Trbovlje 1941 - za praznik dela SKUPAJ KORAKALI KOMUNISTI IN NACISTI.

OddajAndrej Magajna, dne 2017-05-01 ob 20:45:34


Trbovlje 1941 - 1. maj in sodelovanje komunistov z nacional socialisti

Lepo se imejmo za praznike. Sonce sveti in smo veseli.

Ti pa pokvarijo vzdušje te informacije iz zgodovinskih virov. Groza. Leta 1941 so v TRBOVLJAH 1. maja, za praznik dela SKUPAJ KORAKALI KOMUNISTI IN NACISTI.

V prvomajski paradi z ramo ob rami pod rdečimi zastavami, ene s srpom in kladivom, druge s kljukastim križem. Po ulicah donelo Sieg heil - erste Mai.

Pol nam pa lažejo, da so štiri dni pred tem, 27. aprila pripravljali upor proti okupatorju. Žal šele 22. junija po napadu Nemcev na SZ, po prekinitvi prijateljstva med Hitlerjem in Stalinom. Pred tem pa so kar pridno kolaborirali - tudi pri nas.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
10
0
May 03, 2017
@9

slovencelj v anonimi smo vsi korenjaki, dokaži, da sem lažnivec
#10
Slovenec
0
May 03, 2017
lažnivec lepi solato
#9
0
May 03, 2017
ZZ, tebi je to solata, nekomu je vir podatkov, ki ovrže kar nekaj trditev, ki jih lažnivo širijo nasledniki medvojne politike v Sloveniji.
#8
Zim Zelen
0
May 02, 2017
*G.Z.
In kaj naj s to solato počnemo v letu gospodov, 2017 leta?
#7
1
May 02, 2017


PROGLAS CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE ZA PRVI MAJ

DELOVNO LJUDSTVO JUGOSLAVIJE!

Triinpetdeseti mednarodni praznik proletariata praznuje delavski razred vsega kapitalističnega sveta sredi najstrašnejšega vojnega klanja in uničevanja, kakršnega ne pozna zgodovina človeštva. Ves kapitalistični svet je na vseh petih celinah v vojni, ki so jo sistematično pripravljale finančne oligarhije velikih imperialističnih sil, brez razlike, pa naj se imenujejo Anglija, Nemčija, Japonska ali ameriška imperialistična klika. Imperialisti iz obeh vojskujočih se taborov, ne glede na to, ali se imenujejo nacionalni socialisti ali fašisti ali "demokrati", gonijo svoje narode v vojno klanje samo zaradi svojih imperialističnih, kapitalističnih interesov. Narodi prelivajo svojo kri za- radi interesov majhne peščice vladajoče finančne oligarhije, ki vlada v velikih kapitalističnih državah, kakršne so Nemčija, Anglija itd. Gre za novo razdelitev sveta in za podjarmljenje malih držav, ne pa za boj proti versajski krivici, kakor bi stvar rade predstavile finančne oligarhije osi. Gre za ohranitev imperialističnega carstva in za nadaljnje podjarmljenje kolonialnih ljudstev, ne pa za boj za demokracijo, kakor bi stvar radi predstavili angleška in ameriška finančna oligarhija. Razen velike dežele socializma - Sovjetske zveze, je danes vsa Evropa, ki jo je zajel vojni požar, opustošena, mesta in vasi so porušene. Mnogoštevilni neodvisni narodi Evrope danes vzdihujejo pod jarmom nacionalnega suženjstva nemškega imperialističnega osvajalca. Podjarmljene dežele so pokrite z grobovi svojih sinov, padlih v boju za svojo neodvisnost ali pa kot orodje v rokah imperialističnih sil, pokrite so z ječami, koncentracijskimi taborišči, pokrite so z razvalinami, pod katerimi so našli smrt desettisoči nedolžnih žena, otrok in starcev. Barbarsko uničujejo največje in najlepše pridobitve človeškega razuma in napredka. Strašna pošast lakote je razširila svoje peroti nad opustošeno Evropo in grozi z lakoto in smrtjo predvsem delavcem in ostalim siromašnim plastem mesta in vasi. Vse to je rezultat samovolje peščice imperialističnih zločincev iz obeh imperialističnih taborov, ki za ceno milijonov življenj delovnega ljudstva hočejo ohraniti svojo roparsko vladavino, hočejo rešiti preživeli kapitalistični svet pred propadom. Ciklostiliran letak je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.

