Oseba Cenzura .si je delil/a objavo objavo: Lorem Ipsum
17:54
Vojko Bernard je objavil/a novo fotografijo
16:24
Zim Zelen je komentiral/a na Umetnost poljubljanja
16:24
Vojko Bernard je objavil/a 3 novih fotografij
16:22
15:14
15:14
14:37
12:50
12:44
Oseba Cenzura .si je delil/a objavo objavo: Lorem Ipsum
17:54
Vojko Bernard je objavil/a novo fotografijo
16:24
Zim Zelen je komentiral/a na Umetnost poljubljanja
16:24
Vojko Bernard je objavil/a 3 novih fotografij
16:22
15:14
15:14
14:37
12:50
12:44

SPET BODO PREDSEDNIKU CZPNN SODILI V NESMISELNEM KAZENSKEM POSTOPKU

Društvo CZPNN

Ustava Republike Slovenije naj bi bila po besedah določenih slovenskih politikov prevedena in prepisana iz nemške ustave, za to je to videti tako kot bi kobili oblekli žensko spodnje perilo. Skratka, Slovenija si je s takim prevodom in prepisom nemške ustave naredila dolgoletne težke probleme, saj kot država z totalitarnim režimom in tako zgodovino kot jo ima niti pod razno ni sposobna take ustave niti spoštovati niti jo izvajati. Da je temu tako, je še kako na svoji koži čutil predsednik Civilnega združenja za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, (CZPNN), ki ga je na predlog za kazenski pregon, ki ga je zoper njega vložil bivši (sedaj zasluženo upokojeni) predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej Potočar. Taki njegov predlog je zadostoval, da so zadevo vzeli v roke ljubljanski državni tožilci in sicer v konkretnem primeru okrožna državna tožilka, Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani Liljana Tomič, ki je zoper predsednika CZPNN na podlagi 3. točke 2. odstavka 45. člena, v zvezi z 2. odstavkom 430. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) sestavila svoj obtožni predlog in ga vložila pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki naj bi bilo po mnenju državne tožilke stvarno in krajevno pristojno za razsojo te kazenske zadev. V svojem obtožnem predlogu številka Kt (0) 2130/11-LT-za, z dne 29.07.2011, pa je zapisala - citat:  "Rade Stanić je druge razžalil s tem, da je v pismih, ki nosijo datum 15.4.2011, na pošto, pa so bila oddana dne 18.4.2011 v Lescah, ki jih je poslal na Višje sodišče v Ljubljani in jih naslovil na višje sodnike Mileno Jazbec - Lamut, Marjeto Švab Širok in Mitja Šinkovca, ki so kot uradne osebe izdale sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. I Kr 17784/2010 z dne 15.3.2011 in se nanašajo na kazensko zadevo Okrajnega sodišča v Škofja Loki, opr. št. I K 17784/2010, med drugim navedel: "da se delate norca iz mene kot nekakšnega obdolženca ter, da za tako delo dobivate plačo iz davkoplačevalskega denarja" "da obstaja utemljen sum, da nimate pravniškega državnega izpita, ali pa ste ga pridobili v nasprotju z določili Zakona o pravniškem državnem izpitu" in "da zlorabljate kazensko zakonodajo kot zločinsko sredstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijio o zatiranju ljudsva;  s tem je višje sodnike Mileno Jazbec - Lamut, Marjeto Švab Širok in Mitjo Šinkovca, razžalil. S tem je storil tri kazniva dejanja razžalitve po 1 odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z drugim odstavkom 168. člena KZ-1.... KAKO SO SE VIŠJI SODNIKI DELALI IZ PREDSEDNIKA CZPNN MORCA ? Iz njega so se delali norca tako, da so ga v svojih listinah zmerjali kot nekakšnega obdolženca čeprav so vedeli, da ni obdolženec ter, da nič ni zagrešil takega, da bi to lahko bil. ZAKAJ SE JIH SUMI, DA NIMAJO PRAVOSODNEGA IZPITA, ALI PA DA SO GA PRIDOBILI MIMO PRAVIČ VELJAVNEGA ZAKONA, KI UREJA TO PODROČJE ? Koncem leta 2007 je CZPNN bilo z strani "CIVILNE INICIATIVE - ROKOPIS" iz Maribora obveščeno o tem, da se v postopkih izobraževanja sodnikov dogajajo obsežne nepravilnosti,  celo goljufije.   Za to se CZPNN odločilo, da uveljavi 23. člen Ustave RS, ki pravi: "Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Do današnjega dne se ni razčistilo vprašanje suma v to, ali uvodoma trije višji sodniki imajo pravosodni izpit ali pa ga nimajo ali pa so ga pridobili mimo pravil zakonov, ki to področje urejajo.  ZAKAJ SLOVENSKI SODNIKI ZLORABLJAJO KAZESKO ZAKONODAJO KOT ZLOČINSKO SREDSTVO...??? To počno za to, ker kazensko zakonodajo uporabljajo za zaščito starega in gnilega ter iztrošenega komunističnega totalitarnega režima. To počno tako, da zoper državljanke in državljane Republike Slovenije uvajajo nesmiselne kazenske postopke, ki nikoli ne doživijo sodnega epiloga, ampak posameznikom kot taki povzročajo hude težko popravljive ali celo nepopravljive posledice na njihovem splošnem in duševnem zdravju. Tega se sodniki zelo dobro zavedajo in to počnejo naklepoma. Dokaz za slednje, pa je kazenski postopek ki je voden najprej pred Okrajnim sodiščem v Kranju, na to pa pred Okrajnim sodiščem v Škofja Loki in kot taki nikoli doživel sodnega epiloga. CZPNN

