VESOLJNA ENOST IN ZEMLJA

Oddajabram1b2 Cej, dne 2016-04-21 ob 09:23:23

Ali se Zemlja hrani,diha,živi ciklično umira in se zopet samorodi? Je Zemlja večna, ni nikoli nastala in ne bo nikoli končala?Je Zemlja pod isto enotno vesoljno zakonitostjo kot si ti : Ko te še ni,ko si in ko te več ni--večno sedaj si božja samopodoba. Torej Zemlja ciklično samo umira in se samo rojeva? Tako je, edino razliko od tebe,da si ti živa samo zavedna podoba,Zemlja pa elementarna podoba Boga-sedaj že veš kaj je Bog..Življenje ima večno-sedanjo samoreprodukcijo svojih vrst,VSE IZUMRLE VRSTE življenja na Zemlji,še živijo v vesolju.V večno-sedanji vesoljni samobitnosti- Bogu- se nič ne izgubi in nič dokončno ne mine,vse je v njen večno-sedaj.Kako se vse to vesoljno večno sedanje samo dogajanje odvija v primeru našega planeta?Zemlja je večno sedanji individualni elementarni pojav vesoljne samo bitnosti,kjer je njeno gravitacijsko polje akumulirano in realiziranov našem satelitskem osončju.To pajevezano na svoje planetarno osončje,planetarno osončje pa je vezano  zopet znotraj galaktičnega telesa,galaksija pa se veže na matično vesoljno jata in vesolja se vežejo v vseobsežno večno-sedanjo vesoljno samo manifestirano ,samo delujočo, samo zadostno ,samo ohranitveno samobitnost.Teološko večno-sedanjo vseobsežno  vesoljno božjo samopodobo. Kako zadeva poteka na nivoju galaksije? Galaksija se samo zliva v 150 milijardnih ciklih kjer je vsak konec cikla sočasno novzačetek njenega cikla,galaksija je največja individualna elementarna tvorba -TELO- v vesoljni samobitnosti.Galaksijo tvorijo planetarne zvezdne kopice s svojimi satelitskimi osončji in črna luknja.Črna luknja s satelitskimi osončji predstavlja akumulirano masno energetsko vrednost planetarna osončja pa realizirano masno energetsko vrednost galaktičnega telesa. Planetrna osončja delijo usodo posamičnih 150 milijardnih ciklov galaksije,satelitska pa se kot celice  galaktičnega telesa samozivajo v 15 milijardnih ciklih,tudi naše telo zamenja vse celice v 7 letnihciklih -organi delijo usodo našega življenjskega cikla.Življenje ima odgovor na elementarno samodejno  samo rojstvo in samoumiranje kjer jevsak konec cikla nov začetek odgovor v lastni večno-sedanji neprekinjeni reprodukcijski verigi,kjer človek igra večno-sedanjo vlogo ohranjevalca,sejalca in žanjca vesoljnega življenja.Mi Zemljani svojega vesoljnega živjenjskega  poslanstva ,še ne izpolnjujemo,zato ker še nismo znotraj sedanjega civilizacijskega 28000 letnega vala,še dozoreli in se povspeli s svojim razumevanjem same vesoljne samobitnosti do nivoja,ki bi nam ponovno omogočil uresničevati naše vesoljno življenjsko posanstvo ,ki zajema našo odgovornost do vsega živega. Sedaj šele lashko preidemo na Zemljo. Kaj predstavlja vresnici Zemlja znotraj vezja našega osončja? Zemlja je s vojima polarnima EM repoma vezana nazaj na svoj satelit Mesec,da lahko diha- bibavica- in naprej preko Antarktike v samo središčno os stičišče vseh planetov,ki se nahaja v asteroidnem pasu na gibljivi osi Sonca in Jupitra.Zemlja od tam dobi vse potrebne elemente -HRANO-za svoje normalno funkcioniranje,kot elementarno srce našega osončja.V skeletu osončju tvorita gibljivo os-hrbtenico- Sonce glava.Jupiter spolovilo-novo rojstvo osončja kot celice galaktičnega telesa.Zemla-Mars notranje organe,Saturn-Uran roke-Pluton -Neptun s sateliti pa noge.Sonce ima dva satelita Merkur -Venera kot imamo mi ušesa ,nos in oči.ZEmlja se vsakih 28000 let samo obnovi -samozlije,v gravitacijskem polju,ki ji pripada znotraj osončja.Osenčje se samozlije vsakih15 milijard let in je zopet popolnoma iste zgradbe kot je pred samozlitjem.Zakaj se Zemlja samozlije zato,da si obnovi svoji polarni kapi s katerima vzdržuje svojo povprečno temperaturo pod 16Cstopinj naslednjih28000 let.Takrat se morja in kopno medsebojno prelijeta,mi pademo na nivo neandertalcev in vse kar smo ustvarili se izgubi in uniči.ta gravitacijskinihaj -vesoljni potop.-nas zdesetka in zopet se ponovno začnemo učiti in vse ponovno odkrivati naslednjih14000 let,do ponovnega civilizacijskega vrha,ko smo zopet sposobni- nekateri, ne vsi -.prostovoljno uresničiti svoje vesoljno življenjsko poslanstvo z aktom prostovoljnega-v nebovzetja in tako se to večno-sedaj ponavlja na Zemlji.. KOt vidite veja za vseobsežno vesoljno samobitnost enotna zakonitost in večno sedanja enost.

