V K 39962/2011

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se proti predsedniku CZPNN (Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor). Postopek proti temu človeku se vodi zaradi treh kaznivih dejanja razžalitve, ki imajo vse znake verbalnega delikta, ki ga je sankcioniral 133. člen KZ SFRJ. Torej, v predmetnem kazenskem postopku lahko mirne duše govorimo o dejanjih nekoga, ki po veljavnem Kazenskem zakonu (KZ-1) sploh niso kazniva dejanja.

Še bolj zanimivo je to, da se postopek vodi že dobrih pet let in da v tem času še ni doživel sodnega epiloga.

V predmetnem kazenskem postopku se je sama razrešila okrajna sodnica v Okrajnem sodišču v Ljubljani in hkrati višja sodnica v Višjem sodišču v Ljubljani Nina KODRA BALANTIČ, ki ima v teh dveh sodiščih svojo dvojno vlogo. Potem se je zaradi istih razlogov dala razrešiti še druga sodnica Barbara KLAJNŠEK.

Po tem ko sta se samo-razrešili dve okrajni in višji sodnici je dne 15.02.2016 v postopek vstopila že tretja po vrsti okrajna sodnica mag. Ana TESTEN. Slednja naj bi bila celo vnukinja bivšega vrhovnega sodnika v Vrhovnem sodišču Republike Slovenije Franca TESTENA, ki se glede na to sorodstveno povezavo temu primerno tudi obnaša.

NEZNOSEN ODPOR DO JAVNEGA SOJANJA

Ne glede na številne napake in kršitve prava, pa ugotavljamo da sodnica mag. Ana TESTEN ima neverjeten odpor do javnosti sojenja oziroma do zainteresirane slovenske javnosti, ki se zaradi odmevnosti kazenskega postopka želi udeležiti glavnih obravnav, take udeležbe pa ji sodnica mag Ana TESTEN, pa ne dovoli.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 15.04.2016.

Imenovana okrajna sodnica je za dne 15.04.2016 razpisala glavno obravnavo, ni pa take razpisane glavne obravnave razglasila na sodnem portalu Vrhovnega sodišča RS. Tega sodeča sodnica ni naredila za to, da bi se z opustitvijo svoje uradne dolžnosti izognila navzočnosti javnosti na tej glavni obravnavi. Ne glede na to so se zbrali ljudje in dne 15.04.2016 ob 11:30 uri prišli na Okrajno sodišče v Ljubljano z namenom se udeležiti na glavni obravnavi kot zainteresirana javnost. Tega dne je pred Okrajno sodišče v Ljubljano prišlo 26 ljudi. V sodno dvorano pa so jih od tega spustili le osem. Razlaga sodeče sodnice za tako omejevanje javnosti na glavni obravnavi je bila, češ da sodišče ne razpolaga z zadosti veliko razpravno dvorano, ki bi lahko vase sprejela več kot osem ljudi, ki bi na glavi obravnavi sodelovali kot javnost. Ker je od osmih ljudi, ki so uspeli priti v sodno dvorano lahko sedelo le njih sedem, je osmi predstavnik javnosti moral stati. Šele na intervencijo obdolženega predsednika CZPNN so za stoječega predstavnika javnosti zagotovili stol, da se je lahko na glavni obravnavi sedel.

Ko je obdolženi na sodišče naslovil pripombo, zakaj ne zagotovijo večje razpravne dvorane, da se ljudje lahko usedejo, pa je sodeča sodnica pred osmimi pričami zagotovila, da bo sodišče za naslednjo glavno obravnavo zagotovilo primerno razpravno dvorano.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 24.05.2016 OB 9:00 URI

Za to glavno obravnavo je obdolženec od sodeče sodnice pisno zahteval, da se za to glavno obravnavo zagotovi primerna razpravna dvorana, ki lahko vase sprejme do 50 ljudi. Na pismo obdolženca sodeča sodnica nikoli ni odgovorila.

Na to glavno obravnavo z dne so spet prišli predstavniki javnosti. Teh je bilo 16,  a je bilo z strani sodišča določeno, da se te glavne obravnave lahko udeleži le osem predstavnikov zainteresirane javnosti. Spet je bil problem prostor, češ da Okrajno sodišče v Ljubljani ne razpolaga z primerno razpravno dvorano, ki bi lahko sprejela do petdeset ljudi. Hkrati je bilo tudi povsem jasno, da je sodeča sodnica lagala, ko je na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 zagotavljala, da bo za naslednjo glavno obravnavo zagotovila primerno razpravno dvorano, ki bo lahko sprejela do petdeset predstavnikov zainteresirane javnosti. Tako se glavne obravnave z dne 24.05.2016 ob 9:00 uri lahko udeležilo le sedem predstavnikov zainteresirane javnosti, ne pa osem predstavnikov kot je bilo sprva zagotovljeno.

Osmi predstavnik zainteresirane javnosti, ki mu ni uspelo priti v razpravno dvorano je bil novinar Nedeljskega Dnevnika gospod Ciril BRAJER. Slednjega so sodni varnostniki najprej na vhodu v sodišče zavrnili češ, da je prišel prezgodaj. Ko se je poskušal drugič prebiti do razpravne dvorane pa so ga varnostniki zavrnili z očitkom, da je na glavno obravnavo prišel prepozno in mu dodatno očitali, »da se na sodišče ne zamuja«. O tem je bil tudi objavljen članek v tedniku Nedeljski Dnevnik, avtor tega članka pa je novinar Ciril BRAJER.