Preberi več

NEPOTREBEN NASILEN POSEG DVEH SODNIH IZVEDENCEV V VOLJO IN OSEBNOST NEDOLŽNEGA POSAMEZNIKA

Društvo CZPNN

Povezano z glavno obravnavo, ki bo dne 24.05.2016 ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki jo vodi vrla okrajna sodnica tega sodišča mag. Ane TESTEN, se mora jutri dne 10.05.2016 ob 13:45 uri in ob 15:00 uri nedolžen posameznik odzvati na poziv dveh sodnih izvedencev profesorja Petra RAKOVCA dr. med. in sodnega izvedenca psihiatrične stroke mag. Vanja F. REJECA dr. med.. Izvedenca bosta nad nedolžnim posameznikom izvršila vsak svoj povsem nepotreben pregled, ki sta zaradi tega v nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije in Evropske konvencije za varovanje človekovih pravic (EKČP), saj jima nedolžen posameznik izrecno nasprotuje. Oba pregleda pri teh dveh sodnih izvedencih sta kot je že uvodoma povedano popolnoma nepotrebna, saj je posameznik na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 v sodni zapisnik izjavil, da zaradi mučenja v osem dnevnem priporu, ni sposoben sodelovati na navedeni glavni obravnavi, ki je bila dne 15.04.2016 ob 11:30 uri. Sodeča sodnica mag. Ana TESTEN, pa je lažno narekovala v sodni zapisnik, da je posameznik izjavil, da ne morem sodelovati v kazenskem postopku kar je bistvena razlika od tistega kar je posameznik dejansko izjavil na zapisnik. Na tako njeno laž jo je opozorila na glavni obravnavi prisotna organizirana in zainteresirana prisotna javnost, za to je Testenova z prisotno javnostjo ustvarila nepotreben incident. Glede na to pa je nedolžni posameznik pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložil svojo zahtevo, s katero je zahteval, da se oba sodna izvedenca kot nepotrebna razrešita. Isto vlogo je poslal tudi obema sodnima izvedencema tako profesorju Petru RAKOVEC dr. med. kot psihiatru Vanju F. REJECU dr. med. in sicer po pošti priporočeno s povratnico. Obe povratnici je nedolžni posameznik prejel nazaj kar dokazuje, da sta oba izvedenca njegovo pošto v resnici osebno prevzela. Z isto vlogo je nedolžni posameznik zahteval, da se iu nadaljnjega postoipanja izloči tudi okrajno sodnico Okrajnega sodišča v Ljubljani mag. Ano TESTEN. O zahtevi za razrešitev obeh sodnih izvedencev Okrajno sodišče v Ljubljani in za izločitev sodnice sodišče nikoli ni odločalo in izdalo ustreznega sklepa ali kakšne druge sodne odločbe ampak, je vlogo nedolžnega posameznika ignoriralo tako kot to ponavadi počne okrajna sodnica Mag. Ana TESTEN tudi v drugih sodnih postopkih. Ker je okrajna sodnica mag. Ana TESTEN na glavni obravnavi z dne 15.04.2016 nedolžnem posamezniku pisno zagrozila, da če se ne bo odzval pozivom obeh sodnih izvedencev, da bo zoper njega ponovno odredila pripor. Na ta način ga je priotipravno prisilila, da se jutri dne 10.05.2016 ob 13:45 uri in ob 15:00 uri mora oglasiti pri uvodoma navedenima dvema sodnima izvedencema, ki naj bi ga proti njegovi volji "pregledala", s čemer naj bi izvedla svoja povsem nepotrebna nasilna posega v voljo in osebnost nedolžnega posameznika. MOTIVI ZA TAKO NASILJE Motivi za tako nasilje in vdor v voljo ter osebnost posameznika sta lahko tri in sicer: Nasilno ustvarjanje pogojev, da si na račun nedolženega posameznika dva izvedenca za svoja dva izvedenska mnenja zaslužita vsak po najmanj 2.000,00 EUR. Ustvarjanje pogojev za ponovno ugrabitev nedolžnega posdameznika in za njegovo oddajo v psihiatrično ustanovo ter v nadaljevanju za uvedbo postopka za odvzem moje poslovne sposobnosti. Ustvarjanje pogojev za njegovo novo ugrabitev in zaprtje v psihiatrično ustanovo ter za njegovo prisilno zastrupljanje ("zdravljenje") z medikamentozno terapijo do njegove usmrtitve. O poteku jutrišnje nasilne akcije bo slovenska javnost obveščena jutri v teku dneva. Zanimivo je, da je nedolžni posameznik "kriv" jer je zasumil v to, da so trije višji sodniki Višjega sodišča v Ljubljani goljufali pri pravosodnem izpitu, kar naj bi imelo resno posedico, da so vsi trije z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje. CZPNN

