Poletne delavnice v Belokranjskem muzeju
Srede v avgustu so bile to poletje rezervirane za muzejske delavnice
Belokranjski muzej Metlika

Četrtek, 29. avgust 2019 ob 14:31

Odpri galerijo

Tokratne poletne delavnice so se navezovale na našo novo stalno razstavo Vsa čast in slava Josipu Savinšku, ustanovitelju požarne brambe in zadnjemu metliškemu graščaku. Otroci so s pomočjo predmetov v Savinškovi sobi, namigov in ugank raziskovali življenje v Metliki pred 150-imi leti ter poustvarili Savinškov grb, si izdelali starinsko razglednico in konec koncev prijetno, pa tudi poučno preživeli nekaj dni počitnic.

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 14. Oct 2019 at 14:46

0 ogledov

Diapozitivi
Nekaj diapozitivov na temo pustovanja v Beli krajini: Metlika - pustovanje  19653,5 x 4 cmInv. št.: E53 Foto: Jože Dular

Mon, 14. Oct 2019 at 14:40

0 ogledov

Tehnika
V tehniško zbirko Belokranjskega muzeja smo najprej uvrstili zbirko 52 radijskih aparatov, ki jih je ustanovi poklonil belokranjski rojak Anton Stipanič. Kasneje smo v zbirko dodajali različne mehanske, električne in elektronske naprave. Vsaka zase predstavlja delček tehniške zgodovine, ki vpliva na vsakdanje življenje ljudi. Število predmetov v zbirki se bo v prihodnje gotovo hitro povečalo.  RADIO LOEWE1926Inv. št.: 2823 Radio Loewe, izdelan v Nemčiji, opremljen z elektronko 3NF, ki je imela vgrajene kondenzatorje in upore, je deloval na srednjem valovnem območju. Ni imel zvočnikov, zato so  radijski program poslušali s pomočjo slušalk. Na slovenskem je prva radijska postaja začela oddajati leta 1928.  Foto: Branko Babić PISALNI STROJ TRIUMPH STANDARD 12okoli leta 1930, MetlikaInv. št.: 1742 Prve pisalne stroje so začeli serijsko izdelovati v ZDA leta 1873. Z njihovo uvedbo v urade in podjetja se je pojavil nov poklic - strojepiska. Ob koncu 20. stoletja so pisalne stroje zamenjali računalniki. V nemški tovarni Triumph v Hamburgu so stroje izdelovali do leta 1997. Pisalni stroj, ki so ga uporabljali v Kmetijski zadrugi v Metliki do konca šestdesetih let 20. stoletja, ima slovensko tipkovnico.  Foto: Branko Babić RADIO SAVICA 651956inv. št.: 2824 Leta 1951 je podjetje Iskra začelo izdelovati radijske aparate. Različnim modelom so dajali izključno slovenska imena: Savica, Vesna, Portorož, Triglav, Kras, Soča, Bled itd. Sestavljali so jih v obratih v Kranju in Ljubljani, sestavne dele zanje pa so izdelovali tudi v drugih Iskrinih obratih po Sloveniji, med drugim tudi v belokranjskem Semiču, kjer nastanek tovarne sega v čas izdelave prvih lastnih radijskih sprejemnikov.  Foto: Branko Babić

