Tatari so del Krimskega ljudstva, a žal skozi zgodovino zelo negativno ožigosani. Med 2. svetovno vojno so bili del Hitlerjeve vojske. Danes ni nič drugače. Zdaj so ustanovili Tatarski bataljon, ki bo del Ukrajinske vojske, financira pa jih Turčija!!! Naloga? Nasilno vstopiti na Krim in ga ponovno prenesti v Ukrajinsko last. Enkrat izdajalci za vedno izdajalci! Turčija pa v EU in NATO. Drugače sploh ne more biti. /virRT/