Preberi več

VELIKA AVANTURA SLOVENSKE SODNE MAFIJE

Društvo CZPNN

Objavljamo kazensko ovadbo, pred katero so vsi državni organi Republike Slovenije zatisnili oči in jo nikoli niso obravnavali. Za to se ovasba bere kot kakšna zelo huda kriminalka, ki ne sodi niti v pravno niti socialno državo, kar Slovenija ni ni nikoli bila.  CZPNN GENERALNI DIREKTOR POLICIJE Ljubljana  9/12-08   PRIJAVITELJ: podatki v bazi podatkov CZPNN.    KAZENSKA OVADBA Zoper: -Pavla Dolenca, vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču RS, -Jožeta Petriča, vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču RS, -Roka Čeferina, odvetnika, -Andrejo Dajčman, odvetnico, -Bogdano Žigon, odvetnico, kot člane senata Disciplinskega sodišča pri Vrhovnem sodišču RS -Mitja Jeleniča Novaka, odvetnika, kot Disciplinskega tožilca pred Disciplinskim sodiščem pri Vrhovnem sodišču RS; -Miha Kozinca, odvetnika, kot Predsednika Odvetniške zbornice Slovenije zaradi suma storitve kaznivih dejanj: -Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 261. čl. KZ; -Izdaja uradne tajnosti po 266. čl. KZ; -Kršitev enakopravnosti po 141. čl. KZ; -Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic po 270. čl. KZ.   Ovadeni so proti prijavitelju izvršili sramoten in zrežiran sodni postopek (Dop 1/2008) z namenom uničenja njegove odvetniške dejavnosti. Proti prijavitelju, kot odvetniku na Ptuju, je Disciplinski tožilec pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS), odv. Mitja Jelenič Novak na Disciplinsko sodišče pri Vrhovnem sodišču RS (DS), dne 24/12-07, vložil disciplinsko zahtevo za odvzem pravice opravljati odvetniški poklic (pri tem se je skliceval ne neke izmišljene, domnevne, nepomembne in lažirane disc. kršitve). Vsebina zahteve je bila sramotna, podla, nezakonita, sama zahteva pa je bila nedopustna. Kljub temu jo je DS obravnavalo kot pravilno in zakonito oz. utemeljeno vlogo in je razpisalo disciplinsko obravnavo 10/3-08. Na disciplinski obravnavi je prijavitelj zatrjeval nezakonitost postopka in je samo zahtevo tudi logično in listinsko ovrgel tudi po vsebinski plati, ter je o tem tudi prepričal disciplinsko sodišče. Po končanem dokaznem postopku pa je ov. Mitja Jelenič Novak, kot disc. tožilec v nasprotju z dokaznim postopkom in z zdravim razumom zaostril zadevo in dodatno predlagal celo suspenz prijavitelja in celo telefonično klical na sedež Odvetniške zbornice naj nekdo prinese še neko novo dokumentacijo (vedel se je kot na živinskem sejmu). Disciplinsko sodišče v sestavi: Pavla Dolenca in Jožeta Petriča vrhovna sodnika na Vrhovnem sodišču RS, odvetnikov Roka Čeferina, Andreje Dajčman in Bogdane Žigon, pa je v nasprotju z dokaznim postopkom, s strokovnimi pravili in zdravim razumom izreklo suspenz in celo najhujšo sankcijo - 5 letni odvzem pravice opravljati odvetniški poklic. To pa so naredili na podel način tako, da so suspenz dejansko izrekli za nazaj in v isti odločbi kot glavno kazen, kar je prijavitelju povzročilo brezpraven in pravno nevzdržen položaj. Logično bi bilo, da se suspenz izreče kvečjemu vnaprej ob uvedbi postopka in seveda s posebno odločbo, da bi se lahko zoper njo uporabilo pravno sredstvo in vodil ločen hiter postopek. Pravila suspenza so namreč nujna in odločbe ni mogoče vezati z glavno stvarjo in rednim dolgotrajnim postopkom. Kljub dejstvu, da je šlo za tajni postopek po pravilih Zakona o kazenskem postopku in nepravnomočnosti suspenza je predsednik senata sodnik Pavle Dolenc lažiral izvršljivost suspenza in od OZS pisno zahteval naj suspenz izvrši. Temelj pravne države in sodstva je skrb za tajnost in pravnomočnost sodnih postopkov, ovadeni so torej zlorabili elementarno pravilo. Npr. za kršitev tajnosti postopka pred Mednarodnim sodiščem za zločine na področju Jugoslavije je obtožena tožilka Hartman, ki ji grozi 7 let zapora. Ovadeni Miha Kozinc predsednik OZS je na podel način nepravnomočni in tajni suspenz izvršil tako, da je Upravnemu odboru OZS predlagal naj sprejme (vzporedno) kvazi odločbo o začasnem prevzemu odvetniške pisarne prijavitelja kot odvetnika, kar je Upravni odbor storil in sprejel odločbo z dne 17/3-08 št. 373/08, da se kot začasna prevzemnica določi odvetnica Nada Jurčević in je na podlagi take odločbe sestavil dopis o suspenzu in ga razposlal javnosti (sodiščem in državnim organom). Ov. Miha Kozinc je torej kot predsednik Odvetniške zbornice na najbolj primitiven način realiziral in izvršil nepravnomočno odločbo iz tajnega postopka tako, da je le omenjal suspenz v odločbi o začasni prevzemnici odvetniške pisarne prijavitelja in razposlal obvestilo javnosti, pri tem pa je zamolčal nepravnomočnost suspenza. Torej izvršil je tajni in nepravnomočni suspenz, s pomočjo vzporedne kvazi odločbe (imenovanje prevzemnice) brez pravnega temelja. Tak dopis so z odprtimi rokami zagrabili – usklajeno in organizirano, skoraj vsi sodniki Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju, kljub temu, da jih je prijavitelj takoj opozoril, da suspenz ni pravnomočen (da odločba ne obstaja zaradi tajnosti postopka in, da sploh ne obstaja klavzula pravnomočnosti) in mu enostavno niso dovolili  opravljati odvetniškega poklica – zastopanja pred sodišči in so celo vsevprek opozarjali stranke, da je prijavitelj kot odvetnik suspendiran. To navkljub temu, da je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Franc Testen pisno zagotovil prijavitelju, da ni suspendiran in je verjetno tudi ustno opozoril ptujski sodišči, da nepravilno ravnajo. Franc Testen seveda ni hotel uradno ukrepati, čeprav v javnosti zelo agresivno govori o človekovih pravicah in njihovem varovanju. Slednji so se na to požvižgali in prijavitelju kljub vednosti, da ni suspendiran, niso dovolili zastopanja strank in so dovolili delo le začasni prevzemnici njegove odvetniške pisarne. Sodniki pa lahko upoštevajo le »pravnomočne odločbe državnih organov« in nikakor ne dopise oz. »gole in nepravnomočne kvazi odločbe Odvetniške zbornice, ki niti ni državni organ, niti nima javnih pooblastil«. Prijavitelj je zoper Odločbo o kazni in o suspenzu (proti slednjemu izrecno in nujno) vložil pritožbo, pritožbeni senat na Vrhovnem sodišču pa je po dvomesečnem zavlačevanju seveda pritožbi ugodil in ugotovil hudo nepravilnost vodenja postopka in ga označil kot nedopustnega, nezakonitega, neobstoječega in nepravilnega. Žal pa je pritožbeni senat povsem zamolčal sam suspenz in pritožbo (niti črnil ni besede) zoper suspenz, z namenom prikriti podlost ravnanja ovadenih in jim tako pomagal likvidirati prijavitelja kot odvetnika z nepravnomočno, tajno in lažirano odločbo. Formalno je torej še vedno v veljavi nepravnomočni suspenz, kljub temu, da bode v oči dejstvo, da gre za zrežirano zadevo. Prijavitelj je v posledici navedenega kot odvetnik takoj bankrotiral, saj je suspenz za odvetnika poslovna smrt, Predsednik Okrožnega sodišča na Ptuju Andrej Žmavc mu je nepotrebno celo blokiral vsa izplačila po zapadlih računih. Davčni urad je terjal vsa sprotna plačila obveznosti in nič ni upošteval suspenza. Prijavitelj je tako ostal brez dohodkov, osramočen v javnosti, z mnogimi preklici pooblastil od svojih strank in je bil prisiljen odpovedati se odvetniškemu poklicu (14/5-08) in si najti novo zaposlitev (kot samostojni podjetnik izvaja brezplačno pravno svetovanje in nima nobenih dohodkov). Zapustili so ga vsi sodelavci, zlasti pripravniki, ki jim suspenz ni štel v poklicni staž, saj jim ptujski sodniki niso dovolili opravljati odvetniškega pripravništva zaradi predmetnega suspenza. Prijavitelj se kot bivši odvetnik seveda nikjer ne more zaposliti, saj je zastopal sindikat in je vodil postopke proti številnim delodajalcem, ki tako gojijo zamero do njega. Prijavitelj je kritičnega časa imel eno večjih odvetniških pisarn v državi in 40.000,- € mesečnega čistega dohodka. Začasna prevzemnica njegove pisarne je tekom dveh mesecev suspenza zanj izvršila za 65.000,- € odvetniških nujnih storitev in celo izstavila račun OZS v tej višini, ki pa ga OZS odklanja plačati. Prijavitelj je zaradi ravnanja ovadenih seveda takoj bankrotiral in izgubil vso premoženje. Na sami disciplinski obravnavi je rotil ovadene naj mu ne storijo kaj žalega, pa so se le posmehovali in obračali z očmi in se dolgočasili, predsednik senata sodnik Pavel Dolenc pa ga je kar naprej prekinjal naj ne govori nepomembnih stvari, ter mu ob dokazani nedolžnosti izrekli najhujšo možno kazen dodatno s suspenzom vred. Opozoril jih je, da preživlja partnerko in dvoje šoloobveznih otrok. Skliceval se je na vse disciplinske postopke pri OZS, opozoril je na dve zadevi, ko je nek odvetnik v istem sodnem postopku prestopil k nasprotni stranki in tako ravnal proti svoji prvotni stranki, ter na primer, ko je odvetnik zlorabil zaupanje svoje stranke in njeno dokumentacijo (sklenitev poslovne pogodbe) uporabil proti njej, ter podal kazensko ovadbo ter je tako celo dosegel kazensko obsodbo svoje stranke. Čeprav sta bila omenjena odvetnika disciplinsko prijavljena, OZS ni hotela ukrepati. Ovadeni mu tudi niso dali možnosti priprave obrambe, ko je ovadeni Jelenič prvič omenil in predlagal suspenz, saj je ov. sodnik Dolenc zavrnil prošnjo za dodatni rok za pripravo obrambe s pojasnilom, da predlagani suspenz ne vpliva na pravni položaj prijavitelja. Prijavitelj je zoper realiziran nepravnomočni suspenz vložil tudi dve tožbi na Upravno sodišče zaradi kršitve človekovih pravic (U 206/08 in U 252/08), vendar ju je sodišče zavrglo iz razloga ker ne gre za upravni spor in ne za upravni akt. Čeprav je še laiku jasno, da gre za kršenje človekovih pravic. Po Ustavi RS 137. čl. je odvetništvo samostojno in neodvisno. Prav tako je prijavitelj nemudoma vložil Ustavno pritožbo na Ustavno sodišče Up-1000/08, ki pa je zavlačevalo postopek in 27/11-08 ugotovilo, da prijavitelj nima pravnega interesa (očitno zaradi poslovne smrti) in s sklepom na najbolj podel način zavrglo ustavno pritožbo. Čeprav je Ustavno sodišče v nekaterih podobnih pravosodnih primerih ravnalo hitro in učinkovito. Torej sodišča so se požvižgala na odvetniški položaj prijavitelja, ki mu Ustava RS daje imuniteto in direktno varstvo s posebno ustavno določbo (137. čl.). Pri tem ne gre prezreti usklajeno in sprenevedavo ravnanje vseh sodišč oz. sodnikov. Pravna situacija je sedaj takšna, da je prijavitelj pravnomočno oproščen vseh obtožb v disciplinskem postopku (ker je nedopusten), najhujša sankcija pa je realizirana in izvršena. Suspenz pa je realiziran kot tajen in nepravnomočen, vendar ga je pritožbeni senat zamolčal. Prijavitelj je torej pravnomočno spoznan za nedolžnega, vendar nepravnomočni suspenz še vedno velja. Kako sovražno ravnajo ovadeni do prijavitelja kaže tudi dejstvo, da mu niti stroškov disc. postopka vse do danes nočejo odmeriti, niti povrniti. Ovadeni so torej dosegli svoj podel zločinski načrt – uničiti življenje prijavitelju z zlorabo postopka pred Vrhovnim sodiščem, ga likvidirati kot odvetnika, nato pa postopek zaključiti kakor, da se nič ni zgodilo. Ovadeni torej sedaj zadevo štejejo za bagatelno procesno napako. Prijavitelj je nemudoma na vse možne državne organe podajal prijave in prošnje, vendar so vsi le molčali ali se sprenevedali. Obrnil se je tudi na vse medije, ki pa so odklonili poročati o zadevi, nekaj novinarjev je prijavitelju priznalo, da se bojijo maščevanja vpletenih. Da je Miha Kozinc organizator podle likvidacije prijavitelja kot odvetnika priča tudi dejstvo, da je prijavitelju tako grožnjo izrekel odvetnik na Ptuju Branko Resnik na podlagi članka o pranju denarja v MAG-u (iz razloga ker je javno opozarjal na korupcijo v Talum Kidričevo d.d.), prijavitelj pa je takrat proti imenovanemu odvetniku tudi podal ovadbo, vendar jo organi pregona niso hoteli resno in vsebinsko obravnavati. Prijavitelj še opozarja, da je zaradi ravnanja ovadenih prišlo do hude materialne škode tudi pred sodišči, saj so vsi postopki v katerim sodniki niso dovolili sodelovanja prijavitelju nezakoniti in se morajo ponoviti. Oškodovani pa so tudi številni posamezniki – stranke prijavitelja kot odvetnika, ki so tako ostale brez svobodne izbire odvetnika oz. zagovornika in so se jim kršile številne ustavne pravice. Ovadeni so torej s svojim ravnanjem storili očitana kazniva dejanja, pri tem so povzročili ogromno materialno škodo tako prijavitelju kot tudi državi. Ne gre prezreti, da so ovadeni izkušeni pravni strokovnjaki in so dobro vedeli kaj počnejo, vzor so očitno imeli v skorumpiranih komunističnih sodnih farsah, ki so na podoben način obračunavali s političnimi nasprotniki. Ne gre prezreti, da se prijavitelj že dvajset let ukvarja z opozarjanjem na korupcijo in sindikalnim delom in je šlo za dokončni obračun z motečim odvetnikom. Zaradi ravnanja je prijavitelj povsem obubožal, enako tudi njegova partnerka, ki je bila poslovno odvisna od poslovanja njegove odvetniške pisarne, saj je le tako pridobivala dohodek. Ovadeni so torej pahnili družino prijavitelja v bedo in lakoto. Prijavitelj je z zadevo seznanil mnoge ugledne osebe, ki so se zgražali nad zlorabami, vendar mu pomoči ali javne podpore nihče ni upal dati iz strahu pred maščevanjem. Prav tako je seznanil vse odvetnike, ki molčijo. Prijavitelj je v zvezi suspenza podal več ovadb, vendar se organi pregona ponorčujejo in nočejo ukrepati. Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik ni hotela ukrepati in je  zavzela stališče, da tajni in nepravnomočni suspenz mora biti realiziran in izvršen in je tako brezmejno podlo ravnala. Prijavitelj predlaga generalnemu direktorju policije naj zoper ovadene ukrepa. S spoštovanjem.   V vednost javnosti, državnim organom s pobudami.