Rezultat iskanja slik za zemlja luna

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
78
abram1b2 Cej
0
Oct 13, 2016
SREČKO
Lepo zapisano in naučeno. V resnici je popolnoma drugače !!!! Sam si zapisal temeljna lastnost materije je, da nikoli ne počiva !!!! Zakaj pa ne počiva?? Zato ker jo k temu sili enotna večno sedanja vseobsežna vesoljna samozakonitost, ker se v vesolju in na Zemlji nenenehno medsebojno zlivata akumulirana in realizirana vrednost,mase, energije, prostora, t.časa *življenja. Ni izjeme!!! Vesolje je hologram elektromagnetnega vezja, ki omogoča ponovitev ciklov zlivanja obeh vrednosti med seboj.Osnovno samogibalo vsega!!! Življenje ima v ta namen in v odgovor v vsaki vrsti izpostavljeno lastno življenjsko reprodukcijo. Hologram tvori gravitacijska polja in nek pojav, atom,osnovni delec, planet, osončje, galaksija ima znotraj tega elektromagnetnega hologramskega vezja točno določeno gravitacijsko polje kjer se ciklično samozliva.Pri atomu je to hipno, pri Zemlji je ta cikel 28000 zemeljskih let. Materija ima zavest samo v flori, favni in človeku, ki je edino samozavedno bitje.Einstein in znanost so prepametni,da bi to razumeli.Mi butci, pa prebutasti, da bi o tem razmišljali. Lahko si še tako intelegenten,če ti to ni dano razumeti, nikoli ne boš razumel. Bog ni sveti duh,Bog je vse sam,tudi ti in jaz in vse.
#78
Zim Zelen
0
Oct 13, 2016
*Srečko.
Lepo, razumljivo si mi razložil, kot nepoznavalcu.
Sem hvaležen.
#77
Srečko
0
Oct 13, 2016
Nova kvantna fizika

Kolaps valovne funkcije

Prvi paradoks, ki je begal fizike, je bil pojav elektromagnetnega sevanja ki je bilo hkrati valovanje in sestavljeno iz delcev. Oba aspekta sevanja pa se lahko kažeta v odvisnosti od opazovanja , ki ga izvaja znanstvenik. Zdi se nemogoče, da je ena in ista stvar lahko hkrati delec zaprt na zelo majhnem prostoru in val razprostranjen preko velikanskega prostora.
(Teorija strun). Rešitev tega paradoksa je spodkopala mehanistični znanstveni pogled na svet.
Na sub atomskem nivoju materija ne obstaja z gotovostjo na enem mestu, vsak elektron,, proton, jedrni delec itd je val in delec istočasno tako dolgo, dokler se ta kvantni objekt premika po prostoru. Ves ta čas ga opisuje valovna funkcija. Nikjer se v resnici ne nahaja ampak izkazuje tendenco, da bi nekje lahko bil. Če val naleti na oviro, detektor, fotografski papir, ali našo očesno mrežnico se nemudoma spremeni v delček. Fiziki o tem fenomenu govorijo kot o kolapsu valovne funkcije. Mnoge od možnosti se v trenutku zreducirajo na eno realnost. Mistiki pa o tem že stoletja pravijo »materialni svet je Iluzija« oziroma samo delček resnice.

