drugih civilizacija koriste posebna odela radi održavanja svoje lične frekvencije.
Odmah niže ispod uzdignutog stola rezervisanog za Veće sudija, postoji drugi sto koji je takođe polukružnog oblika, rezervisan za porotu. Niže ispod stola za porotu, postoje tri stolice jedna pored druge. Stolice su predviđene za kanale (najčešće na astralnom i eteričnom nivou) koji kanališu svoje nadređene kanale. Prva stolica je predviđena za komandanta snaga Galaktičke Federacije, druga stolica je rezervisana za predsednika Velikog veća Galaktičke Federacije, i treća stolica je namenjena za predsednicu Malog veća Galaktičke Federacije. Oni uvek kad god žele da imaju uvid u tok određenog suđenja, preko svojih kanala imaju najbolji pogled na celu sudnicu i na optužene.
Dalje niže od tih stolica stoje optuženici. Iza optuženih stoji veliki hologramski video bim na kome se prikazuju dokazi i drugi materijal koji podržava optužnice protiv optuženih kabalista.
Na bočnim stranama se nalaze stolovi i stolice takođe polukružnog oblika gde sede visoko rangirani kanali i drugi radnici Alijanse.
Ispod kupola odnosno sudnica postoji mreža tunela-hodnika koji međusobno povezuju druge sudnice i baze. U podzemnim prostorijama koje su bele boje, nalaze se zatvorenici tj članovi Kabale koji se nalaze u stanju hibernacije do početka njihovog suđenja.
Ispred prostorija u kojima se nalaze kabalisti, stražu drže Tau Cetinjani.
 
Određena suđenja su počela i trenutno su u toku, dok se jedno suđenje završilo sa ishodom odnosno kaznom.
Prvo suđenje je bilo američkoj pevačici Bijonse. Pevačici Bijonse je izložen slučaj i za šta se tereti. Njena optužnica jeste bila da je ona svojom slobodnom voljom bez prinude finansirala i održavala kabalinu mrežu trgovine dece za pedofile. Veličala je kult satanizma i Kabalu u svojim pesmama i spotovima. Naravno, ona je bila pod snažnim uticajem demona visokog ranga Saše Firc. Međutim ona nije bila pod prisilom pod uticajem entiteta, ona je sama kao lični akt slobodne volje potpala pod uticaj entiteta.
Ono što moramo napomenuti, a to je da Veće sudija ne određuje uvek za kaznu nečije napuštanje fizičkog tela, odnosno smrt. Veće sudija u zavisnosti da li će nečije služenje čovečanstvu imati svrhu, takođe određuje takvu vrstu kazne odnosno služenje ljudskoj civilizaciji.
Odluka Veća sudija za pevačicu Bijonse jeste da joj se oduzmu sva novčana sredstva i preusmere se u GESARA fond. Ubuduće će imati kompozicije i nastupe sa visokom frekvencijom te će na taj način doprineti rastu kolektivne frekvencije i svesti ljudske civilizacije. Veliki broj ljudi sluša njene pesme i učestvuju na njenim nastupima, Veće sudija je donelo zaključak da bi ljudska bića izložena visokoj frekvenciji koju će emitovati njene pesme, podigla svoju ličnu vibraciju. Kako je telo pevačice Bijonse vrlo mlado, ono može da izdrži izuzetno visoku frekvenciju i vibraciju za sve vreme njenih nastupa. Dakle, sve što je radila u prethodnom periodu sada će se efekat obrnuti ali u korist rasta svesti ljudskih bića.
 
Trenutno je u toku suđenje Džordžu Bušu mlađem. On je podneo molbu Veću sudija da želi da sarađuje sa Galaktičkom Federacijom na bilo koji način za koji bi G.F smatrala adekvatnim, a da doprinese služenju čovečanstvu. Veće sudija trenutno razmatra njegovu molbu procenjujući da li bi bila uopšte neka korist od njegovog služenja čovečanstvu s obzirom da je već naneo veliku štetu i počinio teške zločine protiv čovečanstva. Ukoliko Veće utvrdi da nema koristi od njegovog služenja čovečanstvu, ishod odnosno kazna će biti njegovo napuštanje fizičkog tela odnosno smrt. Inače smrtna kazna se realizuje ubrizgavanjem smrtonosne injekcije.
 
U pripremi je veliko suđenje koje će biti dosta kompleksnije s obzirom da je umešan veliki broj kabalista, a na njegovom čelu je bila jedna žena bioinženjer. Ona je bila jedna od glavnih inženjera za hemtrejlove.
Takođe je u pripremi još jedno veliko suđenje u kome će suditi velikom broju kabalista a koji broji više od dve stotine članova Kabale. Oni su međusobno bili vrlo umešani i isprepletani u mrežu zločina protiv čovečanstva.
Image may contain: 1 person
objavljeno v FB skupini Alijansa Galaktičke Federacije