Preberi več

KAKO PREHRANITI SLOVENSKE PARAZITE ?

Društvo CZPNN

(SLOVENIJA SE NE MORE OTRESTI SVOJEGA KOMPLEKSA NIŽJE VRENOSTI IN SI VSAJA V GLAVO, DA JE AMERIKA.....) Da je Slovenija parazitska država, v kateri se ugodno razvijajo njeni paraziti kot so slovenski notarji, odvetniki, državni tožilsci, sodniki in državni pravobranilci in ne smo oni ampak, ampak veliko še drugih, ki si svoje lagodno življanje in svojo komditeto gradijo na plečih slovenskih državljank in državljanov, čivkajo že vrabci po vejah. Če si to hočejo oaraziri realizirati potem takem morajo imeti na 1.500.000 slovencev, kolikor nas je trenutno, skupaj z Uravnim sodiščem RS  67 raznih sodišč. V kratkem bomo posebej objavili tudi koliko je v vseh teh nepotrebnih sodnišlih zaposlenih sodnikov in drugih zaposlenih posaneznikov. V nadaljevanju poleg sodnikov bomo prešteli slovenske notarje, odvetnike, državne tožilce in državne pravobranilce, to pa zato, dase ve katere parazite (zajedalce) mora hraniti slovensko ljudsvo. (Se nadaljuje) seznam sodišč sodišča | sodni sistem | seznam sodišč 1. Vrhovno sodišče 2. Okrožno sodišče v Celju 3. Okrožno sodišče v Celju 4. Okrajno sodišče v Celju 5. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 6. Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah 7. Okrajno sodišče v Velenju 8. Okrajno sodišče v Žalcu 9. Okrajno sodišče v Šentjurju 10. Višje sodišče v Kopru 11. Okrožno sodišče v Kopru 12. Okrajno sodišče v Kopru 13. Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 14. Okrajno sodišče v Piranu 15. Okrajno sodišče v Postojni 16. Okrajno sodišče v Sežani 17. Okrožno sodišče v Novi Gorici 18. Okrajno sodišče v Novi Gorici 19. Okrajno sodišče v Ajdovščini 20. Okrajno sodišče v Idriji 21. Okrajno sodišče v Tolminu 22. Višje sodišče v Ljubljani 23. Okrožno sodišče v Kranju 24. Okrajno sodišče v Kranju 25. Okrajno sodišče na Jesenicah 26. Okrajno sodišče v Radovljici 27. Okrajno sodišče v Škofji Loki 28. Okrožno sodišče v Krškem 29. Okrajno sodišče v Krškem 30. Okrajno sodišče v Brežicah 31. Okrajno sodišče v Sevnici 32. Okrožno sodišče v Ljubljani 33. Okrajno sodišče v Ljubljani 34. Okrajno sodišče v Domžalah 35. Okrajno sodišče v Grosupljem 36. Okrajno sodišče v Kamniku 37. Okrajno sodišče v Kočevju 38. Okrajno sodišče v Cerknici 39. Okrajno sodišče v Trbovljah 40. Okrajno sodišče na Vrhniki 41. Okrajno sodišče v Litiji 42. Okrožno sodišče v Novem Mestu 43. Okrajno sodišče v Novem mestu 44. Okrajno sodišče v Črnomlju 45. Okrajno sodišče v Trebnjem 46. Višje sodišče v Mariboru 47. Okrožno sodišče v Mariboru 48. Okrajno sodišče v Mariboru 49. Okrajno sodišče v Lenartu 50. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 51. Okrožno sodišče v Murski Soboti 52. Okrajno sodišče v Murski Soboti 53. Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 54. Okrajno sodišče v Lendavi 55. Okrajno sodišče v Ljutomeru 56. Okrožno sodišče na Ptuju 57. Okrajno sodišče na Ptuju 58. Okrajno sodišče v Ormožu 59. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 60. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu 61. Višje delovno in socialno sodišče 62. Delovno sodišče v Celju, 63. Delovno sodišče v Kopru 64. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 65. Delovno sodišče v Mariboru 66. Upravno sodišče 67. Ustavno sodišče Republike Slovenije v Ljublnani

Preberi več

NOVI BREZDOMCI V KRANJU.

