Duhovniki se selijo – avgust 2015
Spletni Časnik

Ponedeljek, 3. avgust 2015 ob 13:00

Odpri galerijo

Foto: Mario Plešej.

V začetku avgusta se duhovniki v Sloveniji tradicionalno selijo na nove župnije oz. na nova delovna, študijska mesta. Letos je velika večina premestitev in imenovanj pripadla Ljubljanski nadškofiji, medtem ko v škofiji Novo mesto ni prav nobene personalne spremembe.

Objavljamo celoten seznam selitev oz. imenovanj po Sporočilih slovenskih škofij.

ŠKOFIJA CELJE

Primož KOROŠEC SDB, iz redovne skupnosti Želimlje, je imenovan za kaplana v župniji Sevnica;

dr. Janez KOZINC, kaplan v župniji Šmarje pri Jelšah, je imenovan za župnika župnije Pišece;

Anton KRNC SDB, župnik pri Sv. Joštu na Kozjaku, se je odpovedal župniji in odhaja v redovno skupnost na Trstenik;

Silvester MOLAN, začasni duhovni pomočnik v Slovenskih Konjicah, je imenovan za kaplana v župniji Šmarje pri Jelšah;

Franc RATAJ CM, duhovni pomočnik v Dobovi, Artičah in Sromljah ter župnijski upravitelj v Pišecah, je imenovan za župnika župnij Artiče in Sromlje;

Milan STRMŠEK, župnik na Dobrni, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jošt na Kozjaku;

Roman TRAVAR CM, kaplan v Dobovi, Artičah in Sromljah, odhaja na sobotno leto;

Matej UŽMAH CM, župnik v Dobovi, Artičah in Sromljah, je razrešen uprave župnij Artiče in Sromlje;

Štefan VOZLIČ SDB, iz redovne skupnosti v Veržeju, je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Sevnica.

_________________

ŠKOFIJA KOPER

Blaž BATAGELJ, kaplan župnij Tolmin in Kamno, je bil razrešen teh služb in imenovan za kaplana župnij Idrija, Gore in Vojsko.

Jožef BERCE, duhovnik v pokoju v Dornberku, je bil imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Dornberk.

Ciril Metod CEJ, župnik Župnije Miren, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Biljana, Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže.

mag. Primož ERJAVEC, kaplan v ŠGV, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah Idrija, Gore in Vojsko, in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Lokev, Divača, Vreme in Vatovlje in za rektorja Malega semenišča v Vipavi.

Anton HORVAT SDB, duhovni pomočnik Župnije Ankaran, je bil razrešen te službe in bo prevzel novo službo v redovni skupnosti.

Alojzij KRŽIŠNIK, župnik Župnije Biljana in župnijski upravitelj župnij Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Nova Gorica in za direktorja družbe S 2, inženiring d.o.o.

Matej KOBAL, župnik na Otlici in ravnatelj Škofijske karitas Koper, je bil razrešen službe ravnatelja Škofijske karitas Koper.

mag. Jožef KOREN, generalni vikar in duhovni pomočnik v župnijah Portorož, Lucija, Sečovlje in Korte, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v navedenih župnijah.

Janko KOSMAČ, misijonar, ki se je vrnil iz misijona na Madagaskarju, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Postojna, Studeno, Slavina, Matenja vas in Orehek.

Boris KRETIČ, duhovni pomočnik Župnije Šempeter pri Gorici, je bil razrešen te službe.

Janez KRŽIŠNIK, župnijski upravitelj Župnije Stomaž, je bil razrešen te službe.

Blaž LAPAJNA, novomašnik, je bil imenovan za škofijskega tajnika.

Jožef LIČEN, župnik Župnije Lokavec, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Branik.

mag. Ivan LIKAR, voditelj pastoralne službe v Kopru, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Dijaškem domu v Vipavi in spirituala Malega semenišča v Vipavi. Še naprej ostaja duhovni pomočnik v župnijah Pivka in Šmihel.