Fizik Amit Goswami meni, v trenutku, ko kvantni svet trči oziroma se sooči z zavestjo, zavest povzroči, da se valovna funkcija poruši. Zavest ustvari materijo. Svet obstaja šele ko ga zavest opazuje (kozmična zavest – Bog, individualna zavest – duša)
Podobnega mnenja je veliki matematik John Von Neumann, ki je razvil rigorozno matematično osnovo kvantne mehanike meni, da edino človeška zavest lahko zruši valovno funkcijo.
Slavni fizik John Weleler je naredil še korak dalje in dejal, da se lahko vesolje pojavi v fizični realnosti samo skozi opazovanje zavesti. Opazovalec je nujen za ustvarjanje vesolja, saj je vesolje stvaritev opazovalca.

Dinamična realnost praznega prostora – Kvantni vakum

Če si predstavljamo atom v dimenziji nogometnega igrišča potem je tako rekoč celotna masa atoma skoncentrirana v jedru atoma, velikem kot glavica bucike, več sto metrov na okrog pa brnijo elektroni, ki pa so tudi v takšni povezavi nevidni, prostor med jedrom in elektronskim ovojem pa je prazen, atom je praktično sestavljen popolnoma iz vakuma, toda v vakumu se dogaja, iz nič nastajajo delčki v parih zažarijo kot komet in spet izginejo, materija se spremeni v žarčenje , le to pa nazaj v materijo. Novi delci se pojavijo in izginejo odkritje tega fenomena je botrovalo rojstvu ene najbolj občudovanih stvaritev človekovega uma : Kvantni mehaniki
Ena od velikih uspehov kvantne mehanike pa je tudi napoved antimaterije 1928 in njena potrditev štiri leta kasneje. V resnici antimaterija nastane iz vakuma. Teoretični fizik Paul Dirac je ugotovil, da je prazen prostor gosto napolnjen z jezerom elektronov (Diracovo jezero) v katerem se elektroni in pozitroni srečujejo in se medsebojno uničujejo in izginjajo, preostane samo blisk energije in vakum iz katerega sta poprej oba nastala.


Temeljna lastnost materije je, da nikoli ne počiva, je v neprestanem gibanju, protoni, nevtroni elektroni, jedrni delci. Prav tako se dogaja v vakumu. V njemu neprestano nastajajo pari delec
– antidelec in takoj zatem izginejo. Vakum dejansko ni prazen. Sestavljen je iz neskončnih delcev, ki neprestano nastajajo in izginjajo. Lahko bi rekli, da je vakum »živa praznina«, ki utripa v neskončnem ritmu ustvarjanja in uničenja.

Praznina ali Kvantni vakum kot jo imenuje znanost je dinamični temelj vsega kar obstaja tako vidnega ali manifestiranega sveta kot tudi potencialnih in nam nezaznavnih manifestacij ki še niso realizirane ali odkrite (Temna materija, temna energija, vzporedni svetovi). Vsi pojavi tega univerzuma so v bistvu prazni ker so samo minljive manifestacije v neskončnem toku preobrazbe.
Že stoletja pred fiziki so modreci različnih duhovnih sistemov posvečali posebno pozornost praznini. V praznini se iskalec združi z univerzalno zavestjo. Ta univerzalna zavest je poznana v vseh kulturah kot Braman v Hinduizmu, Bog - sveti duh v katoliškem učenju itd.
Sufijski mistik Ibn al-Arabi je v 12 stol. pogled v nič opisal takole
Ne prenehaš obstajati, toda tudi nič več ne obstajaš, Ti si on, brez vsake omejitve ali
» Tat vam asi ».

V zadnjih letih prevladuje v znanstvenih krogih izraz za praznino Implicitni Red, ki ga je vpeljal Einsteinov učenec David Bohm. Vsebina teh dveh izrazov je enaka tako kvantnim fizikom kot mistikom, ki ta pojma poimenujejo Braman, Tao, Sunjata, sveti duh itd. Tako je prvič v zgodovini prišlo do stapljanja, spajanja fizike in metafizike, kvantna fizika pa je zares postala mistična fizika nove dobe, nič ali praznina pa pratemelj našega sveta.