GLAVNA OBRAVNAVA Z DNE 17.06.2016 OB 9:00 URI

Tudi za to glavno obravnavo je obdolženec od Okrajnega sodišča v Ljubljani pisno zahteval, da za zaradi interesa javnosti za ta postopke za glavno obravnavo z dne 17.06.2016 ob 9:00 uri zagotovi primerna razpravna dvorana, ki lahko sprejme do 50 ljudi. Na obdolženčevo pisno zahtevo Okrajno sodišče v Ljubljani nikoli ni odgovorilo. Za to se je glavne obravnave nameravalo udeležiti dvainpetdeset ljudi. Med vožnjo v Ljubljano je obdolženec tridesetim predstavnikom zainteresirane javnosti odsvetoval priti v Ljubljano na glavo obravnavo za to, ker ni mogel vedeti koliko se jih bo lahko udeležilo glavne obravnave. Za to je na glavno obravnavo prišlo dvaindvajset predstavnikov zainteresirane javnosti.

Na glavno obravnavo z dne 17.06.2016 ob 9:00 uri ni pristopil nihče od zainteresirane javnosti. Tudi sedem prizadetih predstavnikov javnosti (sorodnikov obdolženca) ni smel priti v razpravno dvorano.

Obdolženec, ki se je v redu odzval vabilu sodišča tako, da je prišel na glavno obravnavo se ni hotel ločiti od zainteresirane javnosti. Zahteval je, da mora javnost z njim priti na glavno obravnavo v razpravno dvorano. To je bil tudi razlog za to, da je glavna obravnava zamujala do približno 9:30 ure. Ves ta čas so sodni varnostniki zagotavljali, da je sodnica odločila, da se lahko obravnave udeleži šest predstavnikov javnosti in ne osem kot dne 15.04.2016 in tudi ne sedem kot dne 24.05.2016. Bilo je očitno jasno, da se Okrajno sodišče v Ljubljani dela norca iz predstavnikov zainteresirane javnosti in da vsakič na novi glavni obravnavi brez razloga zainteresirano javnost številčno omejuje. Seveda,  to je v imenu Okrajnega sodišča v Ljubljani počela vrla postopajoča sodnica mag. Ana TESTEN, seveda s svojo samovoljno li arbitrarno odločitvijo. 

POPOLNA DISKVALIFIKACIJA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI

Ker je obdolženec še naprej vztrajal pri tem, da mora na glavni obravnavi biti prisotna zainteresirana javnost, se je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN odločila za svojo novo arbitrarno ali samovoljno odločitev, kot posebno kršitev Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravnem postopku in Evropske konvencije o varovanju temeljnih človekovih pravic  in svoboščin, tistih njihovih delih, ki določajo pravila o tem kako se na sodiščih ravna z zainteresirano javnostjo v smislu izvrševanja načela javnosti glavne obravnave.

Namesto, da bi postopajoča sodnica za glavno obravnavo zagotovila primerno razpravno dvorano, je poklicala na Policijsko postajo Ljubljana – Center in zahtevala, da se na sodišču oglasita dva policista te policijske postaje. Pri taki svoji zahtevi naslovljeni na navedeno policijsko postajo, je lažno zatrjevala, da potrebuje dva policista, ki bosta izvršila njeno prisilno odredbo tako, da bosta na glavno obravnavo prisilno privedla obdolženca (predsednika CZPNN). To je podkrepila z dodatno svojo lažjo v kateri je trdila, da je to potrebno za to ker se obdolženec ne odziva na vabila sodišča.

Na to sta se pred sodiščem pojavila dva policista in po nekaj minut predsedniku CZPNN protipravno odvzela prostost in ga prisilno odpeljala v razpravno dvorano, celotna prisotna javnost, ki je štela dvaindvajset posameznikov, pa je ostala pred sodno stavbo. Tako je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN začela glavno obravnavo brez prisotnosti zainteresirane javnosti ter na ta način prekršila vsa pravila, ki določajo sodelovanje take javnosti na glavni obravnavi. Na ta način je sodnica obdolženca prisilila k protestu, da je protestiral zoper tako nezakonito in protiustavno glavno obravnavo, ki je bila tudi uprizoritev nepoštenega sojenja po 6. členu Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic. V okvirju svojega protesta se obdolženec ni želel zagovarjati in edini priči postavljati vprašanja.

Tako začeta nezakonita glavna obravnava je trajala slabih deset minut.

To je tudi dokaz, da je bil izveden nov PRESEDAN Republike Slovenije kot že znane prvakinje v kršenju človekovih pravic na en milijon prebivalcev.

Kako je kršenje človekovih pravic vilo videti v sliki, pa to lahko bralci vidijo v dveh videoposnetkih, ki jih prilagamo k tej objavi.

a.)       https://www.youtube.com/watch?v=Aq6nYBdCHwQ&app=desktop

b.)       https://www.youtube.com/watch?v=o-zbkTfNx-0&app=desktop