Ervin MOZETIČ, župnik Župnije Postojna in župnijski upravitelj Župnije Studeno, je bi imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Slavina, Matenja vas in Orehek.

msgr. Stanislav REBEC, rektor Škofijske gimnazije Vipava in Malega semenišča Vipava ter duhovni pomočnik v župnijah Lokev, Divača, Vatovlje in Vreme, je bil razrešen teh služb in imenovan za škofovega vikarja za pastoralo, župnika v Šmarjah pri Kopru in župnijskega upravitelja v Pomjanu ter v. d. ravnatelja Škofijske karitas Koper.

Marko RIJAVEC, kaplan v Dijaškem domu v Vipavi, spiritual Malega semenišča v Vipavi in duhovni pomočnik v župnijah Vrhpolje in Stomaž, je bil razrešen teh služb in odhaja na študij biblične teologije v Rim.

mag. Božidar RUSTJA, duhovni pomočnik v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika v župnijah Postojna in Studeno.

dr. Ciril SORČ, duhovni pomočnik v župnijah Postojna in Studeno, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek.

Alojz SUBAN, župnik v Župniji Deskle in župnijski upravitelj Župnije Gorenje Polje, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Biljana in župnijskega upravitelja župnij Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže.

Bogomir TROŠT, se je vrnil iz Jeruzalema in je bil imenovan za župnika Župnije Lokavec in župnijskega upravitelja Župnije Stomaž.

mag. Luka TUL, škofijski arhivar, je bil razrešen službe začasnega župnijskega upravitelja župnij Šmarje pri Kopru in Pomjan in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Portorož, Lucija, Sečovlje in Korte.

mag. Robert UŠAJ, župnik Župnije Nova Gorica in direktor družbe S 2, inženiring d.o.o., je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Miren.

Simon VENDRAMIN, župnik Župnije Slavina in župnijski upravitelj župnij Matenja vas in Orehek, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Deskle in župnijske upravitelja Župnije Gorenje Polje.

Janez Ivan ŽABOT SDB, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Ankaran.

_________________

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

Mag. Branko BALAŽIC SDB, župnik župnije Trstenik, je bil imenovan za soupravitelja župnije Goriče.

Mag. Anton BERČAN, župnik župnije Ribnica in soupravitelj župnije Velike Poljane, je bil razrešen službe soupravitelja.

Anton BIDOVEC, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Sv. Križ, je bil razrešen te služne in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Trnovo.

P. Toni BRINJOVC OFMConv, upravitelj Bolniške župnije, je bil razrešen te službe in prevzema novo službo v murskosoboški škofiji.

Blaž DOBRAVEC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župnijah Senčur in Cerklje na Gorenjskem.

P. Maksimilijan FILE OCist, župnik župnije Stična in soupravitelj župnije Šentvid pri Stični, je bil razrešen služne soupravitelja.

Mag. Simon FORTUNA, župnik župnije Žabnica, je bil imenovan za soupravitelja župnije Sv. Lenart.

Martin GOLOB, kaplan v župniji Vrhnika, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Srednja vas v Bohinju.

Milan GRDEN, duhovni pomočnik v župniji Selca, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Št. Jurij pri Grosupljem.

Izidor GROŠELJ je bil ob vrnitvi iz misijonov na Madagaskarju imenovan za župnika župnije Šentvid pri Stični.

Anton HROVAT SDB je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Cerknica.

Vladimir JAKSETIČ, župnik župnije Velike Lašče, se je odpovedal župniji in bil imenovan za upravitelja župnije Brdo in soupravitelja župnije Zlato Polje.

Davidu JENSTERLETU, župniku župnije Tržič – Bistrica in duhovnemu pomočniku v župniji Tržič, poteče služba duhovnega pomočnika.

Aljaž KRAŠEVEC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Grosuplje.

Prelat Jožef LAP, stolni prošt in župnik stolne župnije Ljubljana – Sv. Nikolaj, se je odpovedal župniji.

Gašper MAUKO, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Vrhnika.

Matevž MEHLE, kaplan v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Jesenice in soupravitelja župnije Sv. Križ nad Jesenicami.

