Poslanstvo sodelujočih partnerjev je posameznikom omogočati večjo mobilnost in jim pomagati do hitrejšega vračanja v ustrezno življenjsko okolje.  Prvi koraki pri sodelovanju bodo usmerjeni v pogovore o povezovanju pri tehnologiji, razvit...

AVTO FOKUS - Sporazum o sodelovanju: Slovensko in japonsko znanje za rehabilitacijsko robotiko Novi

Vodilni predstavniki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije - Soča (URI - Soča), Univerze v Ljubljani, Fujita Health University (Zdravstvene univerze Fujita) in podjetja Toyota Motor Corporation so včeraj v Ljubljani podpisali sporazuma o sodelovanju in napovedali prve pogovore o izmenjavi znanj in tehnologije na področju rehabilitacijske robotike.