KDO SE NA SLOVENSKIH SODIŠČIH BOJI ZAINETERESIRANE SLOVENSKE JAVNOSTI IN ZAKAJ ???

SPLOŠNE RAZMERE V PRIPRU DRŽAVNEGA APERHAIDA

Naše društvo CZPNN je že pisalo o ugrabitvi po »uradni dolžnosti«, ki brez kakršnega koli zakonitega razloga doletela dne 07.04.2016 popoldan doletela na njegovih domačih vratih na njegovem domu. Ugrabitev so po naročilu vrle okrajne sodnice Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ane TESTEN izvedli slovenski policisti. Po tej ugrabitvi so policisti predsednika CZPNN najprej odpeljali na policijsko postajo, na to pa v Zapore v Ljubljano, na to so ga spravili v prehodno sobo oddelka za pripor št. 42   in ga tam 8 dni mučili.

Mučenje je potekalo tako, da naše, predsedniku kot sladkornem bolniku dne 07.04.2016 ob njegovem zaprtju niso dali večerje. Njihov izgovor je bil, da to ne za to, ker je bil čas po večerji in s tem je stvar bila zaključena kar zadeva večerje. V prehodni sobi je prvega dne pripora naš predsednik živel z enim narkomanom, ki so mu dajal METADON, kot nadomestek za prepovedana mamila, da je sploh lahko preživel torturo režimskega APARHEIDA. Prehodna soba se je v roku 5 dni polnila tako, da sem na koncu v njej živel z še tremi narkomani, ki so ravno tako prejemali nadomestilo za prepovedane droge METADON. Narkomani so cele noči po sobi hodili kot po luni. Praznili so garderobne omare in jih nazaj pospravljali. Iskali so mobitele, da bi lahko poklicali svoje svojce čeprav mobitelov v sobi nikjer ni bilo, saj so te reči ob prihodu pobrali pazniki in jih shranili v svoja skladišča.

Ko se je te ljudi drugi dan vprašalo kaj so delali po noči, pa so začudeno odgovarjali, da nič in da so spali. Taki odgovori so pomenili, da se ti narkomani ničesar niso zavedali o svojih nočnih aktivnostih V prehodni sobi ni bilo mogoče spati niti po noči niti po dnevi tako, da je ta oblika mučenja bila popolna. V prehodni sobi njeni »stanovalci« niso imeli ne radia in ne televizije, pa tudi dnevnega časopisa in revij niso dobivali. Najhujše je bilo to, da v sobi njeni »stanovalci« niso imeli na razpolago ure, za to je taka oblika mučenja imela za posledico izgubo vsakega stika z zunanjim svetom in precejšnjega dela splošnega občutka za normalno življenje. 

Predsednik CZPNN je hud sladkorni bolnik in bolnik z visokim krvnim trakom.

Kot taki pa je bil v priporu deležen nepravilnega prehranjevanja (diete), ki ga tudi po zakonu morajo imeti sladkorni bolniki in bolniki z povišanim krvnim tlakom. Režim ga je v času prestajanja nezakonitega pripora ves čas dnevno prikrajšal za en obrok hrane (malico), ki bi ga kot sladkorni bolnik moral imeti. Za to je pa predsednik našega društva vsakodnevno bil izpostavljen povsem nepotrebnem ponižanju in šikaniranju z strani na pol pismenih paznikov   režimskega APERTHEIDA. Tudi druge oblike mučenja so bile izkazane, o njih pa bomo pisali ob neki drugi priložnosti

POZIV NA GLAVNO SODNO OBRAVNAVO

Ker slovenska sodišča v zadevah priprtih oseb morajo postopati hitro, so predsedniku CZPNN, že dne 08.04.2016 prisilno vročili vabilo na glavno obravnavo v skrajšanem  postopku, na to čez par dni isto vabilo za glavno obravnavo, ki je bila razpisana za dne 15.04.2016 on 11:30 uri.

Ker se okrajna sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani vrla mag. Ana TESTEN (v javnosti se govori o tem , da je hči bivšega predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Franca TESTENA) boji slovenske zainteresirane javnosti tega poziva za glavno obravnavo za dne 15.04.2016 ni objavila na sodni portal, na katerem se obvešča slovenska javnost o tovrstnih glavnih obravnava, da se jih zainteresirana javnost lahko udeleži. Torej sodeča sodnica je tako napako zagrešila namenoma, da se razpisane glavne obravnave nebi udeležila slovenska zainteresirana javnost. Dne 15.04.2016 so na glavno obravnavo iz Zaporov Ljubljana  predsednika CZPNN pripeljali pazniki. Pred sodiščem, pa je predsednika CZPNN  pričakala skupina njegovih podpornikov, ki je štela 26 predstavnikov zainteresirane javnosti. Vrla sodeča sodnica mag. Ana TESTEN se je odločila, da v razpravno dvorano sprejme le osem predstavnikov javnosti ostale pa po njenem naročilu sodni varnostniki niso spustili v sodno stavbo. To so obrazložili tako, da so javnosti povedali, da je tako naročila sodeča sodnica, češ da sodna dvorana ne more sprejeti več kot o predstavnikov zainteresirane javnosti.