P. Andrej MOHORIČ OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja iste župnije.

Peter MOŽINA, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Sv. Križ.

P. Anton OGRINC OFMConv je bil imenovan za kaplana v Bolniški župniji.

Andrej OJSTREŽ, župnik župnije Jesenica in župnik – soupravitelj župnije Sv. Križ nad Jesenicami, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Velike Lašče.

Dr. Simon ONUŠIČ, župnik župnije Hotedršica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Gornji Logatec in soupravitelj župnije Hotedršica.

Prelat dr. France ORAŽEM bo odšel v Duhovniški dom ‘Mane nobiscum’.

Marko PALJK je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Črnuče.

Janez PETEK, duhovni pomočnik v župniji Šentvid pri Stični, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Velike Poljane.

Msgr. dr. Jože PLUT, stolni kanonik in dosedanji vojaški vikar, je bil imenovan za župnika stolne župnije Ljubljana – Sv. Nikolaj in arhidiakona II. arhidiakonata.

Franc PODBEVŠEK SDB, župnik župnije Goriče, je bil razrešen te službe, prevzel bo novo službo v redovni skupnosti.

Vincenc PODBEVŠEK, župnik župnije Kranj in dekan dekanije Kranj, se je odpovedal službi dekana.

P. Jože POLJANŠEK DJ je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Dravlje.

Branko POTOČNIK, župnik župnije Srednja vas v Bohinju, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Reteče.

Lucijan POTOČNIK, duhovni pomočnik v župniji Bled, je bil razrešen te službe.

Mag. Jože POZDEREC SDB, župnik župnije Ig in soupravitelj župnije Tomišelj, je bil razrešen službe soupravitelja.

Tomaž PRELOVŠEK, župnik župnije Ljubljana – Sv. Križ, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Tržič.

Damjan PROŠT, župnik župnije Selca ter soupravitelja župnij Bukovščica in Sv. Lenart, se je odpovedal župniji Sv. Lenart.

Jože RAZINGER, upravitelj župnije Tunjice in soupravitelj župnije Šenturška Gora, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Tomišelj.

Gregor ROGELJ je dobil dovoljenje za študij prava v Rimu.

Boris ROZMAN, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Železniki.

P. Bogdan RUS OFM je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Šiška.

Msgr. dr. Andrej SAJE, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Ježica, je bil razrešen te službe in vnovič dobil dovoljenje za pastoralno pomoč v župnijah Sele in Bajdiše v krški škofiji na avstrijskem Koroškem.

Janez SELAN, župnik župnije Gornji Logatec, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Škocjan pri Turjaku in soupravitelja župnije Turjak.

Drago SENČUR SDB je bil imenovan za župnika župnije Želimlje.

Branko SETNIKAR, kaplan v župniki Železniki, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentvid pri Stični.

Prelat Anton SLABE, stolni kanonik, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Selca.

Mag. Romanu STARCU, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani, poteče služba upravitelja župnije Tržič.

Marko Mohor STEGNAR, kaplan v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Edi STROUHAL je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Črnuče in imenovan za župnika župnije Tunjice in soupravitelja župnije Šenturška Gora.

Prelat Andrej SVETE, župnik župnije Brdo in soupravitelj župnije Zlato Polje, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Domžale.

Janez ŠKET, župnik župnije Grosuplje in soupravitelj župnije Št. Jurij pri Grosupljem, je bil razrešen službe soupravitelja.

Dr. Edo ŠKULJ bo odšel v Duhovniški dom ‘Mane nobiscum’.

Ivan TURK SDB, duhovni pomočnik v župnijah Ig in Tomišelj ter v božjepotni cerkvi na Kureščku, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Tomišelj.

Mag. Matjaž ZUPAN, župnik župnije Škofja Loka – Suha in soupravitelj župnije Reteče, je bil razrešen službe soupravitelja.

Mag. Alek ZWITTER je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Sv. Križ.

Ivan Janez ŽABOT SDB, župnik župnije Želimlje, je bil razrešen te službe, prevzema novo službo v redovni skupnosti.