Mon, 14. Oct 2019 at 14:35

0 ogledov

Razglednice
Zbirka obsega razglednice z belokranjskimi motivi. Za najstarejše, ki segajo v čas ob koncu 19. stoletja, je značilna podobnost z dopisnicami: ena stran je bila namenjena izključno naslov, druga pa sličici in krajšem sporočilu. Po letu 1904 so več prostora namenili slikovnem prikazu krajev, dejavnosti ali običajev. V večjih krajih so jih izdajali poklicni založniki in so bile praviloma tiskane, naklade so bile velike. V vaseh, kjer ni bilo veliko povpraševanja, so jih v glavnem gostilničarji in trgovci založili kot fotografske razglednice z motivom kraja in imenom svoje gostilne ali trgovine.    Nekaj predmetov: RAZGLEDNICA METLIKEokoli leta 1895, Metlika8.8 x 14,1 cmInv. št.: R 99 Razglednica Metlike, ki jo je izdal založnik Heinrich Krapek iz Maribora, je bila odposlana leta 1898. Napisana je bila 30. maja, na pošti v Metliki so jo žigosali 31. maja, na pošto v Trst pa je prispela 1. junija 1898.  Foto: Branko Babić RAZGLEDNICA ČRNOMLJAokoli leta 1910, Črnomelj8,9 x 13,9 cmInv. št.: R 5 Pobarvana razglednica Črnomlja je bila odposlana 22. junija 1912 iz Črnomlja v Vipavo. Kdaj je prispela, ni znano, ker so po letu 1904 opustili žigosanj na naslovni pošti. Založnik razglednice ni znan.  Foto: Branko Babić RAZGLEDNICA ČRNOMLJAokoli leta 1895, Črnomelj9 x 14,3 cmInv. št.: R 10 Razglednica je bila napisana in odposlana 15. decembra 1898 iz Črnomlja v Johannesthall (Šentjanž) na Kranjskem. tja je prispela naslednji dan. Založnik te fotografske razglednice ni znan.  Foto: Branko Babić RAZGLEDNICA SEMIČAokoli leta 1910, Semič (Metlika)9 x 13,9 cmInv. št.:  R 269 Razglednica je bila odposlana 27. decembra 1911 iz Metlike v Ljubljano. Založil jo je trgovec Franc Budkovič, ki je imel v Semiču trgovino z mešanim blagom. Foto: Branko Babić RAZGLEDNICA MIRNE GOREokoli leta 1930, Mirna gora (Črnomelj)13,9 x 8,9 cmInv. št.: R 383 Planinski dom na Mirni gori so odprli 18. avgusta 1929. Tako dom kot cerkev sv. Frančiška so leta 1942 požgali Italijani. Razglednico je izdal S. Maraž, ki je imel fotoatelje v Črnomlju. Odposlana je bila 12. julija, žigosana na pošti v Črnomlju, letnica na žigu pa ni vidna.  Foto: Branko Babić

Mon, 14. Oct 2019 at 13:54

0 ogledov

Plakati
V Belokranjskem muzeju zbiramo plakate, ki pričajo o dogodkih in prireditvah na območju Bele krajine. Mnogi med njimi ne vsebujejo samo sporočila o dogodku, ampak nam sporočajo vrsto drugih podrobnosti. Najstarejši plakati v zbirki segajo v dvajseta in trideseta leta 20. stoletja. Izdelani so v različnih tehnikah: prostoročno risani z barvnimi svinčniki, črnilom in tempero; sitotisk črno beli in barvni tisk. Seveda so posebej dragoceni primerki, ko je bil vsak plakat unikat.   SOKOLSKI PLAKAT1921, Semič120 x 94 cmInv. št.: PL  122 Plakat poziva k udeležbi na okrožni zlet novomeške sokolske župe v Semiču leta 1921. Takrat je sokolsko društvo v Semiču prvič nastopilo kot samostojno. Pred tem je od leta 1911 delovalo kot odsek metliškega Sokola.  Foto: Branko Babić SOKOLSKI PLAKAT1934, Metlika116 x 81 cmInv. št.: PL 123 Plakat Metliškega Sokola je z barvno kredo ustvaril železničarski uradnik Jako Barle iz Metlike. Uporabljen je bil večkrat, nazadnje leta 1934, taksa za obešanje plakata pa je takrat znašala 1 dinar.  Foto: Branko Babić GODBENIŠKI PLAKAT1951, Metlika45 x 63 cmInv. št.: PL 263 Metliški godbeniki so bili po drugi svetovni vojni vključeni v Kulturno umetniško društvo Engelbert Gangl Metlika. Ob nakupu novih glasbil so priredili koncert, plakat, ki vabi nanj, je izdelal nekdanji kapelnik Ivan Drobnič 20. aprila 1951. Koncert so izvedli dva dni za tem. Foto: Branko Babić PUSTNI PLAKAT1961, Gradac101 x 67 cmInv. št.: PL 25 Pustovanja so prirejali v vseh večjih krajih v Beli krajini. V Gradcu je pustovanje leta 1961 pripravila "gradaška mladina". Društvo se je kasneje poimenovalo Gradaški mački. Plakat za prireditev je izdelal domači mizar Jože Jakša.  Foto: Branko Babić KOLESARSKI PLAKAT1985, Metlika, Črnomelj, Novo mesto99 x 67 cmInv. št.: PL 171 Med največje športne prireditve, ki so se odvijale v Beli krajini, sodi Balkansko kolesarsko prvenstvo "BAKOP" leta 1985. Plakat je oblikoval Design biro Ljubljana, izdalo pa ga je Kolesarsko društvo Novo mesto.  Foto: Branko Babić