Ker se je glavne obravnave udeležil tudi major slovenske vojske Ladislav TROHA, ki je po obravnavi imel pripombe na delo sodnice, je sodeča sodnica najprej dala TROHU pravico govoriti, na to pa ga je vrgla iz sodne dvorane za to ker je govoril. Ta protizakoniti incident sodeče sodnice se obravnava v posebnem postopku.

NADALJEVANJE GLAVNE OBRAVNEVE

Ker je bila glavna obravnava z dne 15.04.2016 razpisana zaradi odprave pripora predsedniku CZPNN, ki je bil navedenega dne odpravljen, je bila nova glavna obravnava razpisana za dne 24.05.2016 ob 9:00 uri.

Tudi te glavne obravnave se je udeležila slovenska javnost, ki je štela kakšnih 15 ljudi, ki so prišli pred ljubljansko okrajno sodišče kot predstavniki zainteresirane javnosti. Tudi tokrat je sodeča sodnica bila tista, ki je bila zaradi prisotne javnosti na trnih. Javnost je omejila na osem predstavnikov, bilo pa jih je v resnici na glavni obravnavi le sedem predstavnikov. Preostale ljudi, pa so po nalogu sodeče sodnice sodne sluge (nekakšni varnostniki) zavrnili tako, da so jih pustili čakati pred sodno stavbo.

Obrazložitev tega incidenta: Sodna dvorana lahko sprejme le 8 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Tako je osmega predstavnika javnosti sodeče sodnica protipravno zavrnila. Bil je to starejši in resen novinar, ki je pred našim društvom ta dogodek opisal takole:

»Res me je zamikalo, da bi se udeležil te glavne obravnave na kateri sodijo vašemu predsedniku. Prideš vljudno, četrt ure pred napovedanim začetkom. Tudi za to, ker si slišal, da v dvorano spustijo le deset »pripadnikov zainteresirane javnosti«. Varnostnik te odslovi, da si prezgodaj, čakati moraš zunaj. Greš nazaj ven, tam pa že gneča. Spuščati začnejo pet minut pred zdajci, počasi, zelo počasi. Vsak mora izprazniti žepe, vzeti ključ, mobitel shraniti v omarico, po pregledu predmete spet spraviti v žepe, skozi rentgen, ta zapiska, pregled z ročnim detektorjem …..  Ko je še minuta do začetka obravnave, varnostniki oznanijo, da nihče več ne more naprej, saj se na sodišče zamujati ne sme ! Le sedmim je uspelo. Počakaš torej debeli dve uri, da izveš, da se je glavna obravnava prekinila in se nadaljuje….«

Tako o tem opeharjeni novinar kot predstavnik zainteresirane javnosti.

DRUGO NADALJEVANJE GLAVNE OBRAVNAVE

Dne 10.06.2016 ob 9:00 uri se bo glavna obravnava nadaljevala z neposrednim zaslišanjem treh višjih sodnikov Milena JAZBEC LAMUT, Marjeta ŠVAB ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC, ki v tem postopku nastopajo kot nekakšni oškodovanci, ki ves čas lažejo kako so osebno razžaljeni, čeprav je predsednik CZPNN v pisnih naslovljenih na njih le kritiziral delo Višjega sodišča v Ljubljani in njih kot višjih sodnikov v tem sodišču.

Glede na to, da bodo neposredno zaslišani trije višji sodniki, pa se je interes javnosti za udeležbo na tej glavni obravnavi občutno povečal, za enkrat kaže da bi radi prišli na glavno obravnavo vsaj 50 predstavnikov zainteresirane javnosti.

Kako to tudi izvesti z režimskim APERTHEIDOM, ki na pisma predsednika našega društva ne odgovarja pa se v tem trenutku ne ve. Tudi za drugo obravnavo, ki je bila dne 24.05.2016 je naše društvo zahtevalo od sodišča, da zagotovi sodno dvorano ki lahko sprejeme najmanj 50 ljudi, pa vrla, arogantna in izobrazbeno in sposobnostno omejena sodeča sodnica na pismo društva ni odgovorila.

O organizaciji javnosti za drugo nadaljevanje glavne obravnave bomo javnost obvestili naknadno.

CZPNN