_________________

NADŠKOFIJA MARIBOR

Jože BREZOVNIK, župnik v Ločah, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jernej pri Ločah;

Jani DRUŽOVEC, duhovni asistent v Zavodu Antona Martina Slomška, je razrešen te službe in imenovan za kaplana v Slovenskih Konjicah;

Anton FURAR, kaplan pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za župnika pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah;

P. dr. Ivan HOČEVAR DJ, študentski duhovnik v Mariboru in voditelj Katoliškega študentskega centra Sinaj, je razrešen obeh omenjenih služb in imenovan za župnika župnije Maribor – Sv. Magdalena;

P. Franc KOVŠE OFM, do sedaj župnik v Nazarjah, prihaja za predstojnika frančiškanske redovne skupnosti v maribor in je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Marija;

Dr. Boštjan LENART, župnik pri Sv. Jakobu v Slov. goricah, je razrešen župniške službe in bo nastopil službo škofijskega tajnika in sodelavca Pastoralne službe v Mariboru;

P. Franc MEŠKO OFM Conv, župnik sodelavec na Ptuju – Sv. Jurij, je razrešen omenjene službe;

P. Tomaž MIKUŠ DJ, je imenovan za študentskega duhovnika v Mariboru in za voditelja Katoliškega študentskega centra Sinaj;

Dr. Ludvik POČIVAVŠEK, župnik pri Sv. Jerneju pri Ločah, se je zaradi bolezni odpovedal župniji in je bil razrešen župniške službe;

P. Jože POLJANŠEK DJ, je razrešen službe župnika v župniji Maribor – Sv. Magdalena in odhaja na novo službeno mesto v ljubljanski nadškofiji;

Marjan PUČKO, duhovnik murskosoboške škofije, je imenovan za duhovnega asistenta v Zavodu Antona Martina Slomška ter hkrati za duhovnega pomočnika v župniji Sv. Lenart v Slov. goricah;

Marjan RISTIČ, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Maribor – Pobrežje;

Tomislav ROŠKARIČ, do sedaj župnijski upravitelj pri Mali Nedelji, je imenovan za župnika župnije Sv. Tomaž;

P. Bogdan RUS OFM, gvardijan in kaplan v župniji Maribor – Sv. Marija, je razrešen kaplanske službe in odhaja na novo službeno mesto v Ljubljano;

Matija TRATNJEK, župnik pri Sv. Tomažu, se je odpovedal župniji, bil razrešen župniške službe in odhaja za izseljeniškega duhovnika;

Jože VOGRIN, nadžupnik in arhidiakon v Slov. Konjicah, je razrešen souprave župnij Čadram – Oplotnica ter Kebelj;

Davorin VREČA, vikar namestnik v župnijah Čadram – Oplotnica in Kebelj, je imenovan za župnika obeh omenjenih župnij.

_________________

ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

Dr. Karel BEDERNJAK, duhovni pomočnik v župniji Črensovci je bil razrešen te službe.

Robert BREST, župnijski upravitelj v župniji Turnišče, je bil razrešen te službe in imenovan za izseljenskega duhovnik v Buenos Airesu v Argentini.

P. Toni BRINJOVC OFMConv je bil imenovan za župnika župnije Turnišče.

Srečko FRAS, duhovni pomočnik v župniji Turnišče, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Mala Nedelja.

P. Daniel GOLAVŠEK OFMConv, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Turnišče.

Alojz KOZAR ml. je bil imenovan za generalnega vikarja in kanclerja škofije Murska Sobota, obenem ostaja župnik župnije Odranci.

Andrej LAŽETA, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Gornja Radgona.

P. Franc MEŠKO OFMConv je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Turnišče.

Marjan PUČKO, duhovni pomočnik v župniji Gornja Radgona, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega asistenta v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Msgr. Franc REŽONJA, generalni vikar in kancler škofije Murska Sobota, je bil razrešen te službe in imenovan za škofovskega vikarja narodnostnih skupnosti in duhovnega pomočnika v župniji Lendava, obenem ostaja župnik župnije Razkrižje.

