Branko Gaber je objavil/a 3 novih fotografij
17:48
Ana Kos je komentiral/a na Sveta glava
16:30
16:23
Božo žabjek je objavil/a objavo Strah pred resnico
16:23
15:55
15:01
14:37
13:22
abram1b2 Cej je komentiral/a na Georg W.F. Hegel
13:15
13:10
Oseba Ana Kos je delil/a objavo objavo: Sveta glava
13:02
Ana Kos je objavil/a novo fotografijo
12:49
Barbara Remec

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič
Objavljen razpis za mlade prevzemnike kmetij
 

31. julija 2015 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Barbara Remec
Barbara Remec
Objavil/a 2015-08-05 10:08:45 (Aug 05, 2015)

ZADNJE OBJAVE

close_btn