Duhovniki se selijo – avgust 2015
Spletni Časnik

Ponedeljek, 3. avgust 2015 ob 13:00

Odpri galerijo

Foto: Mario Plešej.

V začetku avgusta se duhovniki v Sloveniji tradicionalno selijo na nove župnije oz. na nova delovna, študijska mesta. Letos je velika večina premestitev in imenovanj pripadla Ljubljanski nadškofiji, medtem ko v škofiji Novo mesto ni prav nobene personalne spremembe.

Objavljamo celoten seznam selitev oz. imenovanj po Sporočilih slovenskih škofij.

ŠKOFIJA CELJE

Primož KOROŠEC SDB, iz redovne skupnosti Želimlje, je imenovan za kaplana v župniji Sevnica;

dr. Janez KOZINC, kaplan v župniji Šmarje pri Jelšah, je imenovan za župnika župnije Pišece;

Anton KRNC SDB, župnik pri Sv. Joštu na Kozjaku, se je odpovedal župniji in odhaja v redovno skupnost na Trstenik;

Silvester MOLAN, začasni duhovni pomočnik v Slovenskih Konjicah, je imenovan za kaplana v župniji Šmarje pri Jelšah;

Franc RATAJ CM, duhovni pomočnik v Dobovi, Artičah in Sromljah ter župnijski upravitelj v Pišecah, je imenovan za župnika župnij Artiče in Sromlje;

Milan STRMŠEK, župnik na Dobrni, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jošt na Kozjaku;

Roman TRAVAR CM, kaplan v Dobovi, Artičah in Sromljah, odhaja na sobotno leto;

Matej UŽMAH CM, župnik v Dobovi, Artičah in Sromljah, je razrešen uprave župnij Artiče in Sromlje;

Štefan VOZLIČ SDB, iz redovne skupnosti v Veržeju, je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Sevnica.

_________________

ŠKOFIJA KOPER

Blaž BATAGELJ, kaplan župnij Tolmin in Kamno, je bil razrešen teh služb in imenovan za kaplana župnij Idrija, Gore in Vojsko.

Jožef BERCE, duhovnik v pokoju v Dornberku, je bil imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Dornberk.

Ciril Metod CEJ, župnik Župnije Miren, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Biljana, Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže.

mag. Primož ERJAVEC, kaplan v ŠGV, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah Idrija, Gore in Vojsko, in imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Lokev, Divača, Vreme in Vatovlje in za rektorja Malega semenišča v Vipavi.

Anton HORVAT SDB, duhovni pomočnik Župnije Ankaran, je bil razrešen te službe in bo prevzel novo službo v redovni skupnosti.

Alojzij KRŽIŠNIK, župnik Župnije Biljana in župnijski upravitelj župnij Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Nova Gorica in za direktorja družbe S 2, inženiring d.o.o.

Matej KOBAL, župnik na Otlici in ravnatelj Škofijske karitas Koper, je bil razrešen službe ravnatelja Škofijske karitas Koper.

mag. Jožef KOREN, generalni vikar in duhovni pomočnik v župnijah Portorož, Lucija, Sečovlje in Korte, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v navedenih župnijah.

Janko KOSMAČ, misijonar, ki se je vrnil iz misijona na Madagaskarju, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Postojna, Studeno, Slavina, Matenja vas in Orehek.

Boris KRETIČ, duhovni pomočnik Župnije Šempeter pri Gorici, je bil razrešen te službe.

Janez KRŽIŠNIK, župnijski upravitelj Župnije Stomaž, je bil razrešen te službe.

Blaž LAPAJNA, novomašnik, je bil imenovan za škofijskega tajnika.

Jožef LIČEN, župnik Župnije Lokavec, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Branik.

mag. Ivan LIKAR, voditelj pastoralne službe v Kopru, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Dijaškem domu v Vipavi in spirituala Malega semenišča v Vipavi. Še naprej ostaja duhovni pomočnik v župnijah Pivka in Šmihel.

Ervin MOZETIČ, župnik Župnije Postojna in župnijski upravitelj Župnije Studeno, je bi imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Slavina, Matenja vas in Orehek.

msgr. Stanislav REBEC, rektor Škofijske gimnazije Vipava in Malega semenišča Vipava ter duhovni pomočnik v župnijah Lokev, Divača, Vatovlje in Vreme, je bil razrešen teh služb in imenovan za škofovega vikarja za pastoralo, župnika v Šmarjah pri Kopru in župnijskega upravitelja v Pomjanu ter v. d. ravnatelja Škofijske karitas Koper.