Tomislav ROŠKARIČ, župnijski upravitelj župnije Mala Nedelja, se je odpovedal župniji in odhaja v mariborsko nadškofijo.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

Duhovniki se selijo – avgust 2015 - Časnik

Sorodni prispevki: Utrinek: Duhovniki se selijo S prvo avgustovsko nedeljo je kar 187 slovenskih duhovnikov zamenjalo svojo župnijo. Na Primorskem je okoli polovica župnij dobila novega duhovnika. Veliko solza, pa tudi... Tone Mizerit: Slovenska skupnost v Argentini potrebuje (novega) Pedra Opeko (VIDEO) Gost tokratnega Srečanja […]

Galerija slik

Zadnje objave

Sat, 15. Jun 2019 at 06:32

79 ogledov

Naša lipa je postala simbol sprave in odpuščanja
V tem trenutku, ki je lahko zgodovinski, je prav, da se spomnimo velikega Prešerna, ki je v četrti kitici Zdravljice povabil: »Edinost, sreča, sprava, k nam nazaj naj se vrnejo.« Ko se bo to zgodilo, bodo  oživele tudi Cankarjeve prerokbe: »Tod bodo živeli srečni ljudje.« The post Naša lipa je postala simbol sprave in odpuščanja appeared first on Časnik.

Fri, 14. Jun 2019 at 07:40

140 ogledov

Prebudimo Slovenijo: Odprto pismo Šarcu in Pikalu glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva
Odločba Ustavnega sodišča je formalni akt, ki državnim organom zapoveduje takšno ravnanje, ki naj bo v skladu z zakonom in splošnimi načeli pravičnosti. V navedenem primeru ne gre za pravni akt oziroma zakonodajo, s kakršno urejamo cestni promet, temveč za  akt, ki neposredno prizadeva ljudi, otroke in njihove starše. The post Prebudimo Slovenijo: Odprto pismo Šarcu in Pikalu glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva appeared first on Časnik.

Fri, 14. Jun 2019 at 07:40

120 ogledov

Prebudimo Slovenijo: Odprto pismo Šarcu in Pikalu glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva
Odločba Ustavnega sodišča je formalni akt, ki državnim organom zapoveduje takšno ravnanje, ki naj bo v skladu z zakonom in splošnimi načeli pravičnosti. V navedenem primeru ne gre za pravni akt oziroma zakonodajo, s kakršno urejamo cestni promet, temveč za  akt, ki neposredno prizadeva ljudi, otroke in njihove starše. The post Prebudimo Slovenijo: Odprto pismo Šarcu in Pikalu glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva appeared first on Časnik.

Fri, 14. Jun 2019 at 05:43

123 ogledov

Miškovićev hotel, katarska džamija, srbski NK Olimpija in zdaj še KK Cedevita Olimpija
V času začetkov samozavedanja našega naroda so bili naši predniki podložniki tujih oblastnikov. Zapovedi in prepovedi smo sprejemali v tujem, nam arhaično zvenečem jeziku. Celo konj je navodila sprejemal izrecno v vladajoči govorici, saj je veljal za ugledno žival. Našim prednikom se je zato jasno vtisnilo v nezavedno, da je naš kmečki jezik podrejen, nevreden […] The post Miškovićev hotel, katarska džamija, srbski NK Olimpija in zdaj še KK Cedevita Olimpija appeared first on Časnik.

Fri, 14. Jun 2019 at 05:43

123 ogledov

Miškovićev hotel, katarska džamija, srbski NK Olimpija in zdaj še KK Cedevita Olimpija
V času začetkov samozavedanja našega naroda so bili naši predniki podložniki tujih oblastnikov. Zapovedi in prepovedi smo sprejemali v tujem, nam arhaično zvenečem jeziku. Celo konj je navodila sprejemal izrecno v vladajoči govorici, saj je veljal za ugledno žival. Našim prednikom se je zato jasno vtisnilo v nezavedno, da je naš kmečki jezik podrejen, nevreden […] The post Miškovićev hotel, katarska džamija, srbski NK Olimpija in zdaj še KK Cedevita Olimpija appeared first on Časnik.

