Povezano z glavno obravnavo, ki bo dne 24.05.2016 ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki jo vodi vrla okrajna sodnica tega sodišča mag. Ane TESTEN, se mora jutri dne 10.05.2016 ob 13:45 uri in ob 15:00 uri nedolžen posameznik odzvati na poziv dveh sodnih izvedencev profesorja Petra RAKOVCA dr. med. in sodnega izvedenca psihiatrične stroke mag. Vanja F. REJECA dr. med.. Izvedenca bosta nad nedolžnim posameznikom izvršila vsak svoj povsem nepotreben pregled, ki sta zaradi tega v nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije in Evropske konvencije za varovanje človekovih pravic (EKČP), saj jima nedolžen posameznik izrecno nasprotuje. Oba pregleda pri teh dveh sodnih izvedencih sta kot je že uvodoma povedano popolnoma nepotrebna, saj je posameznik na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 v sodni zapisnik izjavil, da zaradi mučenja v osem dnevnem priporu, ni sposoben sodelovati na navedeni glavni obravnavi, ki je bila dne 15.04.2016 ob 11:30 uri.

Sodeča sodnica mag. Ana TESTEN, pa je lažno narekovala v sodni zapisnik, da je posameznik izjavil, da ne morem sodelovati v kazenskem postopku kar je bistvena razlika od tistega kar je posameznik dejansko izjavil na zapisnik. Na tako njeno laž jo je opozorila na glavni obravnavi prisotna organizirana in zainteresirana prisotna javnost, za to je Testenova z prisotno javnostjo ustvarila nepotreben incident.

Glede na to pa je nedolžni posameznik pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložil svojo zahtevo, s katero je zahteval, da se oba sodna izvedenca kot nepotrebna razrešita. Isto vlogo je poslal tudi obema sodnima izvedencema tako profesorju Petru RAKOVEC dr. med. kot psihiatru Vanju F. REJECU dr. med. in sicer po pošti priporočeno s povratnico. Obe povratnici je nedolžni posameznik prejel nazaj kar dokazuje, da sta oba izvedenca njegovo pošto v resnici osebno prevzela. Z isto vlogo je nedolžni posameznik zahteval, da se iu nadaljnjega postoipanja izloči tudi okrajno sodnico Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ano TESTEN.

O zahtevi za razrešitev obeh sodnih izvedencev Okrajno sodišče v Ljubljani in za izločitev sodnice sodišče nikoli ni odločalo in izdalo ustreznega sklepa ali kakšne druge sodne odločbe ampak, je vlogo nedolžnega posameznika ignoriralo tako kot to ponavadi počne okrajna sodnica Mag. Ana TESTEN tudi v drugih sodnih postopkih.

Ker je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 nedolžnem posamezniku pisno zagrozila, da če se ne bo odzval pozivom obeh sodnih izvedencev, da bo zoper njega ponovno odredila pripor. Na ta način ga je priotipravno prisilila, da se jutri dne 10.05.2016 ob 13:45 uri in ob 15:00 uri mora oglasiti pri uvodoma navedenima dvema sodnima izvedencema, ki naj bi ga proti njegovi volji "pregledala", s čemer naj bi izvedla svoja povsem nepotrebna nasilna posega v voljo in osebnost nedolžnega posameznika.

MOTIVI ZA TAKO NASILJE

Motivi za tako nasilje in vdor v voljo ter osebnost posameznika sta lahko tri in sicer:

  1. Nasilno ustvarjanje pogojev, da si na račun nedolženega posameznika dva izvedenca za svoja dva izvedenska mnenja zaslužita vsak po najmanj 2.000,00 EUR.
  2. Ustvarjanje pogojev za ponovno ugrabitev nedolžnega posdameznika in za njegovo oddajo v psihiatrično ustanovo ter v nadaljevanju za uvedbo postopka za odvzem moje poslovne sposobnosti.
  3. Ustvarjanje pogojev za njegovo novo ugrabitev in zaprtje v psihiatrično ustanovo ter za njegovo prisilno zastrupljanje ("zdravljenje") z medikamentozno terapijo do njegove usmrtitve.

O poteku jutrišnje nasilne akcije bo slovenska javnost obveščena jutri v teku dneva.

Zanimivo je, da je nedolžni posameznik "kriv" jer je zasumil v to, da so trije višji sodniki Višjega sodišča v Ljubljani goljufali pri pravosodnem izpitu, kar naj bi imelo resno posedico, da so vsi trije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje.

CZPNN