Marko RIJAVEC, kaplan v Dijaškem domu v Vipavi, spiritual Malega semenišča v Vipavi in duhovni pomočnik v župnijah Vrhpolje in Stomaž, je bil razrešen teh služb in odhaja na študij biblične teologije v Rim.

mag. Božidar RUSTJA, duhovni pomočnik v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika v župnijah Postojna in Studeno.

dr. Ciril SORČ, duhovni pomočnik v župnijah Postojna in Studeno, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika v župnijah Slavina, Matenja vas in Orehek.

Alojz SUBAN, župnik v Župniji Deskle in župnijski upravitelj Župnije Gorenje Polje, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Biljana in župnijskega upravitelja župnij Kozana, Šmartno, Vedrijan in Vipolže.

Bogomir TROŠT, se je vrnil iz Jeruzalema in je bil imenovan za župnika Župnije Lokavec in župnijskega upravitelja Župnije Stomaž.

mag. Luka TUL, škofijski arhivar, je bil razrešen službe začasnega župnijskega upravitelja župnij Šmarje pri Kopru in Pomjan in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župnijah Portorož, Lucija, Sečovlje in Korte.

mag. Robert UŠAJ, župnik Župnije Nova Gorica in direktor družbe S 2, inženiring d.o.o., je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Miren.

Simon VENDRAMIN, župnik Župnije Slavina in župnijski upravitelj župnij Matenja vas in Orehek, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Deskle in župnijske upravitelja Župnije Gorenje Polje.

Janez Ivan ŽABOT SDB, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Ankaran.

_________________

NADŠKOFIJA LJUBLJANA

Mag. Branko BALAŽIC SDB, župnik župnije Trstenik, je bil imenovan za soupravitelja župnije Goriče.

Mag. Anton BERČAN, župnik župnije Ribnica in soupravitelj župnije Velike Poljane, je bil razrešen službe soupravitelja.

Anton BIDOVEC, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Sv. Križ, je bil razrešen te služne in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Trnovo.

P. Toni BRINJOVC OFMConv, upravitelj Bolniške župnije, je bil razrešen te službe in prevzema novo službo v murskosoboški škofiji.

Blaž DOBRAVEC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župnijah Senčur in Cerklje na Gorenjskem.

P. Maksimilijan FILE OCist, župnik župnije Stična in soupravitelj župnije Šentvid pri Stični, je bil razrešen služne soupravitelja.

Mag. Simon FORTUNA, župnik župnije Žabnica, je bil imenovan za soupravitelja župnije Sv. Lenart.

Martin GOLOB, kaplan v župniji Vrhnika, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Srednja vas v Bohinju.

Milan GRDEN, duhovni pomočnik v župniji Selca, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Št. Jurij pri Grosupljem.

Izidor GROŠELJ je bil ob vrnitvi iz misijonov na Madagaskarju imenovan za župnika župnije Šentvid pri Stični.

Anton HROVAT SDB je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Cerknica.

Vladimir JAKSETIČ, župnik župnije Velike Lašče, se je odpovedal župniji in bil imenovan za upravitelja župnije Brdo in soupravitelja župnije Zlato Polje.

Davidu JENSTERLETU, župniku župnije Tržič – Bistrica in duhovnemu pomočniku v župniji Tržič, poteče služba duhovnega pomočnika.

Aljaž KRAŠEVEC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Grosuplje.

Prelat Jožef LAP, stolni prošt in župnik stolne župnije Ljubljana – Sv. Nikolaj, se je odpovedal župniji.

Gašper MAUKO, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Vrhnika.

Matevž MEHLE, kaplan v župniji Grosuplje, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Jesenice in soupravitelja župnije Sv. Križ nad Jesenicami.

P. Andrej MOHORIČ OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja iste župnije.

Peter MOŽINA, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Ljubljana – Sv. Križ.

P. Anton OGRINC OFMConv je bil imenovan za kaplana v Bolniški župniji.

Andrej OJSTREŽ, župnik župnije Jesenica in župnik – soupravitelj župnije Sv. Križ nad Jesenicami, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Velike Lašče.

Dr. Simon ONUŠIČ, župnik župnije Hotedršica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Gornji Logatec in soupravitelj župnije Hotedršica.

Prelat dr. France ORAŽEM bo odšel v Duhovniški dom ‘Mane nobiscum’.

Marko PALJK je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Črnuče.

Janez PETEK, duhovni pomočnik v župniji Šentvid pri Stični, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Velike Poljane.