Društvo CZPNN

Javnost obveščamo o tem, da je Civilno združenje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc, s svojim posredovanjem štiričlanski družini v Kranju zagotovilo pooblaščenca, ji jih zastopa v izvršilnem postopku, ki ga proti družini vodi Okrajno sodišče v Kranju. Ko smo od pooblaščenca zahtevali poročilo do današnjega dne, smo poročilo tudi prjeli. Iz pooblaščenčevega poročila smo ugotovili, da pooblaščemec v sodnem izvršilnem postopku nima nobene moči, saj po njegovem menju gre za do te mere inkriminirano slovensko izvršilno zakonodajo, da so vsi štirje člani družine na poti, da na drugi javni dražbi, z dne  16.03.2016 ob 10:00 uri postanejo brezdomci. Iz poročila, ugotavljamo, da je pooblaščenec od Okrajnega sodišča v Kranju po pošti prejel vsaj 5 sodnih odredb, ki so vse po vrsti opremljene z stavkom, ki se glasi: "Zoper odredbo ni pravnega sredstva (sedmi odstavek 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). V isti sapi, pa ugotavljamo, da Ustava Republike Slovenije slovenskim državljankam in državljanom zagotavlja (laže), da je Slovenija pravna in socilana država vsh njenih državljanov. Družina je napadena z strani sledečih napadalcev: HIPA, FINANČNE STORITVE d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ki jo zastopa Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, UNICREDIT BANKA d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, M. M. Ž. in ostali etažni lastniki večstanovanjske stavbe,  ki jih zastopa DMOPLAN d.d. iz Kranja, DOMPLAN, DRUŽBA INŽINIRING, NEPREMIČNINE, URBANIZEM IN ENERGIJO d.d., Bleiweisova št. 14, Kranj in ARHIMED, TRGOVINA, TRGOVINA, ZASTOPSTVO IN POSREDOVANJE d.o.o., Koroška cesta št. 2, Kranj. Družina naj bi bila napadena zaradi dolgov, ki so izkazani v sledečih zneskih: - 11.658,42 EUR, - 58.615,28 EUR, - 790,48 EUR, - 233,31 EUR, - 612,92 EUR, - 879,85 EUR, - 838,46 EUR, - 386,03 EUR, - 454,90 EUR, - 344,81 EUR, - 913,94 EUR, - 534,49 EUR, - 274,43 EUR, - 221,87 EUR, - 219,38 EUR, - 219,51 EUR in - 446,79 EUR, vsi zneski so opremljeni s stranskimi koristmi (zakonskimi zamudnimi obrestni in sodnimi ter drugimi stroški).  Ko smo se pozanimali v Republiki Avstriji o tem, kako pri njih rešujejo tovrstne probleme, pa so nam povedali, da ne mečejo ljudi na cesto in da iz ljudi ne delajo brezdomce ampak, da ljdjem dajo delo in da s svojim delom odplačajo svoje dolgove. Ali so tudi članom družine v Sloveniji dali delo, pa bomo videli v parih dneh in o tem obvestili slovensko javnoist. CZPNN

Preberi več

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE RS PRIKRIVA RESNICO O PRAVOSODIH IZPITIH SLOVENSKIH SODNIKOV….

Društvo CZPNN

Jedro tega problema je v tem, da se v slovenskem pravosodju prikriva resnica o izobrazbi slovenskih notarjev, odvetnikov, državnih tožilcev, sodnikov in državnih pravobranilcev. Skratka problem se nanaša na teh navedenih pet državnih segmentov, ki so v resnici temelj slovenske države, na žalost. Namreč, z samo materijo problema se problematizira tudi 23. člen Ustave Republike Slovenije, ki govori o pravici slovenskih državljanov do pravice do sodnega varstva, ki v svoji vsebini pravi: »Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez ne potrebnega odlašanja odloča neodvisno, ne pristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče (1. odstavek 23. člena Ustave RS).« in »Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. (2. odstavek 23. člena Ustave RS).« Vsebina tega člena Ustave Republike Slovenije, se v nobenem primeru ne more preveriti, za to ker Ministrstvo za pravosodje in občo upravo Republike Slovenije, ki ga trenutno vodi mag. Goran Klemenčič prikriva resnico o pravosodnem izpitu oziroma po novem resnico o pravniškem državnem izpitu. To je počel že prej tudi minister za pravosodje Aleš Zalar. Po tem ko je bivša Civilna iniciativa ROKOPIS iz Maribora koncem leta 2007 o tem problemu obvestila naše društvo CZPNN, je bil problematiziran takratni pravosodni izpit PI), oziroma sedaj pravniški državni izpit PDI in sicer v njegovem delu, ko gre za pisne naloge tega izpita, ki jih kandidati pišejo z svojim lasnim rokopisom. Dne 03.01.2008 je društvo namreč začelo problem reševati na območju Gorenjske regije in sicer tako, da je vsem okrajnim in okrožnim sodnikom v Okrajnem sodišču v Kranju in Okrožnem sodišču v Kranju (vsakemu posebej) skoti vložišče sodišča poslalo dopis v katerem je sodnikom bilo zastavljeno eno samo vprašanje. Sodnike smo takrat vprašali: »Ali se lahko pri pisanju svoje pisne naloge na pisnem delu PDI lahko izkažejo z lastnim rokopisom ?« Odgovora nismo nikoli dobili od sodnikov. Slednje smo naredili za to, ker se ves čas sumi, da med slovenskimi sodniki obstaja več skupin, katerih so člani goljufali pri PI oz. pri PDI. Člani prve skupne naj bi potrdilo o uspešno opravljenem PI oz. PDI prejeli kot darilo, za to  naj člani te skupine nikoli nebi pristopili k opravljanju tega izpita. Člani druge skupine naj bi svojo pisno nalogo prepisali od drugih in za to naj v njihovih spisih o PI oz. PDI naj nebi bile pisne naloge napisane z njihovim oziroma njima lastnim rokopisom. Člani tretje skupine naj bi sicer svoje naloge napisali z svojim oziroma sebi lastnim rokopisom, a naj bi nalogo vsebinsko prepisali od drugih (gladki in tekoči rokopis). Ko je CZPNN pred leti, če se ne motim leta 2011 pri Ministrstvu za pravosodje RS zahtevalo vpogled v spise bivših kandidatov za PI oz. PDI, sedaj določenih slovenskih sodnikov, pa do tega ni prišlo, ker je takrat Ministrstvo za pravosodje RS bilo mnenja, da zadostuje to, da se nam pošljejo navadne kopije dokumentov iz spisov, ki so se glasili na ime takratnih kandidatov, sedaj slovenskih sodnikov. O tem je bilo odločeno z odločbo, s katero se CZPNN ni strinjalo in se je za to pritožilo na drugo stopnjo, ki je Informacijski pooblaščenec RS, ki ga je takrat vodila gospa Pirc-Musarjeva, ki je prav tako zavrnila našo pritožbo. V svoji odločbi je zatrjevala, da so pisne naloge takratnih kandidatov za PDI "avtorska dela" posameznikov in da za to podatki o teh nalogah ne morejo biti javnosti prosto dostopni na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Za to je bil pri Upravnem sodišču RS sprožen upravni spor, ki je propadel ker so me zaprli in ker ni bila plačana za tožbo upravna taksa. Postopek je bil ponovljen tudi koncem leta 2014 oziroma v začetku leta 2015 in se je podobno končal. Zadeva je obstala po tem, ko je društvu CZPNN Upravno sodišče RS izdalo negativno sodbo. V tem drugem primeru je Ministrstvo za pravosodje RS sicer dovolilo društvu CZPNN fizični vpogled v spise, ki so se glasili na imena bivših kandidatov za PI oziroma PDI - sedaj slovenskih sodnikov, ni pa nam bil dovoljen dostop do sledečih vsebin: a.)   do podatkov o prejšnjih zaposlitvah sodnikov, b.)   do podatkov o sodniškem pripravništvu in c.)   do podatkov o pisnih nalogah pisnega dela PI oziroma PDI. Kaj se v teh podatkih v resnici skriva pa naše društvo ni nikoli moglo ugotoviti, za to ni moglo nikoli preveriti pristnosti 2. odstavka 23. člena Ustave RS, ki pravi: "Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom." Glede na to, slovenske državljanke in državljani ne vedo kdo jim sodi, sodniki s pravilno in zakonito opravljenim PDI ali pravosodni goljufi, plagiat orji ali sodni šušmarji. Glede na to, da je za sklenitev delovnega razmerja med sodnikom in Republiko Slovenijo eden od ključnih pogojev "uspešno opravljen PDI", pa sumimo, da mnogi slovenski sodniki takega pogoja nikoli niso niti izpolnili in da so za to z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje, z vsemi posledicami, ki takem dejanju sledijo. Posledice takega dejanja pa so, da mnogi slovenski sodniki sploh niso sodniki in tako dalje in tako naprej. CZPNN za to ne more opustiti tega problema in rabi pomoč pri njegovi rešitvi, saj se mora enkrat ugotoviti kdo slovenskim državljankam in državljanom v resnici sodi. Več na sestanku.