DELOVNO LJUDSTVO JUGOSLAVIJE!

Medtem ko v kapitalističnem svetu z vso silo divja druga imperialistična vojna, ki prinaša opustošenje, bedo in obup, vladata na eni šestini zemeljske oble, v svetu socializma, mir in blagostanje. Dvestomilijonska bratska zajednica narodov velike Sovjetske zveze koraka zmagoslavno, vedrega in veselega obraza, z orjaškimi koraki iz socializma v komunizem, koraka v družbo, h kateri že mnogo stoletij teži izmučeno človeštvo. Koraka po edino pravilni poti v boljšo in srečnejšo bodočnost, koraka po poti, ki so jo pokazali največji geniji človeštva - Marx, Engels, Lenin, Stalin. V težkih in mučnih dneh, polnih grozot in obupa, ko je videti, kakor da se je povrnila povampirjena reakcija srednjega veka in hoče s pomočjo najmodernejših sredstev uničiti vse, kar je naprednega, kakor da hoče s silo obrniti kolo zgodovine, in s pomočjo srednjeveškega mraka zaustaviti prihod novega družbenega reda, kjer ni izkoriščevalcev in izkoriščanih, kjer ni nacionalno zatiranih, kjer nikoli več ne bo vojn in pustošenja, v teh težkih dneh izmučeno delovno človeštvo usmerja svoj pogled v veliko socialistično deželo, v Sovjetsko zvezo, up vseh izkoriščanih in zatiranih. Na 53. mednarodni praznik dela, na prvi maj, je delovno ljudstvo vsega sveta s svojimi mislimi pri srečnih in svobodnih narodih Sovjetske zveze, ki ta praznik slavijo kot praznik mnogih velikih zmag, kot praznik sreče in blagostanja narodov velike bratske zajednice. Te zmage, to blagostanje narodov Sovjetske zveze navdajajo delovno ljudstvo vsega sveta z vero v njegovo končno zmago, v njegovo osvobojenje iz kapitalističnega in nacionalnega suženjstva.

DELOVNO LJUDSTVO JUGOSLAVIJE!