Msgr. dr. Jože PLUT, stolni kanonik in dosedanji vojaški vikar, je bil imenovan za župnika stolne župnije Ljubljana – Sv. Nikolaj in arhidiakona II. arhidiakonata.

Franc PODBEVŠEK SDB, župnik župnije Goriče, je bil razrešen te službe, prevzel bo novo službo v redovni skupnosti.

Vincenc PODBEVŠEK, župnik župnije Kranj in dekan dekanije Kranj, se je odpovedal službi dekana.

P. Jože POLJANŠEK DJ je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Dravlje.

Branko POTOČNIK, župnik župnije Srednja vas v Bohinju, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Reteče.

Lucijan POTOČNIK, duhovni pomočnik v župniji Bled, je bil razrešen te službe.

Mag. Jože POZDEREC SDB, župnik župnije Ig in soupravitelj župnije Tomišelj, je bil razrešen službe soupravitelja.

Tomaž PRELOVŠEK, župnik župnije Ljubljana – Sv. Križ, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Tržič.

Damjan PROŠT, župnik župnije Selca ter soupravitelja župnij Bukovščica in Sv. Lenart, se je odpovedal župniji Sv. Lenart.

Jože RAZINGER, upravitelj župnije Tunjice in soupravitelj župnije Šenturška Gora, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Tomišelj.

Gregor ROGELJ je dobil dovoljenje za študij prava v Rimu.

Boris ROZMAN, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Železniki.

P. Bogdan RUS OFM je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Šiška.

Msgr. dr. Andrej SAJE, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana – Ježica, je bil razrešen te službe in vnovič dobil dovoljenje za pastoralno pomoč v župnijah Sele in Bajdiše v krški škofiji na avstrijskem Koroškem.

Janez SELAN, župnik župnije Gornji Logatec, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Škocjan pri Turjaku in soupravitelja župnije Turjak.

Drago SENČUR SDB je bil imenovan za župnika župnije Želimlje.

Branko SETNIKAR, kaplan v župniki Železniki, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v župniji Šentvid pri Stični.

Prelat Anton SLABE, stolni kanonik, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Selca.

Mag. Romanu STARCU, ravnatelju Bogoslovnega semenišča v Ljubljani, poteče služba upravitelja župnije Tržič.

Marko Mohor STEGNAR, kaplan v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana v Zavodu sv. Stanislava.

Edi STROUHAL je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Črnuče in imenovan za župnika župnije Tunjice in soupravitelja župnije Šenturška Gora.

Prelat Andrej SVETE, župnik župnije Brdo in soupravitelj župnije Zlato Polje, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Domžale.

Janez ŠKET, župnik župnije Grosuplje in soupravitelj župnije Št. Jurij pri Grosupljem, je bil razrešen službe soupravitelja.

Dr. Edo ŠKULJ bo odšel v Duhovniški dom ‘Mane nobiscum’.

Ivan TURK SDB, duhovni pomočnik v župnijah Ig in Tomišelj ter v božjepotni cerkvi na Kureščku, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Tomišelj.

Mag. Matjaž ZUPAN, župnik župnije Škofja Loka – Suha in soupravitelj župnije Reteče, je bil razrešen službe soupravitelja.

Mag. Alek ZWITTER je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Sv. Križ.

Ivan Janez ŽABOT SDB, župnik župnije Želimlje, je bil razrešen te službe, prevzema novo službo v redovni skupnosti.

_________________

NADŠKOFIJA MARIBOR

Jože BREZOVNIK, župnik v Ločah, je imenovan za soupravitelja župnije Sv. Jernej pri Ločah;

Jani DRUŽOVEC, duhovni asistent v Zavodu Antona Martina Slomška, je razrešen te službe in imenovan za kaplana v Slovenskih Konjicah;

Anton FURAR, kaplan pri Sv. Lenartu v Slov. goricah, je razrešen kaplanske službe in imenovan za župnika pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah;

P. dr. Ivan HOČEVAR DJ, študentski duhovnik v Mariboru in voditelj Katoliškega študentskega centra Sinaj, je razrešen obeh omenjenih služb in imenovan za župnika župnije Maribor – Sv. Magdalena;

P. Franc KOVŠE OFM, do sedaj župnik v Nazarjah, prihaja za predstojnika frančiškanske redovne skupnosti v maribor in je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Marija;

Dr. Boštjan LENART, župnik pri Sv. Jakobu v Slov. goricah, je razrešen župniške službe in bo nastopil službo škofijskega tajnika in sodelavca Pastoralne službe v Mariboru;