Wed, 9. Oct 2019 at 13:09

32 ogledov

Numizmatika
Zbirka denarja je ena od posebnih zbirk Belokranjskega muzeja. Med vsemi predmeti je 155 bankovcev, drugo pa so kovanci, narejeni iz različnih kovin in zlitin. Najpogostejši so srebrni in bakreni. Najstarejši primerki segajo v srednji vek – zakladna najdba srebrnih bavarskih pfenigov, najnovejši pa so evrski kovanci s slovenskimi simboli in kovanci, izdani ob posebnih priložnostih. Papirnati denar je v različnih valutah, v zbirko pa je uvrščen ne glede na to, ali so ga kot plačilno sredstvo uporabljali na področju današnje Bele krajine ali ne.     Nekaj predmetov: 100 ŽIGOSANIH AVSTRO-OGRSKIH KRON1912, 10,8 x 16,4 cmInv. št.: 2819Ob nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev so bile na ozemlju, ki ga je obsegala, v obtoku štiri denarne valute: avstro-ogrske krone, srbski dinarji, črnogorski perperji in bolgarski levi. Ves denar so zamenjali v dinarje do konca leta 1921, do takrat pa so lahko plačevali z žigosanimi drugimi valutami. Največ je bilo v obtoku avstro-ogrskih kron, ki so jih na začetku menjavali v razmerju dve kroni za en dinar, proti koncu menjave pa štiri krone za en dinar.       Foto: Branko Babić 1000 MARK, PRETISKANE V MILIJARDO MARK19228,9 x 13,8 cmInv. št.: 2820 Po prvi svetovni vojni se je Nemčija znašla v nezavidljivem gospodarskem položaju. Stroški financiranja izgubljene vojn so bili veliki, poleg tega pa je morala plačati še vojno škodo. To so pokrivali s tiskanjem papirnatega denarja, kar pa je pripeljalo do hiperinflacije. Leta 1922 je bila vrednost nemške marke le še poldrugi odstotek vrednosti pred vojno. Tiskanje denarja je postalo dražje od nominalne vrednosti bankovcev, zato so jih preprosto pretiskovali.  Foto: Branko Babić BON ZA 1 LIRO19444,9 x 7,9 cmInv. št.: 2821 Na zasedanju SNOS-a v Črnomlju 19. in 20. februarja 1944 je bil sprejet odlok o izdaji plačilnih bonov, zakonitih plačilnih sredstev na osvobojenem ozemlju, v vrednosti 1, 5, 10, 50, 100, 500 in 1000lir. Predsedstvo SNOS-a je 12. marca 1944 ustanovilo Denarni zavod Slovenije, ki je bil pooblaščen za izdajo plačilnih bonov. Osnutke za izdelavo lirskih bonov so izdelovali v Črmošnjicah v Beli krajini, tiskali pa v tiskarni Triglav pod Goteniškim Snežnikom.  Foto: Branko Babić 1 LIRA (RUPNIKOVA LIRA)19444,6 x 6,6x cmInv. št.: 2822 Šef pokrajinske uprave Ljubljana je 28. novembra 1944 izdal odlok o izdaji bankovcev manjših vrednosti. To nalogo je pod pokroviteljstvom italijanske emisijske banke izvedla Hranilnica Ljubljanske pokrajine. Denar je bil natisnjen na eni strani v slovenskem, na drugi v nemškem jeziku. Za izplačilo v t.i. Rupnikovih lirah, ki so bile v obtoku v Ljubljanski pokrajini do konca druge svetovne vojne, je jamčila Banca d'Italia.   Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1000 KRON190212,8 x 19,1 cmInv. št.: Nm 5947 Foto: Branko Babić  BANKOVEC ZA 100 000 MARK11,3 X 18,7 cmInv. št.: Nm 5961 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 5 000 000 000 MARK19236,5 x 13,0 cmInv. št.: Nm 5964 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - ZA 20 VINARJEV19194,7 X 7,2 cmInv. št.: Nm 5977 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1 DINAR19197,7 X 10,8 cmInv. št.: Nm 5978 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 20 DINARJEV19199 x 15 cmInv. št.: Nm 5980 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 10 DINARJEV19198,7 X 15,9 cmInv. št.: Nm 5981 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 10 DINARJEV19208,7 X 14,8 cmInv. št.: Nm 5982 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 100 DINARJEV192910,2 X 17 cmInv. št.: Nm 5983 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 10 DINARJEV19267,9 x 12,5 cmInv. št.: Nm 5985 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 50 DINARJEV19319,4 X 14,9 cmInv. št.: Nm 5988 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - ZA 10 VINARJEV19156 X 10 cmInv. št.: Nm 5994 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1 KUNO19424,4 X 80 cmInv. št.: Nm 5995 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1000 KUN19438 X 17,6 cmInv. št.: Nm 6002 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - ZA 5 LIR19445,3 x 9,4 cmInv. št.: Nm 6007 BANKOVEC - BON - ZA 10 LIR19446,2 X 10,7 cmInv. št.: Nm 6008 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - ZA 100 LIR19447,2 x 12 cmInv. št.: Nm 6010 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - 10 LIR, OKUPACIJSKI19446 x 9,5 cmInv. št.: Nm 6016 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 50 DINARJEV19446,5 X 12 cmInv. št.: Nm 6023 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 500 DINARJEV19467,5C X 14,3 cmInv. št.: Nm 6026 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 10 LIR19386,2 X 9,9 cmInv. št.: Nm 6030 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 100 DINARJEVInv. št: Nm 6042  Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 100 DINARJEVInv. št.: Nm 6043 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1000 DINARJEVInv. št.: Nm 6045  Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 500 DINARJEVInv. št.: Nm 6052 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 5000 DINARJEVInv. št.: Nm 6054 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 1 000 000 DINARJEVInv. št.: Nm 6058 Foto: Branko Babić BANKOVEC ZA 2 000 000 DINARJEVInv. št.: Nm 6060 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - REPUBLIKA SLOVENIJA 1Inv. št.: Nm 6063 Foto: Branko Babić BANKOVEC - BON - REPUBLIKA SLOVENIJA 1000Inv. št.: Nm 6071 Foto: Branko Babić

Thu, 12. Sep 2019 at 14:26

93 ogledov

Poseben obisk Savinškove sobe
V nedeljo, 8. septembra 2019, se je v Metliki zbrala množica gasilk in gasilcev vseh starosti, ki so strumno korakali v paradi v počastitev 150. obletnice ustanovitve požarne brambe. Dogodka se je udeležilo tudi nekej imen domače politike, naš muzej in Savinškovo sobo pa je obiskal minister za obrambo Karl Erjavec. V fotografski objektiv je obisk ujel Robert Kokol.  
Teme
DELAVNICE

Zadnji komentarji

Prijatelji

Dežela Uskokov

NAJBOLJ OBISKANO

Poletne delavnice v Belokranjskem muzeju