Po zatišju, ko je bilo slišati tudi očitke na račun Mestne občine Maribor, ki da ni pripravila ustreznih podlag za širitev optičnega omrežja v mestu, zdaj stroji na delu območja Rotovža in širše (tudi na delu območja Mestne četrti Koroška vrata) že brnijo. Telekom Slovenije je investitor gradnje novega optičnega omrežja, kamor se že lahko priklopi 550 gospodinjstev, do konca leta bo priklop omogočen skupno 3400 stanovanjem in poslovnim prostorom.

Pogoje za izvedbo del narekuje Nigrad

Mariborska občina je sodelovala pri pripravi služnostnih pogodb in soglasij, medtem ko pogoje za izvedbo del narekuje Nigrad, ki je s koncesijo tudi vzdrževalec občinskih cest, v sodelovanju z občinskim uradom za komunalo, promet in prostor. Da so bile služnostne pogodbe sklenjene v juliju letos, še pojasnjujejo v Mestni občini Maribor, izvajalci, GVO s svojimi podizvajalci, pa niso izgubljali časa in so hitro začeli gradnjo.

image
Sašo Bizjak Maribor - Kamniška ulica - delo na cesti - polaganje in priprave za optični internet - Avtor: Sašo Bizjak (foto: Sašo Bizjak)

V teh dneh gradnja poteka na širšem območju Rotovža oziroma v Mestni četrti Koroška vrata, in sicer severno od Gosposvetske ceste do Kamniške ulice (Vrbanska cesta, Medvedova ulica, Turnerjeva ulica ...) in severno od Slovenske ulice do Mestnega parka (Mladinska ulica, Krekova ulica, Gregorčičeva ulica ...). Omenjene so le največje ulice, celotno območje je širše, pojasnjujejo v Telekomu, kjer dodajajo, da je na območjih, kjer so že imeli vzpostavljeno kabelsko kanalizacijo ali pa je bilo treba opraviti le manjši gradbeni poseg, optično omrežje delno že zgrajeno.

Plan nadaljnje izgradnje še v usklajevanju

V tem času poteka tudi pridobivanje soglasij etažnih lastnikov v večstanovanjskih objektih, v tem času pa so priklop na optični priključek že omogočili 550 gospodinjstvom. A ta številka bo do konca leta narasla na kar 3400, toliko stanovanjem in poslovnim prostorom bo namreč omogočen priklop na optično omrežje. Da povpraševanje lastnikov individualnih hiš in posameznikov v večstanovanjskih objektih rešujejo sproti, še pojasnjujejo v Telekomu, bodo pa letos na tem območju položili kar približno 28 kilometrov optičnega kabla.

28
kilometrov novega optičnega omrežja bo v letošnjem letu na območju Rotovža

Tudi v prihodnje načrtuje Telekom Slovenije širitev optičnega omrežja, a je plan izgradnje še v usklajevanju, zato podrobnosti niso znane. Pred natanko desetletjem, spomladi 2007., je bil Gratel prvi, ki je začel v Mariboru graditi optično omrežje za ponudnika T-2. Tedaj prvo optično omrežje v državi, ki ponuja kar tisočkrat višje hitrosti prenosa podatkov v primerjavi z zastarelimi bakrenimi vodi Telekomovega omrežja, je začelo nastajati v južnem delu Maribora, od dvorca Betnava (kjer je imel T-2 sedež, ko ga je obvladovala mariborska nadškofija) proti centru.