Centri za socialno delo so v Sloveniji leglo skorumpiranih birokratov in feminističnih zlobnih aktivistk. Skoraj vsak teden pridejo na površje zgodbe,ki jim komaj verjameš, potem pa vpogled v dokumentacijo in, ja, zadržati se moraš, da javno ne rečeš nekaj zelo grdega. V javnosti se lažno širi pojem o neenakopravnosti žensk v družini, resnica pa je svetlobna leta odmaknjena v skritih arhivih Varuhinje, Ministrice za delo, direktoratih Ministrstva, policiji. Najprej razčistimo! Nasilje moškega v družini, fizično ali spolno je nedopustno, zagovarjanje dokumentiranih laži delavk Centrov pa najhujša oblika Kaznivega dejanja. Ko je danes prišla še ena  zgodba preko državne inštitucije zlorabljenega očeta, ki mu 5 let CSD Ljubljana Vič prepoveduje stik s hčero, pa se preprosto nisem mogel več zadržati, da ne napišem bistva zgodbe še preden dobim vso dokumentacijo. 45.000-im očetom v Sloveniji je preprečen dostop do otrok in kar 90% zaradi laži matere, ki jih kasneje delavke in ostale feministke zagovarjajo celo v primeru, ko sodišče odloči, da je bila zlorabljena inštitucija prepovedi stikov z otrokom. To ni zapis proti ženskam, rad jih imam, pač pa proti feminističnemu zlobnemu združenju, kjer  odnosi med ženskami temeljijo na nenaravnih poteh, zaradi lastnih frustracij na sovraštvu do moških kar potem skozi javno plačane funkcije ogabno zlorabljajo.

Naj se vrnem k primeru. Mati še, ko je bila noseča, v javnosti verbalno in fizično nasilna do moža, zato se pri prvem letu starosti hčerke razideta. Seveda CSD Vič takoj prepreči dostop očetu do hčere, pa mati živi v leseni baraki, dokazano občasno hrani deklico celo s surovimi hrenovkami iz hladilnika, jo spolno zlorablja, sodno dokazano, jo pretepa, sodno dokazano, a to glavni osebi v zadevi na CSD Vič ne zadošča. Tej osebi mnenja strokovnjakov ne pomenijo nič, celo razsodba Višjega sodišča ne. Je gospa pred upokojitvijo, trikrat ločena, moške sovraži in bo naredila vse, da jim vrne, kar je sicer sama zakrivila. Čeprav je Višje sodišče razsodilo, da ni bilo nobenega razloga za takšno prepoved in celo obsodi mati na 8 mesecev, pogojno za dobo treh let, to Viški gospe ne pomeni, da mora takšno sodbo spoštovati. Celo njen šef, nad upokojeno star gospod, jo slepo zagovarja, feministične združbe in že naštete javne funkcionarke so na strani te matere, psihološkega problema, Slovenija pa je spet na vrhu novega seznama, tokrat  najhujše neenakopravnosti spolov. Pri nas so moški v družinah povsem neenakopravni, kajti manj kot petim odstotkom so lahko dokazali fizično ali spolno nasilnost do lastnih otrok (kjer je prepoved nujna). Ženska pride z lažmi na CSD in postane prijateljica delavk, oče pride na CSD in bo imel srečo, če ga ne pride takoj iskat Policija.

Z užitkom se bom lotil tudi tega primera in, ja, zahtevali bomo razrešitev  in ukinitev teh zlonamernih Centrov, čeprav je njihova moč nepojmljiva iz razlogov, ki z Zdravo ljudsko pametjo nimajo popolnoma ničesar. Tudi Mrakova bo med njimi!