Seveda je zelo lepo poslušati nakladanje o današnjem dnevu človekovih pravic, o skrbi za našo enakost, našo svobodo, našo demokracijo in sploh pošteno sojenje vsem. A od leta 1948 poteka čudovito ropanje revnih v korist elite, biti moramo tiho sicer je konec naše službe, za pravno enakost moramo imeti zelo veliko denarja, vedno MI izvolimo naše predstavnike, od politikov in medijev dobimo vsi povsem enake podatke in razlage, kar je najpomembneje pa imamo res vsi enake možnosti za dostojno življenje - imamo pet hiš in šest avtomobilov, pet vikendov in zasebno letalo, naši odlični  prijatelji pa so direktorji ali najvišji politiki. Zato je pritoževanje zoper neenakost nesmiselna, saj jo zares vsi organi upoštevajo in ob morebitnem kršenju takoj odločno ukrepajo. Rezultati so vidni vsak dan - rezultatov ni! Vse kar ostane večini je nekako zadržati prijatelje, da si med seboj pomagamo, če nas ne skregajo politiki na političnih lažeh!