P. Franc MEŠKO OFM Conv, župnik sodelavec na Ptuju – Sv. Jurij, je razrešen omenjene službe;

P. Tomaž MIKUŠ DJ, je imenovan za študentskega duhovnika v Mariboru in za voditelja Katoliškega študentskega centra Sinaj;

Dr. Ludvik POČIVAVŠEK, župnik pri Sv. Jerneju pri Ločah, se je zaradi bolezni odpovedal župniji in je bil razrešen župniške službe;

P. Jože POLJANŠEK DJ, je razrešen službe župnika v župniji Maribor – Sv. Magdalena in odhaja na novo službeno mesto v ljubljanski nadškofiji;

Marjan PUČKO, duhovnik murskosoboške škofije, je imenovan za duhovnega asistenta v Zavodu Antona Martina Slomška ter hkrati za duhovnega pomočnika v župniji Sv. Lenart v Slov. goricah;

Marjan RISTIČ, novomašnik, je nastavljen za kaplana v župnijo Maribor – Pobrežje;

Tomislav ROŠKARIČ, do sedaj župnijski upravitelj pri Mali Nedelji, je imenovan za župnika župnije Sv. Tomaž;

P. Bogdan RUS OFM, gvardijan in kaplan v župniji Maribor – Sv. Marija, je razrešen kaplanske službe in odhaja na novo službeno mesto v Ljubljano;

Matija TRATNJEK, župnik pri Sv. Tomažu, se je odpovedal župniji, bil razrešen župniške službe in odhaja za izseljeniškega duhovnika;

Jože VOGRIN, nadžupnik in arhidiakon v Slov. Konjicah, je razrešen souprave župnij Čadram – Oplotnica ter Kebelj;

Davorin VREČA, vikar namestnik v župnijah Čadram – Oplotnica in Kebelj, je imenovan za župnika obeh omenjenih župnij.

_________________

ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

Dr. Karel BEDERNJAK, duhovni pomočnik v župniji Črensovci je bil razrešen te službe.

Robert BREST, župnijski upravitelj v župniji Turnišče, je bil razrešen te službe in imenovan za izseljenskega duhovnik v Buenos Airesu v Argentini.

P. Toni BRINJOVC OFMConv je bil imenovan za župnika župnije Turnišče.

Srečko FRAS, duhovni pomočnik v župniji Turnišče, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika župnije Mala Nedelja.

P. Daniel GOLAVŠEK OFMConv, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Turnišče.

Alojz KOZAR ml. je bil imenovan za generalnega vikarja in kanclerja škofije Murska Sobota, obenem ostaja župnik župnije Odranci.

Andrej LAŽETA, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Gornja Radgona.

P. Franc MEŠKO OFMConv je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Turnišče.

Marjan PUČKO, duhovni pomočnik v župniji Gornja Radgona, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega asistenta v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Msgr. Franc REŽONJA, generalni vikar in kancler škofije Murska Sobota, je bil razrešen te službe in imenovan za škofovskega vikarja narodnostnih skupnosti in duhovnega pomočnika v župniji Lendava, obenem ostaja župnik župnije Razkrižje.

Tomislav ROŠKARIČ, župnijski upravitelj župnije Mala Nedelja, se je odpovedal župniji in odhaja v mariborsko nadškofijo.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

Duhovniki se selijo – avgust 2015 - Časnik

Sorodni prispevki: Utrinek: Duhovniki se selijo S prvo avgustovsko nedeljo je kar 187 slovenskih duhovnikov zamenjalo svojo župnijo. Na Primorskem je okoli polovica župnij dobila novega duhovnika. Veliko solza, pa tudi... Tone Mizerit: Slovenska skupnost v Argentini potrebuje (novega) Pedra Opeko (VIDEO) Gost tokratnega Srečanja […]

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 14. Oct 2019 at 06:55

60 ogledov

Zmaga in odgovornost konservativcev
Zelo na kratko povedano se na Poljskem po novih volitvah v primerjavi z dosedanjim stanjem ni spremenilo tako rekoč nič. Vladajoča stranka Zakon in pravičnost (s poljsko kratico PiS) je prepričljivo zmagala in bo, če se povolilne napovedi bistveno ne motijo, obdržala absolutno večino v spodnjem (in zgornjem) domu parlamenta. Glavna opozicijska sila Državljanska koalicija […] The post Zmaga in odgovornost konservativcev appeared first on Časnik.