Thu, 13. Jun 2019 at 20:49

146 ogledov

Narava in pokrajina (foto): Koštabona
Janez Mihovec – Kostabona Začelo se je poletje in proti obali se vale kolone pločevine. Običajna destinacija je morska obala. Vendar se marsikaj najde tudi v zaledju Slovenske Istre. Stara vasica Koštabona nad dolino Dragonje je vsekakor vredna ogleda. Marsikaj je videti: stare kamnite hišice razgled daleč naokoli, starodavno cerkvico in pokopališče, pa slap globoko […] The post Narava in pokrajina (foto): Koštabona appeared first on Časnik.

Zadnji komentarji

APMMB2

2019-06-16 05:13:56


95% vseh vodilnih položajev v Sloveniji zasedajo tako imenovani levičarji. Politični pojem Levičar je v Sloveniji izkrivljen. Dejansko naj bi pomenil socialista, tistega, ki se bori za pravice delavcev, za malega človeka. V Sloveniji je pojem levičar izkrivljen in določa človeka, državljana, ki se zavzema za ohranitev režima, ki je bil uspostavljen z zmago revolucije davnega leta 1945 in ki je na oblast pripeljal boljševike, ki so uvedli trdno diktaturo in državjane razdelili v državljane 1. reda in državljane 2. reda. Državčkani 1. reda imajo vse privilegije, tako pri zaposlitvi, zasedanju vodilnih položajev, oproščeni so kaznjivih dejanj, organi pregona se jih ne dotaknejo. Otroci levičarjev imajo privilegije v šolah. Praviloma doegajo visoko izobrazbo in potem seveda ustrezne položaje. Če kateri iztiri, pa se najdejo opravičila, ki tašnega kljub temu izstrelijo v orbito na kak vodilni položaj. Seveda pa je eden bistvenih pogojev za pravega levičarja popolna predaost veri, ki se ji reče NOB. To je najsvetejše, v kar mora vsak levičar brezpogojno verovati. NOB je osvobodil Slovenijo in Slovece, jim dal socialno pravičnost in ustvaril raj na zemlji. Ta raj je ogrožen in zato ga je potrebno braniti z vsemi sredstvi. Vedno je ogrožen, zato ga je potrebno nenehno braniti in obraniti ga je mogoče z enakimi sredstvi, kot so partizani in revolucionarji obranili revolucijo. Lahko rečemo, da revolucija še vedno traja. Biti med revolucionarji je čast, ta pa prinaša visoke položaje in še višje prvilegije. Ni bistveno kaj znaš, bistveno je da si naš. Kaj to pomeni, lahko vidimo pri Šarcu. Ker je naš, je zlezel na mesto predsedika vlade. Ne glde na to, kaj zna in kaj zmore, je naš. In ker je naš, je presednik vlade. Kot tak mora braniti NOB in braniti vse tsite, ki jim NOB omogoča biti priviligirani razred. NOB ga je postavil zato, da bo branil NOB, da se bo NOB nadaljeval, da bo zapolnjeval vse pore družbe in da bodo njegovi privrženci imeli vse privilegije. Poskrbeti mora le, da bodo za njegovega mandata položaje zasedali člani in častilci NOB. In to se dogaja. V sicer kratkem mandatu Šarec in njgeova druščina ni naredila nobene napake. Vse položaje zapolnjjejo levičarji, se pravi častilci NOB. Zato se ni bati, da bi zmagala kontrarevolucija. Zmaguje NOB. Še vedno se borimo proti fašizu in nacizmu. Kaj pa je to, določi NOB. To so lahko tudi zahodni zavezniki.

Prijatelji

Bojan  AhlinRoža Karan (Astrologinja)Branko GaberAleš Čerin

NAJBOLJ OBISKANO

Duhovniki se selijo – avgust 2015