post image

Poseben obisk Savinškove sobe

next button
post image

Nova stalna razstava

next button
post image

Poletne delavnice v Belokranjskem muzeju

next button
Naše muzejske enote

Stalne razstave

Metliški grad / Življenje ljudi v Beli krajini od prazgodovine do sredine 20. stoletja

next button

Stalne razstave

Vinica / Spominska hiša Otona Župančiča Vinica

next button

Stalne razstave

Semič / Muzejska hiša Semič

next button

Stalne razstave

Metlika / Galerija Kambič Metlika

next button
DOGODKI

KOLEDAR DOGODKOV

AKTUALNO
Stalne razstave/ Nova stalna razstava
Vsa čast in slava Josipu Savinšku, ustanovitelju požarne brambe in zadnjemu metliškemu graščaku
Galerija Kambič/ Božidar Jakac v Beli krajini Spominska razstava ob 120-letnici rojstva - Galerija Kambič Metlika
Prodajni program v Belokranjskem muzeju Metlika
Navedeno gradivo je na voljo v muzejski trgovini, naročite pa ga lahko tudi po telefonu + 386 (0)7 306 33 70 in e-pošti: belokranjski.muzej@guest.arnes.si
razstave/ Belokranjsko muzejsko društvo Metlika 1949 - 2019 Arkadni hodnik prvega nadstropja metliškega gradu
Belokranjski muzej/ Muzejske zbirke Belokranjski muzej skrbi za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti osnovnih zbirk, šestih dodatnih zbirk in ene posebne zbirke.
muzejske zbirke/ Numizmatika Najstarejši primerki segajo v srednji vek – zakladna najdba srebrnih bavarskih pfenigov, najnovejši pa so evrski kovanci s slovenskimi simboli in kovanci, izdani ob posebnih priložnostih.
muzejske zbirke/ Etnologija Večina predmetov je iz druge polovice 19. in prve polovice 20. stoletja, pokrivajo pa različna področja od gospodarstva do stanovanjske in oblačilne kulture ter ljudske umetnosti – k sledni sodi izjemno bogata zbirka belokranjskih pisanic. 
muzejske zbirke/ Novejša zgodovina V zbirko so uvrščeni predmeti, ki se nanašajo na delavsko gibanje in čas narodnoosvobodilne vojne. Zbirka kaže zgodovino pokrajine in življenje ljudi v Beli krajini v 20. stoletju. 
muzejske zbirke/ Umetnostna zgodovina V zbirki prevladujejo dela belokranjskih rojakov umetnikov, pa tudi drugih, ki so jih navdihovali ljudje in dežela med Gorjanci in Kolpo. Vseskozi je bila dopolnjevana, v zadnjem času predvsem z deli mlajših Belokranjcev, ...
muzejske zbirke/ Lapidarij Lapidarij obsega kamnite spomenike, ki segajo v čas od 2. do konca 19. stoletja. Izraz prihaja iz latinske besede lapis, kar pomeni kamen oziroma v kamen vklesan napis.
POVEZAVE
VIDEO

Galerija Kambič

Razstava pisanic

Na rovaš!

Belokranjski muzej Metlika

prikaži časovnico

Belokranjski muzej Metlika

pred 6 dnevi
Zbirka negativov na steklu fotografa Antona Muche
Med letoma 1960 in 1967 je Marica Mucha Belokranjskemu muzeju poklonila fotografsko in drugo zapuščino pokojnega ...
(0)
pred 6 dnevi
Metliška godba na pihala
Narodnostno in družabno življenje Belokranjk in Belokranjcev je v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja zelo ...
(0)
pred 6 dnevi
Donacija Kambič
Belokranjski muzej je leta 2003 s hvaležnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo prevzel donacijo akademika profesorja ...
(0)
pred 6 dnevi
Naravoslovje
Zbirka je sicer skromna, a vendar povedna. V njej je nekaj rudnin (železova ruda, boksit), premog iz danes zaprtega ...
(0)
Oct 14, 2019
Diapozitivi
Nekaj diapozitivov na temo pustovanja v Beli krajini:Metlika - pustovanje 19653,5 x 4 cmInv. št.: E53 Foto: ...
(0)
Oct 14, 2019
Tehnika
V tehniško zbirko Belokranjskega muzeja smo najprej uvrstili zbirko 52 radijskih aparatov, ki jih je ...
(0)
Oct 14, 2019
Razglednice
Zbirka obsega razglednice z belokranjskimi motivi. Za najstarejše, ki segajo v čas ob koncu 19. ...
(0)
Oct 14, 2019
Plakati
V Belokranjskem muzeju zbiramo plakate, ki pričajo o dogodkih in prireditvah na območju Bele krajine. Mnogi med ...
(0)
Oct 09, 2019
Numizmatika
Zbirka denarja je ena od posebnih zbirk Belokranjskega muzeja. Med vsemi predmeti je 155 bankovcev, drugo pa so ...
(0)
Sep 12, 2019
Poseben obisk Savinškove sobe
V nedeljo, 8. septembra 2019, se je v Metliki zbrala množica gasilk in gasilcev vseh starosti, ki so strumno korakali v ...
(0)
Aug 30, 2019
Nova stalna razstava
Leto 2019 v Metliki zaznamuje 150. obletnica ustanovitve požarne brambe. Belokranjski muzej se v praznovanje ...
(0)
Aug 29, 2019
Poletne delavnice v Belokranjskem muzeju
Tokratne poletne delavnice so se navezovale na našo novo stalno razstavo Vsa čast in slava Josipu ...
(0)