Mon, 14. Oct 2019 at 06:09

67 ogledov

Evropa je na široko odprla vrata islamu in se mu podredila
Ilegalne migracije ustaviti, ne pa jim pomagati do legalizacije. Nihče nima pravice »državi vsiljevati, kdo in koliko migrantov lahko pride vanjo. Če se na tej točki prelomimo, smo poraženi«. The post Evropa je na široko odprla vrata islamu in se mu podredila appeared first on Časnik.

Mon, 14. Oct 2019 at 05:27

66 ogledov

Ob 76 – letnici strmške tragedije: Dražgoše so si opomogle, Strmec pa ne
Iz strmške zgodbe se lahko naučimo, da ni dovolj graditi »hiše«. Potrebno je graditi »dom« in »domovino«. Da hiša postane dom je potrebna družina, so potrebni ljudje, otroci ... Hiša postane dom, ko v njej zadiši po sveže pečenem kruhu, ko je med člani družine spoštovanje, dobrohotnost in ljubezen. The post Ob 76 – letnici strmške tragedije: Dražgoše so si opomogle, Strmec pa ne appeared first on Časnik.

Sun, 13. Oct 2019 at 07:06

197 ogledov

Jože Dežman: Zdenko Roter pozna vsaj enega od storilcev
Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč je predlagala izkop naminirane kamnine na posmrtne ostanke umorjenih v breznu pod Macesnovo gorico. Vlada RS je program sprejela. MGRT je izpeljalo javni razpis, na katerem je delo dobila Komunala Kočevje. Komunala Kočevje s podizvajalci je do sedaj pri pripravljalnih delih in iz jame same prestavili že okoli tisoč kubičnih metrov kamnine. Po ocenah je v jami sami še okoli dvesto do tristo kubičnih metrov materiala. Dr. Andrej Mihevc analizira starost smrek, za katere domnevamo, da so jih okoli brezna posadili potem, ko so verjetno pri drugem miniranju razstrelili celoten obod brezna. Ocenjuje se, da je bilo to veliko miniranje konec petdesetih ali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o času in načinu miniranja, da nas obvestijo. Prav tako nas zanima, ali je minirala Jugoslovanska ljudska armada ali morda rudarji, gozdarji …? Glede na to, da smo  pri letošnjem izkopu predmetov umorjenih v breznu pri Debliških livadah nad njimi našli odpadke iz leta 1968, se sprašujemo tudi, kdo je dal ukaz, da se to brezno zasuje z odpadki. Jamo smo izbrali tudi zaradi opisov ljudi, ki naj bi bili v jamo vrženi, a so se iz nje rešili, pričevanj domačinov, sledov miniranja okrog vhoda v jamo in najdenih predmetov iz časa velikih pobojev. Vsaj enega od storilcev pozna Zdenko RoterZnana so imena nekaterih Slovencev, ki so sodelovali pri vojnem zločinu in tudi. Vsaj enega od storilcev pozna Zdenko Roter. S strani Zveze združenj borcev za vrednote NOB doslej nismo dobili dodatnih informacij o nekdanjih, morda pa nekaterih tudi še sedanjih članih organizacije, ki bi nam lahko več povedali o zločinu in njegovih žrtvah. Žal, saj bi bilo s to pomočjo iskanje posmrtnih ostankov lažje in bolj učinkovito. O številu žrtev v jami še ugibamo. Dejstvo, da je bilo v vrtači pred breznom, kjer so žrtve slačili, v dveh raziskavah najdenih več kot 60 kilogramov predmetov, govori o velikem dogodku. Med drugim je bilo najdenih 185 križcev, 146 svetinjic, številne pasne spone in drugi deli opreme. Po zbranih podatkih je bilo v Kočevski rog odpeljanih najmanj 1.500 Slovencev. Raziskava bo pokazala, koliko jih je bilo v jami pod Macesnovo gorico. Potem bomo vedeli, ali je potrebno še naprej iskati še eno jamo v območju Ušivih jam. Dela nadzira gradbeni nadzornik. Prav tako jih spremlja arheološki nadzornik. Dela koordinira tudi tričlanska strokovna arheološko-speleološka skupina, ki jo je imenovala Komisija. Kriminalistično-tehnični ogled lokacije so opravili tudi kriminalisti. Naleteli smo že na plast posmrtnih ostankov v globini okoli dvajset metrov od začetne globine. Javnost bomo o nadaljnjem poteku del obvestili takoj, ko bo znanih več dejstev. več v povezavi ...