Preberi več

CZPNN NA SLEDI SODNIM GOLJUFOM, PLAGIATORJEM IN ŠUŠMARJEM.

Društvo CZPNN

Javnost obveščamo, da sta se dva predstavnika CZPNN, danes, dne 17.03.2016 ob 15:15 uri V Ljubljani udeležila sestanka Slovenske civilne družbe, na katerem so bili obravnavani določeni primeri goljufij takratnih kandidatov za pravosodni izpit oziroma za pravniški državni izpit (v nadaljevanju besedila PDI), sedaj slovenski sodniki, ki naj to v rsnici nikoli nebi bili.  Namreč, naj bi razpoložljiva dokumentacija, s katero razpolaga CZPNN izkazovala zelo utemeljen sum v to, da naj bi določeni bivši kandidati za PDI (sedaj slovenski sodniki)  z Republiko Slovenijo sklenili nično delovno razmerje. Nično, pa za to ker naj bi jim za njihovo zaposlitev manjkal eden od ključnih pogojev za tako sklenitev delovnega razmerja, to pa naj bi bil pravilno, zakonito in uspešno opravljen PDI. Vedno se bolj kaže, da naj bi bivši kandidati za PDI, sedaj slovenski sodniki,  goljufali pri pisnem  delu PDI, za to naj bi se lahko slovenske sodnike razdelilo na več rizičnih skupin in sicer: tiste, ki naj bi prejeli potrdilo o uspešno opravljenem PDI kot darilo, ne da bi kdaj pristopili opravljanju PDI, (prva skupina), tiste, ki bi svojo pisno nalogo pisali z sebi lastnim rokopisom, a naj bi jo prepisali od drugih, (druga skupina), tisti, ki naj jim pisali pisno nalogo drugi, za to naj v svojem spisu o PDI naj nebi imeli pisne naloge napisane s svojim oziroma sebi lasnim rokopisom, (tretja skupina). Skupno vsem posameznikom iz vseh treh skupin pa naj bi bilo to: a.)       da naj bi protipravno pridobili potrdilo o uspešno opravljenem PDI in sicer kot darilo, ne da bi se kdaj priglasili k opravljanju PDI.  b.)      da naj bi tako protipravno pridobljeno potrdilo zlorabili pri Sodnem svetu Republike Slovenije tako, da naj bi si protipravno izposlovali »napotnico« za Državni zbor Republike Slovenije zaradi izvolitve v sodniško funkcijo, c.)      da naj bi tako potrdilo in »napotnico« Sodnega sveta RS zlorabili v Državnem zboru RS tako, da naj bi si izposlovali sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo in d.)     da naj bi vse te postopke zlorabili za to, da so lahko z Republiko Slovenijo  sklenili nično delovno razmerje, s posledico, da nam v slovenskih sodiščih ne sodijo sodniki, ki jih določa 23. člen Ustave RS ampak naj bi nam sodili pravosodni goljufi, plagiatorji ali sodni šušmarji, ki naj nikoli nebi bili sodniki. Upoštevaje dejstvo, da so se nekateri slovenski sodniki že upokojili, pa naj bi bili sproženi revizijski postopku o njihovi upokojitvi.      