Delovno ljudstvo mest in vasi Jugoslavije slavi letos svoj veliki praznik dela v znamenju strašne tragedije, ki je doletela narode Jugoslavije. Imperialistični razbojniki so razkosali našo zemljo in zasužnjili narode Jugoslavije. Nad delavskim razredom se je razbesnel najgrozovitejši teror; nemški imperialistični razbojniki so poslali v našo deželo zloglasni GESTAPO, italijanski pa tako imenovano OVRO, da bi s pomočjo domačih izdajalcev v množicah zapirali delavske borce. Ječe Jugoslavije, Geheime Staatspolizei - Nemška državna tajna policija. Natančen pomen kratice OVRA še ni bil razrešen. Guido Leto, ki je bil od 1938 do konca vojne komandant OVRA, je kratico razlagal na dva načina: organizacija za budnost in zatiranje antifašizma oziroma organ za registracijo antifašističnih zločinov. Antifašisti pa so od vsega začetka kratico razlagali kot prostovoljna dejavnost za zatiranje antifašizma zlasti Hrvatske , so polne delavskih borcev, reakcionarna, marionetska, gosposka frankovska vlada na Hrvatskem pa neprestano grozi delavskemu razredu s streljanjem in terorjem. Razne maloštevilne pobesnele frankovske tolpe na Hrvatskem, v Bosni itd. divjaško terorizirajo delovno ljudstvo in narode drugih ver. Marionetska vlada v Zagrebu, ki nima množične opore v ljudstvu, je započela nezaslišano šovinistično in bratomorno kampanjo proti srbskemu in slovenskemu narodu. Hrvatska gospoda v naglici zbira nekakšno vojsko, ki jo potem Nemci pošiljajo v bosanske planine prelivat bratsko kri za interese nemških Jcapitalistov. Hrvatska frankovska gospoda, ki je prišla na oblast s pomočjo okupatorjev, s svojim izdajstvom ni le pomagala razkosati Jugoslavije, marveč tudi Hrvatsko. V Dalmacijo, nacionalno zibelko Hrvatov, so prišli italijanski imperialisti in jo okupirali zase. Na Sušaku, v Splitu in po mnogih drugih krajih se vijejo italijanske zastave, hrvatske pa se snemajo. V najbolj hrvatski deželi, ob divnem Jadranskem morju, se ošabno sprehajajo stoletni sovražniki hrvatskega naroda, uvaja se službeni italijanski jezik itd. Evo, to je najočitnejši rezultat izdajstva hrvatske frankovske gospode. Toda ta gospoda ni le privedla zatiralce v deželo, marveč skuša zdaj z vsemi silami napraviti iz hrvatskega naroda ubogljivega sužnja novih gospodarjev, hoče v srce hrvatskega naroda vsaditi sovraštvo do bratov Srbov in Slovencev, zlasti pa do tistih, ki že stoletja žive na Hrvatskem. Delavskemu razredu na Hrvatskem ta gospoda obljublja delo in blagostanje po vzgledu totalitarnega pekla za delavski razred - delo sužnjev po delovnih taboriščih itd. Ogoljufali bi radi delavski razred, misleč, da ničesar ne ve o tem "raju", v katerem vzdihuje delavski razred v Nemčiji in Italiji, o "raju", katerega delavski razred preklinja in se pripravlja, da ga bo uničil obenem s tistimi, ki so ga ustvarili.

DELOVNO LJUDSTVO JUGOSLAVIJE! SRBI. HRVATI, SLOVENCI, CRNOGORCI, BOSANCI IN DRUGI!

Škorenj osvajalca tepta vašo zemljo, vašo neodvisnost in vas hoče zbrisati s površja zemlje. Vse vas je zadela grozna nesreča, postali ste žrtev dolgoletne zločinske politike oblastnikov v Beogradu, ki so ves čas, kar so bili na oblasti, skrbeli samb za svoje kapitalistične interese. Skrbeli so samo za to, kako Ob času pristopa Jugoslavije k trcjnemu paktu je bila v zaporih mnogo komunistov iu antifašistov. V dneh od 25. do 27. marca 1941, torej v času demonstracij proti podpisu pakta so demonstranti,zahtevali izpust političnih jeinikov. Ob napadu na Jugoslavijo so pristojne bodo bolj obogateli. Zaradi teh interesov so več kot dvajset let zatirali razne narode Jugoslavije, zaradi teh interesov so zločinsko zanemarili obrambo države, zaradi teh interesov so prepovedali avantgardo delavskega razreda - Komunistično partijo Jugoslavije, vpeljali zakon za zaščito države in dvajset let polnili ječe Jugoslavije z najboljšimi borci delavskega razreda. Zaradi teh interesov so se povezali z osnimi razbojniki (Stojadinović in drugi) in na ta način omogočili današnjo tragedijo. Zaradi teh interesov so bili gluhi in so se s silo upirali nepremagljivi volji vseh narodov Jugoslavije, da naj se v interesu miru in neodvisnosti narodov Jugoslavije o pravem času ustvari pakt o vzajemni pomoči z veliko in mogočno socialistično državo - s Sovjetsko zvezo. Ves ta čas je avantgarda delavskega razreda - Komunistična partija Jugoslavije, čeprav preganjana, dosledno stala v boju za pravice izkoriščanih in nacionalno zatiranih, vztrajno je kazala pot, po kateri je treba iti, da bi bila rešena mir in ne-^ .odvisnost narodov Jugoslavije. In kakor je KP do sedaj stala v prvih vrstah ljudskega boja, tako bo od zdaj še vztrajneje organizirala in vodila boj ljudstva proti okupatorjem in njihovim, domačim hlapcem, proti širjenju nacionalnega' sovraštva, za bratstvo narodov Jugoslavije in vseh narodov na Balkanu, proti izkoriščanju delovnega ljudstva, za boljšo in srečnejšo bodočnost.