Sun, 13. Oct 2019 at 06:11

202 ogledov

Oblastem zmanjkuje denarja, ozirajo se za našimi prihranki v bankah
Avtor: Rajko Topolovec Ko oblast že (še) vodi evidenco o vsakem  privarčevanem evru državljana, po drugi strani pa skrbi za tajnost osebnih podatkov, se je vprašati, v kakšni državi živimo. Zato se ni čuditi, da so tajkuni iz vrst »prvorazrednih« sumljivo pridobljene milijone spravili v države, kjer je bančna tajnost nekaj samoumevnega. Na ta način se samo po sebi odpira vprašanje, ali so hranilne vloge državljanov v naših bankah še varne, če že niso tajne več? In še vprašanje v tej zvezi; ali imamo spet tajni Uradni list, kot smo ga imeli v realnem komunizmu. Kako drugače, brez vsakršnega zakona, si je oblast dovolila vohuniti za hranilnimi vlogami občanov na naših bankah? Janša mi je pokojnino dal,  Pahor pa mi jo je vzel Navajam še, kaj sem pred leti doživel na davkariji in pri tem prišel do spoznanja, da je obvezno prijavljanje letnih pripisanih obresti nič drugega kot dejansko discipliniranje »drugorazrednih« državljanov!  Pa to še ne bi bilo smešno oziroma obsojanja vredno, če teh evidenc naša nenasitna oblast ne bi že imela v svojih poslovnih računalnikih! Kar je čisto navadno norčevanje iz drugorazrednih, ki se jih na ta način sili, da se dnevno drenjajo na davkariji. In še en primer vohunjenja zapravljive postkomunistične oblasti, ki nam ponovno vlada in to že več kot 25 let. Ko so pred leti ženi in še mnogim drugim postkomunisti vzeli težko priborjeno državno pokojnino. Njena pokojnina je znašala samo 183 evrov, saj zaradi narave bolezni ni mogla delati in nima lastne pokojnine, torej je bila vzdrževani član družine. Imeli smo smolo, ko se je to zgodilo. Takrat je naša družina presegala zakonsko določeno mejno vrednost 13. 000 evrov letnega dohodka (glede na prag revščine je to malo)! Da smo to mejno vrednost presegli, so tedanji vladajoči prišli tako, da so nam sešteli vsemogočo skupno lastnino – od hiše do starega osebnega avtomobila. Pri ženi so celo našli hranilno knjižico z enim evrom, za katero tudi sama ni vedela. Zato žena danes vsakomur, ki jo o tem kaj vpraša zabrusi: »Janša mi je pokojnino dal,  Pahor pa mi jo je vzel«  Sedaj je toliko bolna, da biva v hrvaškem domu za starejše, saj plačila za njeno oskrbo v Sloveniji z mojo pokojnino ne zmoremo. Kje pa so še ostali mesečni računi pri hiši! Oblasti zmanjkuje denarja, zato se ozira za našimi prihranki v bankah In prav ta tačas, ko Vlada spet tarna. Zmanjkuje ji denarja za načrtovano porabo. Razmišljajo, kako priti do manjkajočega denarja. Slišimo, kako se Vladi »svetijo« privarčevane milijarde, ki jih imajo varčevalci shranjene na naših bankah. Govori se, da je tega denarja blizu 18 milijard. Mnenje te oblasti je tudi, da je ta denar ena možnih rešitev našega gospodarstva! Spomnimo se, komunistična Jugoslavija si je na koncu »izposodila« denar od varčevalcev, pa ga ni nikoli vrnila. Tudi to tatvino mojega privarčevanega denarja sem občutil na lastni koži. Takrat nisem mogel več na »svoji banki« dvigniti privarčevanih mark, saj so jih porabili že v Beogradu za nakup bencina. Sem pa hvaležen naši pomladni vladi, da sem svoje marke nato v desetih letih le dobil nazaj.

Sun, 13. Oct 2019 at 06:08

111 ogledov

Kakšna bo prihodnost enega najbolj liberalnih globalnih mest?
Prihodnost mesta in njegovih mladih ljudi je negotova, morda celo že zelo mračna. A nekaj je zanesljivo: pogumni mladi ljudje ne bodo brez množičnega upora dopustili, da bi kitajske oblasti omajale vrednote ustavne demokracije in vladavine prava. Harmonična družba pač zahteva vladavino prava in ustavno demokracijo. The post Kakšna bo prihodnost enega najbolj liberalnih globalnih mest? appeared first on Časnik.

