Župan Andrej Fištravec se je ostro odzval na v petek izraženo stališče ministrstva za kulturo, da Mestna občina Maribor ne more dobiti državnih 2,67 milijona evrov za selitev knjižnic z Rotovža in Tabora v stavbo nekdanje Probanke na Trgu Leona Štuklja. Kot je znano, je vlada že pred časom sprejela sklep, da lahko občina dobi denar, če se odloči za novogradnjo knjižnice na Rotovškem trgu, občina pa je želela, da bi ta vladni sklep spremenili in bi ji sofinanciranje reševanja prostorske stiske knjižnice omogočili tudi, če bi knjižnico samo preselili.

Izgubljanje časa

Prav na pobudo ministrstva za kulturo so zato mestni svetniki na julijski seji sprejeli tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je mestni upravi omogočil začetek postopkov za umestitev Mariborske knjižnice v stavbo nekdanje Probanke, a ministrstvo zdaj meni, da denarja za selitev ni mogoče nameniti, ker stavba ni v lasti občine, ampak DUTB.

Če bi le obstajala politična volja
Mariborska občina je do lastništva stavbe nekdanje Probanke skušala priti tudi po drugi poti. V njenem imenu je državni svetnik Rudi Matjašič vlado pozval, naj ta iz premoženja DUTB stavbo Probanke izvzame in jo zamenja za občinske nepremičnine, ki jih v Mariboru uporablja ministrstvo za notranje zadeve. A je vlada pred dnevi odgovorila, da premoženje DUTB ni last države in tako na njegovo upravljanje nima vpliva. "Odločitev, ali bo objekt, za katerega je Mestna občina Maribor zainteresirana, prodala, je poslovna odločitev DUTB," so pojasnili na vladi. Tudi pri tem vprašanju na mariborski občini menijo, da zakonske podlage za izvzem Probanke iz premoženja DUTB obstajajo in da bi problem bilo mogoče odpraviti, če bi za to le obstajala politična volja.

"DIIP ne predvideva samo umeščanja knjižnice v prostore Probanke, ampak tudi nakup stavbe. V projektu smo torej predvideli vse, kar je potrebno za reševanje prostorske stiske Mariborske knjižnice. Kot kaže, so bila večmesečna pogajanja z vašim ministrstvom le slepilni manever, ki ni služil drugemu kot izgubljanju časa in zavajanju. Glede na to, da rešujemo prostorsko stisko institucije s področja, ki ga pokriva vaše ministrstvo, pričakujem več kooperativnosti," je oster Fištravec.

Manj birokratskega razmišljanja

Ob tem je župan ministra spomnil, da bi s selitvijo knjižnice v prostore nekdanje Probanke lahko rešili tudi problem ministrstva za notranje zadeve, ki občini zdaj plačuje za najem stavb, v katerih delujejo tri policijske postaje v Mariboru in jih želi ministrstvo pridobiti v svojo last. "Tako bi odpravili problem na področju kulture in na področju javne uprave. Seveda pa je zato potrebno malo manj sektorskega in birokratskega razmišljanja," je ministra opomnil Fištravec.

"Kot kaže, so bila večmesečna pogajanja z vašim ministrstvom le slepilni manever"

Na odziv ministrstva na pisanje Fištravca še čakamo, direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak, ki se že leta dolgo trudi rešiti prostorsko stisko knjižnice, pa pravi: "Očitno je, da bo morala občina, če bo želela, da se knjižnica preseli na Trg Leona Štuklja, stavbo nekdanje Probanke odkupiti sama. Drugače si težko predstavljam, da bi lahko projekt uspel."