Delovno sodišče v Mariboru je na prvi stopnji odločilo v prid mariborskemu centru za socialno delo, ki je prejšnjemu vodji zavetišča za brezdomce Ljubu Gagiču dal izredno odpoved delovnega razmerja. Za to potezo se je center odločil, ker je Gagič, dolgoletni vodja zavetišča za brezdomce na Ruški cesti v Mariboru, ki deluje pod okriljem mariborskega centra za socialno delo, pri blagajni dvigoval denarne socialne pomoči za tri uporabnike zavetišča še po njihovi smrti. Gagič je zaradi izredne odpovedi proti centru za socialno delo vložil tožbo, kot rečeno, pa je delovno sodišče na prvi stopnji presodilo, da je center dokazal zakonitost podane izredne odpovedi tako v procesnem smislu kot tudi v vsebinskem pogledu.
Gagič se bo na odločitev pritožil, nam je povedal njegov odvetnik Žiga Stamenkovič iz odvetniške pisarne Kac in odvetniki. "Menimo, da so bili tu zgrešeni roki in tudi vsebina presoje izredne odpovedi, saj gospod Gagič ni imel pri tem nobene premoženjske koristi, ampak je nesporno ugotovljeno, da je šel denar v celoti za pogrebne stroške in sedmino za te tri pokojne," pravi Stamenkovič in še doda, da zato ni razloga za izredno odpoved delovnega razmerja, kvečjemu za kakšen opomin.
Po podatkih centra je Gagič dvignil 1689 evrov, ki jih center za socialno delo zahteva nazaj; postopek v zvezi s tem še ni končan. (tv)
Maribor