Zadnji komentarji

APMMB2

2019-07-14 06:20:03


Janez Janša je še edini osamosvojitelj, ki je aktiven politik. Je še vedno trn v peti prisklednikom, ki kradejo slovensko osamosvojitev in slovensko državo. Bolj, ko se oddaljujejo od slavni dni osamosvojitve, bolj drzni so tatovi in danes so že skorajda v popolnosti okradli osamosvojitev. Danes že skorajda v celot velja, da so Slovenijo osamosvojili partizani, da so komunisti Slovenijo iz globikega fevdalizma izvlekli v rajsk socializem, ki je omogočal delavcem raj na zemlji. Na kratko so ta raj prekinili kruti in pohlepni kapitalisti in da ne bo pomote fašisti, ki jih vodi Janez Janša in je kriv, da Slovenija ni druga Švica. Če ne bi bilo Janše bi v Sloveniji vladala sloga, tako pa je on zdrahar, ki potvarja zgodovino. Marsikdo verjame, da so bili povojni boljševiki resnično šlampasti, ko niso do popolnsti zatrli belogardiste in katoliško cerkev, ki danes dela zdrahe in razdvaja narod. Prav Janša je potomec teh in resno se je potrebno vprašati, kako je mogoče, da so lahko ti ustvarlili potomstvo in dopustili takšnemu strašilu, kot je Janša da stopi v politiko in o groza pregrozna celo za krajši čas zvalada. Če sta dve katoliški osnovni šoli zelo veliki problem za Slovenijo, je Janez Janša največji problem. Dokler bo on v politiki, Slovenija ne bo zadihala s polnimi pljuči. Če ne bi bilo Janeza Janše, bi že davno povrnili socializem in samoupravljanje in ne bi bilo nobene dileme, ali javno zdravstvo, ali ne? Ne bi bilo dileme, ali javno šolstvo , ali ne? Ne bi razprodajali državnih bank! Ne bi razprodajali podjetij! Ne bi bilo revežev, ne revnih upokojencev. Ne bi bilo lačnih otrok. Tako pa same nevšečnosti . Nič svobode in nenehni strah pred fašizmom. Zakaj smo se sploh osamosvojili? Bratstva in enotnosti ni več. Pristali smo v morilskem NATO paktu in sedaj morajo naši strumni vojaki po svetu podpirati ameriški imperializem. Vse to nam je skuhal Janez Janša, namesto, da bi dopustil, da nam vlada Milan Kučan, ki nikoli ni bil za samostojno Slovenijo. V imenu nacionalnega interesa je ohranjal banke in gospodarstvo v slovenskih rokah, kjer so njegovi tovariši smelo upravljali z bankami, podjetji, gradbeništvom in omogočili javno šolstvo, javno zdravstvo in dajali upanje upokojencem da bodo imeli, ko ponovno zasedejo tovariši oblast 1000 € pokijnine. Hvalabogu je pogumni Marjan Šarec zbral vse pozitivne sile v Sloveniji, ustvaril trdno koalicijo, ki že kaže sadove. Ohranil bo javno zdravstvo, Tudi šolstvu se ni treba bati privatizacije. Povrnil bo banke narodu in pripeljal investitoreje, ki bodo reševali slovenska pogorišča. Tako se nam obeta razcvet Gorenja, ki ga bodo obnovili Kitajci in pregnali janšiste iz Velenja, da ne bodo nikoli več zgradili še kakšen TEŠ6. Ne, Titovo Velenje se ne da, če ravno se je ob njega naselil Janez Janša in z ukradenim denarjem za gotovino kupil hišo, kar še danes ne zna pojasniti tvarišu Mehu.
Gost