Preberi več

DA BIL SEM DOBRIH OSEM DNI V PRIPORU Z NARKOMANI IN TABLETOMANI

Društvo CZPNN

Glede na to, da se po družbenih omrežijih širijo razne govorice in tudi neresnice o tem, da je predsednik CZPNN bil v zaporu in da naj bi zagrešil različne zločine in kazniva dejanja. Za to bomo objavili v celoti obtožni predlog Okrožnega državnega tožoilsva iz Ljubljane št. Kt (0) 2130/11-LT-za, z dne 29.07.2011, ki ga je to tožilstvo dne 18.08.2011 vložilo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Kazenskem oddelku, s sedežem na naslovu Mali trg št. 6, 1000 Ljubljana. Na to je citirani obtožni predlog bil podlaga za uvedbo kazenskega postopka zoper predsednika CZPNN Radeta Stanića v katerem je bilo zapisano, kakor sledi:  "Na podlagi 3. točke 2. odstavka 45. člena, v zvezi z 2. odstavkom 430. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) vlagam pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki je stvarno in krajevno pristojno za razsojo te kazenske zadeve, zoper: RADETA STANIĆA, sledeč,   O   b   t   o   ž   n   i       p   r   e   d   l   o   g: Rade Stanić je druge razžalil s tem, da je v pismih, ki nosijo datum 15.04.2011, na pošto pa so bila oddana dne 18.04.2011 v Lescah, ki jih je poslal na Višje sodišče v Ljubljani in jih naslovil na višje sodnike, Mileno JAZBEC - LAMUT, Matejo ŠVAB - ŠIROK in Mitjo ŠINKOVCA,  ki so kot uradne osebe izdale sklep Višjega sodišča v Ljubljani opravilna št. I Kr 17784/2010 z dne 15.03.2011 in se nanašajo na kazensko zadevo Okrajnega sodišča v Škofja Loki, opravilna št. I K 17784/2010, med drugim navedel: -   "da se delate norca iz mene kot nekakšnega obdolženca ter, da za tako delo dobivate plače iz    davkoplačevalskega denarja", -      " da obstaja utemljen sum, da nimate pravniškega državnega izpita, ali pa da ste ga pridobili v nasprotju z določili Zakona o pravniškem državnem izpitu" in -       " da zlorabljate kazensko zakonodajo kot zločinsko sreedstvo za zatiranje slovenskega naroda, kar se da enačiti s fašistično teorijo o zatiranju ljudsva"; s tem pa višje sodnike Mileno JAZBEC - LAMUT, Marjeto ŠVAB-ŠIROK in Mitjo ŠINKOVCA razžalil.  S tem je storil tri kazniva dejanja razžalitve po 1. odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z 2. odstavkom 168. člena KZ-1, zato p   r   e   d   l   a   g   a   m , da naslovno sodišče: 1)  na javni glavni obravnavi zasliši kot priče: -   Mileno JAZBEC-LAMUT, -   Marjeto ŠVAB-ŠIROK in -   Mitjo ŠINKOVCA, prebere pisma naslovljena na višje sodnike Višjega sodišča v Ljubljani z dne 15.04.2011 skupaj s priloženo listinsko dokumentacijo, predlog za pregon, ki so ga podali oškodovanci z dne 21.04.2011 ter izpisek iz kazenske evidence in evidence predkaznovanosti za prekrške za obdolženca, kar pa naj sodišče predhodno samo pribavi. 2) spozna obdolženega Radeta STANIĆA za krivega kaznivih dejanj po obtožnem predlogu in ga za vsako kaznivo dejanje kaznuje po 1. odstavku 158. člena KZ-1, na to mu na podlagi 53. člena KZ-1 izreče enotno kazen.   VZROKI ZA NASTANEK TE KAZENSKE ZADEVE Ta kazenska zadeva se je v resnici začela 26.10.2001 ob 9:00 uri, s tem, ko je pred poslovne prostore na Linhartovem trgu št. 20 v Radovljici kjer je bila poslovna pisarna gospodarske družbe GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. , s sedežem Kamna Gorica 65, Kamna Gorica, katere ustanovitelj, lastnik in direktor je bil obdolženec prišel sedaj že bivši izvršitelj Zvonko Zorč iz Kranja in v obdolženčevi odsotnosti (obdolženec je namreč bil z svojim bolnim otrokom v Zdravstvenem domu v Radovljici) vlomil v poslovni prostor navedene gospodarske družbe in iz njega neznano kam odpeljal celotno poslovno dokumentacijo te gospodarske družbe ter jo odpeljal in jo skril v enem od svojih skrivališ, na območju Republike Slovneije. Imenovani izvršitelj je po odtujitvi poslovne dokumentacije, kartotečne omare in železne blagajne težke cca 700 kg poslovno pisarno navedne gospodarske družbe zaklenil s svojimi hljuči in na ta način obdolžencu od dne 26.10.2001 od 9:00 ure dalje, pa vse do dne 22.12.2001 fizično preprečil dostop na njegovo delovno mesto in opravljanje dela direktorja.  KAZENSKA OVADBA ZOPER IZVRŠITELJA Ker je bila gospodarski družbi odtujena poslovna dokumentacije, za katero se je pozneje ugotovilo, da je bila do ene polovice unilena in odtujena in denar last strank navedne nepremičninske družbe, ki bil deloma družbi oziroma njenim poslovnim strankam vrnjen in deloma nikoli ni bil vrnjen, je obdolženec zoper izvršitelja Zvonka ZORČA iz Kranja pri Okrožnem državnem tožilstvi v Kranju podal svojo kazensko ovadbo. Na to je bila zoper izvršitelja pri Okrožnem sodišču v Kranju uvedena kazenska preiskava, ki jo je vodila preiskovalna sodnica Metka RAĐENOVIĆ, ki je bivšpega izvršitelja v preiskovalnem postopku prikrila in ga na ta način rešila vsake odgovornosti, za njegova storjena kazniva dejanja.S tem je preiskovalna sodnica v korist izvršitelja ustvarila vse potrebne pogoje, da je lahko zoper obdolženca vložil kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe. KAZENSKA OVADBA ZARADI KRIVE OVADBE ZOPER RADETA STANIĆA Takratni izvršitelj Zvonko Zorč iz Kranja je izkoristil sodelovaje (asistenco) preikovalne sodnice Metke Rađenovič in  zoper obdolženca Radeta Stanića pri Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju vložil kazensko ovadbo zaradi krive ovadbe. Zadevo je v nadaljevanju obravnavalo Okrajno sodišče v Kranju, po svoji okrajni sodnici Nevenki HAFNER-KOPAČ, ki se je iz tega postopka izločila, zadeva pa je na obdolženčevo zahtevo bila prenesena v reševanje drugem stvarnem in pristojnem sodiču in sicer na Okrajno sodišče v Škofja Loki. SODELOVAJE VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI V KRIMINALU BIVŠEGA IZVEŠITELJA  Pred Okrajnim sodiščem v Škofja Loki se je ta kazenska zadeva vodila pod opravilno št. I K 17784/2010, obdolženčeve vloge oziroma pritožbe, pa je reševalo Višje sodišča v Ljubljani, v njegovem imenu pa višji sodniki Milena JAZBEC-LAMUT, Marjeta ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC, ki so s sklepi Višjega sodišča v ljubljani vse obdolženčeve vloge brez branja bosisi zavrnili ali zavrgli, ne da bi kdaj priznali, da je predmetni kazenski postopek skonstruiran z namenom, da se prikrijejo kraje bivšega izvršitelja v katerih so višji sodniki sodelovali v vlogi prikrivalcev njegovih kaznivih dejanj.   Eden od takih sklepov Višjega sodišča v Ljubljani pa je bil tudi sklep opravilna št. I Kr 17784/2010, z dne 15.03.2011, na katerega je obdolženec odgovoril s vojimi tremi pismi naslovljenimi na tri višja sodnika Mileno JAZBEC-LAMUT, Marjeto ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVCA, ki so vsebovali isto vsebino, ki se je nanašala na vse sodnike v Sloveniji, ne pa samo na tri višja sodnika Višjega sodišča v Ljubljani, ki jih je doletel obdolženčev očitek, "da se iz Radeta STANIĆA kot nekakšnega obdolženca delajo norca in da za tako delo iz davkoplačevalskega denarja dobivajo pače (prvi očitek). Doletel jih je očitek o tem, da obstaja utemeljen sum o tem, da nimajo pravosodnega izpita ali pa da so ta izpit pridobil mimo Zakona o pravniškem državnem izpitu in očitek, da zlorabljajo kazensko zakonodajo kot zločinsko sredsvo za zatiranje slovenskega naroda, kar naj bi se dalo enaliti s fašistično terotijo o zatiranju ljudstva.  RAZŽALJENI VIŠJI SODNIKI VIŠJEGA SODIŠČA V LJUBLJANI  Takratni predsednik Višjega sodišča v Ljubljani Jernej POTOČAR in trije višji sodniki istega sodišča Milena JAZBEC-LAMUT, Marjeta ŠVAB-ŠIROK in Mitja ŠINKOVEC naj bi bili razžaljeni, za to naj bi pri Okrožnem državnem tožilstvi v Ljubljani zoper Radeta STANIĆA vložili svoj predlog za kazenski pregon, Okrožno državno tožilstvo v Ljublnani, pa naj bi zoper Radeta Stanića pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložilo svoj obtožni predlog. Slednje naj bi se zgodilo dne 18.04.2011, s čemer naj bi se zoper Radeta STANIĆA začel kazenski postopek, ki se vodi pod opravilno št. V K 39962/2011, ki še veedno ni končan in je vprašanje, če se bo v takih okoliščnah sploh kdaj končal. IZ KAZENSKEGA POSTOPKA V KAZENSKI POSTOPKE, KI JIM NI NE KONCA IN NE KRAJA Kazenski postopki tako trajajo od leta 2001 dalje, sokzi leto 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, in do dne 15.04.2016 in še se ta cirkus še nadaljuje. Slovesko sodsvo je tako uprizorilo neverjetno mučenje obdolženega Radeta Staniča, ki je zaradi vloma v njegovo zasebno podjetje GS 5 NEPREMIČNINE d.o.o. z dne 26.10.2001 utrpel hudo in nepopravljivo moralno, materialno, socilano in zlasti poslovno škodo. Rade STANIĆ je zaradi slovenskegaperverznega pravosodnega nasilja komaj rešil svoja tri otroka (od teh eden njegov pastorek), da niso pomrli od lakote. Namreč poleg tega je izgubil svoja dva zasebna podjetja in vsako delo z njimi.   Sedaj je na vrsti, da v lažiranih kazenskih postopkih sloveskega krivosodja izgubi tudi svojo lastno svobodo. Slednje se je tudi že začelo, saj je sodeča sodnica Ana Testen uredila vse potrebno, da je Stanića dne 07.04.2016 popoldan spravila v nekakšen "disciplinski pripor", dne 15.04.2016 pravtako popoldan pa to obliko zapora preklicala. Ta cirkus se nadaljuje seveda. Glavna sodna obravnava zoper Radeta Stanića se bo tako nadaljevala dne 24.05.2016 ob 9:00 uri, kdaj se bo končala, pa ve sam bog. V vsem tem ni nič gotovo razen to, da nesposobni slovenski sodniki v vseh teh letih iz davkoplačevalskega denarja "kasirajo" svoje plače. CZPNN

Preberi več

SPET BODO PREDSEDNIKU CZPNN SODILI V NESMISELNEM KAZENSKEM POSTOPKU

NEPOTREBEN NASILEN POSEG DVEH SODNIH IZVEDENCEV V VOLJO IN OSEBNOST NEDOLŽNEGA POSAMEZNIKA

VELIKA AVANTURA SLOVENSKE SODNE MAFIJE

KAKO PREHRANITI SLOVENSKE PARAZITE ?

NOVI BREZDOMCI V KRANJU.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE RS PRIKRIVA RESNICO O PRAVOSODIH IZPITIH SLOVENSKIH SODNIKOV….