DELAVCI IN DELAVKE JUGOSLAVIJE!

Rablji delovnega ljudstva bi vas radi ustrahovali z raznimi grožnjami, radi bi vam spravili strah v kosti, da bi vas na ta način onesposobili za odpor proti najbolj nečloveškemu izkoriščanju, ki vam ga pripravljajo. S terorjem, streljanjem, ječami bi vas radi prisilili, da bi postali ubogljivi sužnji kapitalističnih izkoriščevalcev. Z raznimi lažnimi obljubami bi vas radi ogoljufali in zasejali razdor v vaše borbene vrste. Ne dajte se ustrahovati, ne dajte se ogoljufati, krepko strnite svoje vrste v nezlomljivo enotnost delavskega razreda Jugoslavije. Na dan vašega velikega proletarskega praznika se spomnite-na tiste velike in težke boje, ki j ih je bojeval delavski razred v raznih deželah, zlasti pa na delavski razred nekdanje Rusije, ki je strmoglavil osovraženi carizem in ustvaril veliko in nepremagljivo državo Sovjetsko zvezo. Naj yam bodo te orjaške zmage, izbojevane z najrevolucionarnejšo stranko na čelu, ki sta jo vodila policijske in sodne oblasti ponekod same, največ pa na intervencijo raznih delegacij x^etpike izpuščale. Na Hrvatskem je Mačkov režim pffedai-vse'"p&titi;čne jetnike'trstašem, ki sd jih že poleti 1941 začeli množično streljati. Velika stratega Lenin in Stalin, neizpodbiten dokaz, ki vas bo navdajal z vero v vašo moč, v končno zmago proletariata, v zmago lepše in srečnejše bodočnosti.

DELAVCI IN DELAVKE!

Vztrajno ustvarjajte vašo borbeno enotnost, ki je najzanesljivejše orožje v teh usodnih dneh. Povezujte se z vašimi brati na vasi, ustvarjajte borbeno zvezo delavcev in kmetov!

DELAVCI, KMETJE, MEŠČANI - VSI RODOLJUBNI ELEMENTI!

Podajte si roke! V teh usodnih dneh morate združiti vse svoje sile v boju za svoj obstoj. Vaš obstoj in vaše nacionalne pridobitve ogrožajo vaši stoletni sovragi. Radi bi vas zbrisali s površja zemlje, vas raznarodili, vam odvzeli pravico do nacionalnega in kulturnega življenja. V Sloveniji in Dalmaciji sovražniki odstranjujejo vsa vaša nacionalna obeležja. Bolj kot kdaj je v teh težkih urah potrebna narodna sloga. Ne klonite z duhom, vztrajajte v boju, v katerega vas kliče in katerega vodi avantgarda delavskega razreda - Komunistična partija Jugoslavije. MLADINA JUGOSLAVIJE! Tebi grozi velika nevarnost. V tvojo deželo je prišel največji sovražnik mladine, sovražnik, ki mladino na najperfidnejši način izpreminja v svoj vojnoosvojevalski stroj, sovražnik, ki v potokih preliva mlado kri, da bi podaljšal življenje tistemu, kar je preživeto, kar ovira razvoj človeštva - kapitalističnemu družbenemu sistemu. Mladina, ne daj se zapeljati, zlasti ti, mladina na Hrvatskem, tebi grozi prav posebna nevarnost, ker te hočejo spremeniti vsiljeni oblastniki ne le v svoje slepo orodje, marveč tudi v orodje tistih tujih osvajalcev, ki so okupirali tvojo domačo grudo, ki teptajo tvojo nacionalno neodvisnost in ponos. Mladina! Komunistična partija te kliče, da se postaviš v prve vrste ljudskega boja proti imperialističnim osvajalcem, v prve vrste boja za srečnejšo in boljšo bodočnost mlade generacije!