2019-07-13 01:19:32


dne 13. maja 1941 so trije tigrovci (Zelen, Kravanja in Majnik) v Češarkovi (Lovšinovi) koči na Mali gori pričakovali gospoda Antona Šmalca (1904–1972), uslužbenca ribniške hranilnice, da jim pomaga zamenjati 30 milijonov jug. dinarjev za italijanske lire; Ferdinand Kravanja ni naredil samomora, kakor se je do sedaj omenjalo, saj je celo (lažje) ranjen uspel zbežati iz koče in se z denarjem skriti v grmovju; Danilo Zelen, verjetno ranjen, je po odločnem odporu izvršil častni samomor (šele po predaji Majnika), da ne bi živ padel v italijanske roke; poleg Jožeta Zalarja (in kakšnega raubšica), je tako le še Anton Šmalc v Ribnici vedel za trenutno skrivališče treh tigrovcev; po izjavi Antona Majnika, tigrovca in partizana, ki jo je leta 1971 zapisal Jože Zalar, ribniški orožniki in karabinjerji niso iskali Danila Zelena, temveč samo Majnika! Doslej v nobenem zapisu okrog spopada tigrovcev na Mali gori ni bilo omenjeno, da je šlo, poleg oboroženega (strelskega) spopada, tudi za finančno transakcijo oz. zamenjavo velike vsote jug. dinarjev (30 milijonov dinarjev) v italijanske lire. Organizacija TIGR je gotovo imela, poleg arhive, tudi znatna finančna sredstva, vendar o tem ne vemo skoraj ničesar. Trditev, da se je prva oborožena akcija zgodila 13. maja 1941, ni resnična. Resnično je samo to, da je Danilo Zelen s samomorom končal svoje življenje, saj je do spopada na Mali gori prišlo, ker so Italijani iskali ORJUNA-ša Majnika, zraven pa sta se zaradi denarja znašla še Zelen in Kravanja... To povsem spremeni konotacijo dogodka samega in se nastavlja vprašanje, če se nemara TIGR poleg borbe proti fašizmu ni zavzemal tudi za kraljevino Jugoslavijo. Težko je seveda sedaj govoriti o tem, a če zgornje drži potem spopad na Mali gori ni spopad TIGRovcev proti fašizmu, ampak spopad karabinerjev z ORJUNA-šem in še dvemi TIGRovci,ki sta denar želela zamenjati...
APMMB2

2019-06-16 05:13:56


95% vseh vodilnih položajev v Sloveniji zasedajo tako imenovani levičarji. Politični pojem Levičar je v Sloveniji izkrivljen. Dejansko naj bi pomenil socialista, tistega, ki se bori za pravice delavcev, za malega človeka. V Sloveniji je pojem levičar izkrivljen in določa človeka, državljana, ki se zavzema za ohranitev režima, ki je bil uspostavljen z zmago revolucije davnega leta 1945 in ki je na oblast pripeljal boljševike, ki so uvedli trdno diktaturo in državjane razdelili v državljane 1. reda in državljane 2. reda. Državčkani 1. reda imajo vse privilegije, tako pri zaposlitvi, zasedanju vodilnih položajev, oproščeni so kaznjivih dejanj, organi pregona se jih ne dotaknejo. Otroci levičarjev imajo privilegije v šolah. Praviloma doegajo visoko izobrazbo in potem seveda ustrezne položaje. Če kateri iztiri, pa se najdejo opravičila, ki tašnega kljub temu izstrelijo v orbito na kak vodilni položaj. Seveda pa je eden bistvenih pogojev za pravega levičarja popolna predaost veri, ki se ji reče NOB. To je najsvetejše, v kar mora vsak levičar brezpogojno verovati. NOB je osvobodil Slovenijo in Slovece, jim dal socialno pravičnost in ustvaril raj na zemlji. Ta raj je ogrožen in zato ga je potrebno braniti z vsemi sredstvi. Vedno je ogrožen, zato ga je potrebno nenehno braniti in obraniti ga je mogoče z enakimi sredstvi, kot so partizani in revolucionarji obranili revolucijo. Lahko rečemo, da revolucija še vedno traja. Biti med revolucionarji je čast, ta pa prinaša visoke položaje in še višje prvilegije. Ni bistveno kaj znaš, bistveno je da si naš. Kaj to pomeni, lahko vidimo pri Šarcu. Ker je naš, je zlezel na mesto predsedika vlade. Ne glde na to, kaj zna in kaj zmore, je naš. In ker je naš, je presednik vlade. Kot tak mora braniti NOB in braniti vse tsite, ki jim NOB omogoča biti priviligirani razred. NOB ga je postavil zato, da bo branil NOB, da se bo NOB nadaljeval, da bo zapolnjeval vse pore družbe in da bodo njegovi privrženci imeli vse privilegije. Poskrbeti mora le, da bodo za njegovega mandata položaje zasedali člani in častilci NOB. In to se dogaja. V sicer kratkem mandatu Šarec in njgeova druščina ni naredila nobene napake. Vse položaje zapolnjjejo levičarji, se pravi častilci NOB. Zato se ni bati, da bi zmagala kontrarevolucija. Zmaguje NOB. Še vedno se borimo proti fašizu in nacizmu. Kaj pa je to, določi NOB. To so lahko tudi zahodni zavezniki.

Prijatelji

Bojan  AhlinRoža Karan (Astrologinja)Branko GaberAleš Čerin

NAJBOLJ OBISKANO

Duhovniki se selijo – avgust 2015