Počitniški dom v Fiesi, ki je v lasti slovenjgraške in mislinjske občine, upravlja pa ga Center za socialno delo (CSD) Slovenj Gradec, je Občina Slovenj Gradec v osnutku strategije ravnanja z nepremičnim premoženjem opredelila kot nestrateško premoženje. Slovenjgraški župan Andrej Čas meni, da bi bilo objekt z zemljiščem vred, po zadnji cenitvi vreden 1,2 milijona evrov, najbolje prodati in denar porabiti za uresničitev katere od drugih nujnih naložb v občini. Njegov predlog je pri mnogih svetnikih vzbudil negodovanje.

Dom v Fiesi vreden največ

Slovenjgraški svetniki so osnutek dokumenta, ki nepremično premoženje občine (poslovne objekte in stanovanjski fond) deli na strateško in nestrateško, to je tisto, ki ga občinska uprava namerava prodati, sicer pohvalili. Zmotilo jih je, da župan med nepremičnine s strateškim namenom ni uvrstil počitniškega doma v Fiesi, stavbe nekdanje komunale in tudi ubožne hiše na Vorančevem trgu. "Na območju stare komunale je športni center, ki se nima kam širiti. Poleg tega je to območje primerno za gradnjo stanovanjskega bloka, zato je nesmiselno, da ga prodamo," je menil Ksandi Javornik. Njegov predlog je podprl Peter Slemenik, ki ocenjuje, da je tudi dom v Fiesi strateška naložba, tako po pomenu kot vrednosti: "To je nepremičnina, ki je vredna največ. Ker v naši občini kultura veliko pomeni, predlagam, da med strateške naložbe dodamo še ubožno hišo." Da je bil "velik greh", da so Sokličev muzej preselili v prostore Koroškega pokrajinskega muzeja, pa je prepričan Niko R. Kolar: "Na ta način smo tam zavzeli sedem razstavnih prostorov. Zbirka je slabo obiskana, dobro bi bilo, da se preseli v ubožno hišo."

Slovenjgraški župan je glede nekdanje komunale prepričan, da bi jo bilo bolj smiselno prodati, saj občina nima denarja za gradnjo še enega bloka. "Ta prostor je namenjen poslovni dejavnosti in stanovanjem. Če ga bomo prodali, bomo na tej lokaciji dobili to, kar želite." Glede kulture pa je priznal, da je njihov "paradni konj", a Slovenj Gradec že ima bogato infrastrukturo na tem področju, dodaten objekt bi predstavljal veliko finančno obremenitev.

image
Arhiv Csd Slovenjgradec Počitniški dom v Fiesi (foto: Arhiv Csd Slovenjgradec)

Glede počitniškega doma v Fiesi pa vidi več možnosti. Med drugim bi lahko z njegovo prodajo prišli do rešitve za gradnjo novega Partizanskega doma pod Malo Kopo (tako imenovane Partizanke) ali njegovo obnovo, kar bi povečalo nastanitvene zmogljivosti v občini in omogočalo šolarjem preživljanje šole v naravi na Pohorju. Partizanko sicer že dve leti neuspešno prodajajo, prav tako nimajo sreče z najemniki.

Svetniki velikokrat razpravljajo čustveno, na podlagi nostalgije in neracionalno

​Prednost nujnim naložbam v občini

"Še več je primerov nujnih naložb v občini, za katere nimamo finančnih virov. Zelo pereč problem je bivalna enota za odrasle z motnjo v duševnem razvoju, ki smo jo načrtovali pred poslovno cono Ozare. Sprva je bilo mišljeno, da smo upravičeni do 85-odstotnega sofinanciranja iz evropskega sklada, a se je žal izkazalo, da ni med upravičenimi naložbami. Zato iščemo druge načine financiranja. Tudi to je možno, da denar od prodaje počitniškega doma v Fiesi namenimo za ta projekt ali za gradnjo nove športne dvorane," našteva Čas.

Pristojnosti odločanja v rokah občin
Direktor slovenjgraškega CSD Tadej Poberžnik razloži, da v Fiesi organizirajo kolonijo za otroke z zdravstvenimi težavami, sredstva dobijo na razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Omogočajo pa tudi letovanja vsem drugim predšolskim in šolskim otrokom iz obeh občin, torej Mislinje in Slovenj Gradca, pri tem starši plačajo prispevek, ki znaša od 222 do 292 evrov in poleg varstva vključuje še polni penzion in prevoz. V dveh desetdnevnih izmenah je letos tam letovalo 85 otrok, od tega 70 z medicinskimi in drugimi indikacijami. "Dom z 99 ležišči je od maja do konca septembra dobro zaseden, tam letujejo še razna društva in klubi ter tudi družine in posamezniki. Star je sicer okoli šestdeset let, a je dobro vzdrževan. Predlani so bila zamenjana ležišča, v prihodnjih letih bo treba zamenjati inštalacije, stavbno pohištvo in sanirati del strehe. Mi smo pripravljeni te programe voditi še naprej, so pa vse pristojnost o odločanju o prihodnosti doma v rokah obeh občin," pove Poberžnik.

Če počitniški dom v Fiesi uvrstijo med strateško premoženje, to po njegovih besedah pomeni dodatna vlaganja, da se lahko poveča konkurenčnost in podaljša sezona, saj poslovanje ne prinaša takšnih prihodkov, da bi lahko z amortizacijo omogočali večjo investicijsko vzdrževanje doma. "Ekonomsko gledano, to ni vzdržna zgodba. O tem imamo s svetniki različno mnenje, oni velikokrat razpravljajo čustveno, na podlagi nostalgije in neracionalno. Če bodo vztrajali, bomo od prodaje odstopili," pušča odprta vrata Čas, ki za prihodnje leto napove, da najem morebiti ne bo več brezplačen. Denar, ki bi ga iz tega naslova dobili od upravljavca, bi usmerili v subvencije letovanj za otroke iz socialno šibkih družin. "S CSD moramo uskladiti dodatek k pogodbi," pojasnjuje Čas. ​

Bojan Borovnik, župan občine Mislinja, ki je 21-odstotna lastnica doma v Fiesi, pravi, da prodaji za zdaj niso naklonjeni: "Takšno je bilo neformalno mnenje svetnikov pred letom dni. Bomo pa to obravnavali na eni od prihodnjih občinskih sej. Pred tem bomo še preverili, koliko naših otrok tam letuje."