Neločljivost opazovanega in opazovalca

K neločljivosti prostora, časa, materije (energije) je kvantna fizika dodala še to, da ne moremo ločeno govoriti o opazovanem objektu, ne da bi hkrati govorili o opazovalcu.
Človeški opazovalec predstavlja končno povezavo v verigi opazovanih procesov in lastnost katerega koli atomskega objekta lahko razumemo samo v obliki interakcije objekta in opazovalca
V atomski fiziki ne moremo nikoli govoriti o naravi ne da bi istočasno govorili o sebi.


Kvantna Nelokalnost

Nova fizika vse bolj poudarja pomen zavesti. Zavest ni le eden od elementov našega sveta pač pa jo smatra kot temelj in bistvo le tega. Je vseprisotna (Kozmična zavest – bog), Nelokalna in iz nje izvirajo vse manifestacije, objekti in fenomeni.
To lastnost zavesti, da je vseprisotna nam je pokazal slaven Aspectov eksperiment, ki nosi ime po slavnem Alainu Aspectu, ki ga je naredil leta 1982 na pariški univerzi.

John Gribbin poudarja, da kontaktna Nelokalnost dokazuje, da obstajajo delci, ki so bili nekoč med seboj povezani, v interakciji edinstvenega sistema. Ker je celotno vesolje nastalo v eksploziji imenovani Veliki Pok (iz neizmerno majhne točke zgoščene mase in energije v kateri je bilo vse povezano, eno), kaže obstoj kvantne Nelokalnosti oziroma vseprisotnosti na najglobljo kozmološki holizem (Bohm- hologibanje , hologrami) (kvaliteta vode je v kapljici in oceanu enaka, vsi elementi si bili med seboj v stiku – seme in so v stiku ostali tudi po velikem poku).
Če vse kar je bilo v interakciji v Velikem Poku vzdržuje povezanost z vsem s čemer je bilo v interakciji, potem vsak delec v vsaki zvezdi in galaksiji »ve« za obstoj in spremembe v vsakem delcu.
(ko če se zbodemo z iglo bolečino zaznamo s celotnim telesom….., metulj v Pekingu itd)
Amit Goswami, profesor fizike na univerzi v Oregonu je izpeljal na podlagi eksperimenta v kvantni fiziki tak neizprosen zaključek.
Ker odloča način, kako boste merili nek subatomski delec, o tem kakšne lastnosti bo te delec imel, lahko rečete, da vpliva naša zavestna odločitev na ta delec. Če pa vaša odločitev vpliva na delec, mora to pomeniti, da ima ta delec določeno zavest. Če je vsak delec zavesten, potem zavest napolnjuje celotno vesolje. Ker lahko vaša zavest vpliva na zavest delca, to pomeni, da morajo biti nekako povezani. Če pa je vsa zavest, ki obstaja, povezana, potem mora biti vsota te zavesti to, kar imenujemo Bog.#76
abram1b2 Cej
0
Apr 22, 2016
A se vam je začelo svitati? Luna potuje po svoji tirnici okoli Zemlje v nasprotni smeri rotacije Zemlje.Potuje kot vlak,ki vozi v krogu. Postavite se v sredino kroga in kaj boste videli,vedno isto stran vlaka,ki je obrnjena proti vam in vlak bo krožil okoli vas,SE da dojeti gelipteri zabiti.!!.
#75
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Sacred Himalayas https://www.youtube.com/watch?v=OrIV_F-HsZ8

Karuna - Sacred Himalayas - YouTube

Fresh Music of Anything is Possible http://www.anythingispossible.in Supporting the Jim Corbett Tiger Reserve in North w
#74
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Mati zemlja pride iz globin in odnese kraljico Sito v svoja nedrja
https://www.youtube.com/watch?v=2LlCgFsIH4w
#73
Radmila Čučak
1
Apr 21, 2016
Tudi planet kot celota ima zavest.......v Ramayani se Mati Zemlja pojavi......ko je Sita osramočena po krivem.....in jo odnese s seboj v globine Zemlje.........pa tudi so znane zgodbe....ko Zemlja kot bitje prosi Vishnuja za pomoč, kadar so bile neke hude razmere .................
#72
Radmila Čučak
1
Apr 21, 2016
Abram...pa saj sem ti ravno to povedala....mrtve narave ni......vsaka strunica, kvark, proton, nevtron, elektron imajo zavest.........razlika je samo v stopnji ozaveščenosti....v koncentraciji zavesti.......obstajajo gore....ki imajo visoko stopnjo zavesti....imenujejo jih svete gore.....kot je na primer Kailash v Himalaji....
#71
abram1b2 Cej
1
Apr 21, 2016
Radmila razlika je samo v zavesti. Elementarna matrica -življenjska zavest Flora,favna-Človek!
#70
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=L_jgIezosVA

Moon River - Andy Williams - YouTube

Moon River - Andy Williams
#69
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Abram 63# sej sem ti povedala......mrtva narava spi....dokler se ne zbudi in ugotovi da je živa.....
#68
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Ali imata Luna in lunatic kakšno vezo?...so to ljudje...ki so predolgo gledali Luno........da bi ugotovili ali stoji ali se vrti??
#67
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Abram.....#63 razlika je takšna....ti si živ.....jaz pa po debati s tabo padem dol čist mrtva........postanem mrtva priroda, primeren model za kakšnega nadebudnega slikarja....mislim bolj budnega kakor brez nade
#66
abram1b2 Cej
1
Apr 21, 2016
Sponko
Hvala za tvoj komentar! Nekateri tudi lajamo v luno! haha
#65
abram1b2 Cej
0
Apr 21, 2016
Radmila
Nisi mi odgovorila na vprašanje,kakšna je razlika med živo in neživo naravo!!!!!!
#64
Sponko
0
Apr 21, 2016
Ko gledaš Luno med guganjem vidiš, njeno guganje, med hojo glej v njo in te bo spremljala, na spletu sem pa opazil, da tudi štrika, dela pentlje.
Sicer je pa vedno z obrazom proti meni.
Nocoj bo ena luštna noč, za gledanje v Luno :-)
#63
abram1b2 Cej
0
Apr 21, 2016
Točno tako in to mi je všeč,da je sebi lastna in naj taka ostane!
#62
abram1b2 Cej
0
Apr 21, 2016
Ali vam ni dovolj tehtnih dokazov? Temna stran lune je vedno temna stran,kako se potem luna vrti po osi? Uporabite misel prosim! Če so astronavti na temni strani lune ne bodo nikoli na svetli strani,ker se luna ne vrti po osi,ne morejo zrotirati z luno na svetlo stran.Luna potuje po svoji tirnici v obratni smeri rotacije Zemlje. Dojemite,ali pa opustite svoje vztrajanje v brezsmislu.
#61
Radmila Čučak
0
Apr 21, 2016
Abram....se vidi da se je vnukinja vrgla po dedku....a že zdej študira...če se Luna vrti ali stoji?
#60
abram1b2 Cej
0
Apr 21, 2016
Ja res je,sam jo včasih pogledam z njo.In ji rečem ti si kot Maša vse podreš in razmečeš ko pride tvoja huda ura in se reži sama sebi v brk.Ima tri leta.Včeraj sem jo zunaj gugal na gugalnici kašno uro.Hoče samo neobičajno guganje,recimo,da jo dvignem z gugalnico in na hitro izpustim in podobne fore.Običajno jo sploh ne zanima.
#59
Pokaži več komentarjev
abram1b2 Cej
abram1b2 Cej
Objavil/a 2016-04-21 09:23:23 (Apr 21, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ONESNAŽAVANJE NAŠEGA PLANETA -VSAK STRAH JE ODVEČ
SINTEZA UMA IN RAZUMA JE Vedno ČLOVEK
NE LOČUJE NAS VESOLJNA ZAKONITOST, LOČUJEJO NAS NAŠE OSEBNE ŽIVLJENJSKE VIZIJE
FAKTOR -TRPEČA ALI BOJEVITA CERKEV
30 LET SLOVENCI MEŠAMO MEGLO IN IZGUBLJAMO LASTNO DRŽAVO
VPRAŠLJIVI OPISI PRAVKAR ODKRITE ČRNE LUKNJE IN EINSTEINOVE RELATIVNOSTI
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj