Volitve, ki so pred nami, so priložnost, da si svobodo tudi vzamemo in si postavimo oblast, ki bo odgovorna nam, ne sama sebi, delala za nas in skupno dobro, ne pa zase in svoje – največkrat protinarodne – sebične interese. Ko je angleški pesnik Oliver Goldsmith v 18. stoletju pesnil svojega Potnika ali Pogled na […]

The post Je mogoče preiti iz totalitarne demokracije v liberalno? appeared first on Časnik.

Volitve so priložnost, da si postavimo oblast, odgovorno nam, ne sama sebi

Drago K. Ocvirk: Mojzes je popeljal ljudstvo iz egiptovskega suženjstva v nekaj dneh, porabil pa je štirideset let, da je iz njihovih glav in src odpeljal Egipt. Žal, naše oblasti za razliko od Mojzesa nočejo, da bi bilo ljudstvo svobodno in suvereno in bi bila politika samo služenje in delo za skupno dobro. Vendar upanje ostaja!