ŽIVEL MEDNARODNI PROLETARSKI PRAZNIK DELA - 1. MAJ!

ŽIVELA VELIKA, SREČNA IN NEPREMAGLJIVA DEŽELA SOCIALIZMA - SOVJETSKA ZVEZA!

ŽIVELO BRATSTVO IN SLOGA NARODOV NA BALKANU!

ŽIVELA ENOTNOST DELAVSKEGA RAZREDA JUGOSLAVIJE!

ŽIVELA KOMUNISTIČNA INTERNACIONALA!

ŽIVELA KOMUNISTIČNA PARTIJA JUGOSLAVIJE! DOL Z IMPERIALISTIČNIMI OKUPATORJI - ŽIVELA NEODVISNOST NARODOV JUGOSLAVIJE!

DOL Z IMPERIALISTIČNO VOJNO!

Centralni odbor Komunistične partije Jugoslavije
#6
abram1b2 Cej
0
May 02, 2017
Točno tako Grega.:)* Nekateri bi radi zaradi svojega političnega prepiračanja želili spremeniti pravi tok resnice.
#5
2
May 02, 2017
Kolaboracije ni bilo, to je desničarska laž.


"Sodelovanje" med nacisti in komunisti

Korespondenca med Titom in Dimitrovom(generalni sekretar Kominterne) dne 22. marca 1941:

“Priporočamo odločno stališče zoper kapitulacijo pred Nemčijo. Pripraviti gibanje za vseljudski odpor zoper politiko vojaškega vdora.“

Dimitrov

(Vir: Josip Broz Tito, zbrana dela 6, str 209.)


#4
abram1b2 Cej
0
May 02, 2017
V naši zgodovini so zamolčani -prvi partizani- domoljubi .Ljudje so jih takrat poimenovali hostarji.Zbirali so se na svojo roko in po načelu osebne želje odpora proti okupatorju. Uradno razglašen odpor KPJ proti okupatorju se je začel v mesecu juniju 41.
#3
abram1b2 Cej
0
May 02, 2017
To kar pišeš je le delna resnica. Res so ženske metale na povorko cvetje in vzklikale napisano.Ampak takrat 1 maj 41 je bil moj stari ata že na Čebinah v še neformirani četi kot sanitetni pomočnik.Gost,ki si ga imel v oddaji iz Zagorja je malo zavajal v svojih razlagah.Vse je obrnil samo na katoliško stran in na svoje razumevanje takrat kot 8 letni otrok.. NI vse zlato kar se sveti. Kot ni vse povedano gola resnica.
#2
Rado K.
0
May 02, 2017
He, he, krščanski socialist Magajna.

Se pozicioniraš na valovih evropskega antitotalirizma?
To so bombice v smeri tvoje nekdanje SD.
Vsekakor je to leitimna pravica. Nič pa te tvoje teze ne prispevajo k brutalni resnici:
http://www.publishwall.si/Rado/post/241120/revansizem-barbarinega-rovaRevanšizem Barbarinega rova

Doktrina izvirnega greha.
#1
Andrej Magajna
Andrej Magajna
Objavil/a 2017-05-01 20:45:34 (May 01, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Postkomunistična mafijska država
Se dogovor iz septembra 2017 v Kamniku uresničuje do potankosti !!?? Toninov »nikogar ne izključujem« torej ni bil namenjen JJ, ampak Šarcu.
Ugrabljeno sodstvo
OB DESETLETNICI! Stranka Krščanski socialisti Slovenije to jesen 2017 praznuje 10 letnico ustanovitve.
Ahmad Shamieh - izjema mora biti v naprej znana in jasno definirana
Arogantna oblast je šla predaleč - prijava nezakonitih udeležencev referendumske kampanje
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj