Slovensko društvo, CIVILNO ZDRUŽENJE ZA PRAVIČNOST, NAPREDEK IN NADZOR – Odbor za stike z javnostjo iz Lesc, je v petek, dne 17.06.2016 med 9:00 uro in 9:30 uro pred stavbo Okrajnega sodišče v Ljubljani – Kazenski oddelek, na Malem trgu št. 6, v Ljubljani, v sodnem kazenskem postopku zoper predsednika društva CZPNN Radeta STANIĆA zaradi kaznivega dejanja razžalitve treh višjih sodnikov Višjega sodišča v Ljubljani Milene JAZBEC – LAMUT, Marjete ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVCA, po 1. odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z 168. členom KZ-1, ki ima vse znake kaznivega dejanja imenovanega VERBALNEFA DELIKTA, ki ga je svoj čas sankcioniral Kazenski zakon SFRJ v svojem 133. členu.

Da to še kako drži pa govori incident, ki ga je dne 17.06.2016 med 9:00 uro in 9:30 uro povzročila nihče drugi kot okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ana TESTEN, s tem proti predsedniku CZPNN izdala svojo prisilno odredbo za njegovo prisilno privedbo na glavno obravnavo na katero je sam prišel tako, da se je odzval na vabilo sodišča

Prisilno odredbo objavljamo v celoti – citat:  

===================================================================

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI

 

Številka: V K 39962/2011

Datum: 17.06.2016

 

POLICIJSKA POSTAJA

- LJUBLJANA CENTER

Trdinova ulica 10

1000 Ljubljana

 

Odreja se privedba:

 

RADA STANIĆA,

……………………………..

roj. 00 00 0000, stanujočega 0000000000000000000 000 (trenutno se nahaja pred zgradbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, Kazenski oddelek, Mali trg 6, Ljubljana; kjer naj se izvrši prisilna odredba),

na glavno obravnavo dne 17.06.2016 ob 9:00 uri na naslov Mali trg 6, Ljubljana, soba 4,

……………………………..

kot obdolženca v kazenski zadevi zoper njega zaradi kaznivega dejanja po členu 158/1 v zvezi z drugim odstavkom 168. člena KZ-1.

Odredba je odrejena, kjer se obdolženi ne odziva na vabila sodišča !

Če oseba zoper katero je odrejena privedba, po izročitvi pisne odredbe za privedbo in povabila, naj gre s tistim, ki mu je naložena izvršitev odredbe, to odkloni, jo privede s silo.

Okrajno sodišče v Ljubljani

Mali trg 6, Ljubljana

Ljubljana dne 17.06.2016

 

Mag. Ana TESTEN l.r.

Okrajna sodnica

===================================================================

Za izvršitev teke svoje povsem nezakonite odredbe je angažirala dva policista Policijske postaje LJUBLJANA-CENTER, Trdinova 10, v Ljubljani, ki sta po krajšem pregovarjanju predsednika CZPNN tudi privedla na v sobo št. 4, kjer naj bi bila razpisana sporna glavna obravnava.

Postopajoča sodnica, vrla mag. Ana TESTEN je začela nadaljevanje glavne obravnave v imenu ljudstva, pri čemer je predhodno to ljudstvo odstranila v čigavem imenu naj bi kot sodnica sodila. Namreč, javnost (ljudstvo), ki je štelo 22 predstavnikov zainteresirane javnosti je lahko samo stalo pred sodno stavbo, ne da bi slišalo kaj se dogaja v sobi št. 4 na glavni obravnavi.

Če niste vedeli, tako se v slovenskih sodiščih sodi za verbalni delikt po 133. členu Kazenskega zakonika SFRJ.

Avtor CZPNN – Odbor za stike z javnostjo.   

PRILIGI:

https://www.youtube.com/watch?v=Aq6nYBdCHwQ&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=o-zbkTfNx-0&app=desktop