CZPNN NA SLEDI SODNIM GOLJUFOM, PLAGIATORJEM IN ŠUŠMARJEM.

DA BIL SEM DOBRIH OSEM DNI V PRIPORU Z NARKOMANI IN TABLETOMANI

Pridruži se našemu družbenemu omrežju

Zadnje objave

IME KATEGORIJE

PREDSEDNIK CZPNN Z REPUBLIKO SLOVENIJO NA UPRAVNEM SODIŠČU RS ...
(3)
LJUBLJANSKA SODNICA KLONILA PRED ORGANIZIRANO JAVNOSTJO DRUŠTVA ...
(5)
VSE NAJBILJŠE OB MEDNARODNEM DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
(2)
(0)

IME KATEGORIJE

SKRAJNJE NEVZDRŽNE RAZMERE ZA STRANKE NA OKROŽNEM DRŽAVNEM ...
(0)
PROBLEMATIKA SLOVENSKEGA SODSTVA JE VIDETI NEREŠLJIVA
(0)
ZAVIST IN ZAVEST - VIR NEZNAN
(0)
PRAVIJO, DA MINISTRICA IRENA MAJCEN OČITNO LAŽE
(0)

IME KATEGORIJE

DA BIL SEM DOBRIH OSEM DNI V PRIPORU Z NARKOMANI IN TABLETOMANI
(6)
SPET BODO PREDSEDNIKU CZPNN SODILI V NESMISELNEM KAZENSKEM ...
(0)
NOVI BREZDOMCI V KRANJU.
(2)
KAKO PREHRANITI SLOVENSKE PARAZITE ?
(0)

IME KATEGORIJE

IME KATEGORIJE

IME KATEGORIJE

Časovnica

categories
Najbolj obiskano

Najbolj obiskano

NOV ŠKANDAL GORENJSKE SODNE MAFIJE (I DEL)

Poleg vseh škandalov na Gorenjskem, ki jih uprizarja Policijska uprava v Kranju - Uprava kriminalistične policije, Okrožno državno tožilstvo v Kranju in Okrožno sodišče v Kranju, ...

Denis Paternost - izvršitelj

Na tej povezavi lahko vidite dejanje nekega izvršitelja, ki naj bi bil hkrati izvršitelj in zet izvršitelja Marjana Hojsa iz Kamnika. Poleg tega naj bi celo bil tudi predsednik ...

TUDI IZVRŠITELJ DENIS PATERNOST Z GROZILNIM PISMOM NA ...

Naši člani CZPNN so danes v okolici Slovenske Bistrice opravljali civilni nadzor nad delom slovenskih izvršiteljev.Zasledili so čudno postopanje enega od izvršiteljev, pa so se ...

Korupcija: Izvršitelj Marijan Hojs sodeluje tudi z svojo ...

TUDI DANES SMO PREJELI TOLE ....Pozdravljeni,tudi jaz sem imel izkušnjo s Hojsovi pomočniki, pa ne bom zdaj o tem, saj vsi pišejo iste zgodbe, kot je zgodila meni. Bi pa rad predstavil ...

OPOZORILO PRED ZLOČINI SODNIH IZVRŠITELJEV

Državljanke in državljane Republike Slovenije, zlasti pa tiste, ki so zapadli v dolgove in zaradi umetno povzročene finančne krize ne morejo odplačevati svoji obveznosti, ki so prispele na ...

CENA DOBREGA IMENA IN ČASTI SLOVENSKIH SODNIKOV

Po glavni javni sodni obravnavi, ki se je na Okrajnem sodišču v Ljubljani zažala 18.07.2011 in končala dne 09.09.2016 sodeč, cena dobrega imana in časti ter, avtoritete slovenskih sodnikov ...

Zadnji komentarji

Zadnji komentarji

Fotografije
Prijatelji

Prijatelji

Laščan ZlatorogAna Koswoodicinvestment CompanyDamjan GorenščekVili KovačičBožo žabjekAco MitrovicKlavdija Zebecsanja barnaBarbara KolmaničMateja SircaAzra .Klavdija HitiRoman VodebErnest SkrjanecTrenutek .rastko plohlMaja RadinBojan  AhlinVika  JelenBranko GaberAndres Zoran    IvanovicFranc JazbinsekBojan MehleDajana  BabičStoyan Svet
Hrvaška ne bo sprejela sodbe Mednarodnega arbitražnega sodišča, ki jim bo dostavljena na Veleposlaništvo RH v Haagu!

Hrvaška televizija N1 je neuradno izvedela, da bo jutri ob 9 uri Sodišče v Haagu sodbo o Arbitraži dostavilo hrvaškemu veleposlaništvu v Haagu, kjer pa je ne bodo sprejeli skladno z odločitvijo ...

Trilaterala nad Državnim tožilstvom

Okrožno državno tožilstvo je zavrnilo ovadbo zoper Bobinca iz Gorenja, ker je pravočasno predložil dokument, da je član Rockefellerjeve Trilaterale, torej organizacije 300 vplivnih takoj pod ...

Rojstvo male gorile v živalskem vrtu v ZDA

V filadelfijskem živalskem vrtu je opičja družina po­zdravila novega člana.

May 15, 2017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO (3 del)
Rade Stanić je podvomil v poštenost in nepristranskost Okrožnega sodišča v Ljubljani. Podlago za to je ...
(0)
May 13, 2017
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI JE SKLENILO .... ...
Namesto, da bi Okrožno sodišče v Ljubljani končno začelo delati na tem, da bi se odprl arhiv v katerem se ...
(0)
May 12, 2017
OKROŽNO SODIŠE V LJUBLJANI JE SKLENILO (1. DEL)
Civilno zdrženje za pravičnost, napredek in nadzor iz Lesc (CZPNN) je v roke prejelo še en sklep Okrožnega ...
(0)
Jan 29, 2017
DOBRI IN SLABI LJUDJE....
Zgodba se je odvijala leta 2013, ko me je Okrožno sodišče v Kranju obsodilo skupaj na pet mesecev zapora. ...
(2)
Jan 22, 2017
KAJ SI MISLITE O SLOVENSKEM SODNIKU KI LAŽE IN ...
V lanskem letu sem imel pred Okrajnim sodiščem v Ljublnani od dne 11.04.2016 dalje pod grožnjo preklica sklepa ...
(3)
Jan 21, 2017
V SLOVENSKEM SODSTVU SE NA RAČUN SLOVENSKEGA NARODA TRENUTNO PASE TOČNO 1000 SODNIKOV....V kratkem bomo objavili ...
(0)
Jan 03, 2017
Valentin Areh - Dosje: JLA - YouTube
DRŽAVNA ZGODOVINA DOLGA SKORAJ PETDESET MINUT Za javnost objavljamo videoposnetek dolg skoraj petdeset minut v katerega ...
(0)
Dec 17, 2016
In kaj še reči ???
(0)
Nov 29, 2016
RADOVLJIŠKO SODIŠČE V TRETJEM POSKUSU SAMO ...
Sinoči smo poročačli o tem, da bo danes ob 9:00 uri na Okrajnem sodišču v Radovljici 3. javna dražba za ...
(3)
Nov 28, 2016
TRETJI POSKUS PRODAJANJA MEGLE
Javnost obveščamo, da bo jutri, dne 29.11.2016 ob 9:00 uri Okrajno sodišče v Radovljici na 3. javni ...
(1)
Sep 18, 2016
PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV 3. del.
Poročali smo že v naših dveh javnih objavah z naslovom »PREKMURSKI DEČEK HOČE DOMOV št. ...
(0)
Sep 14, 2016
CENA DOBREGA IMENA IN ČASTI SLOVENSKIH SODNIKOV
Po glavni javni sodni obravnavi, ki se je na Okrajnem sodišču v Ljubljani zažala 18.07.2011 in končala dne ...
(2)