objavi na
pozareport.si

forum

Politika

Sobota, 9. november 2013 ob 05:51

Kakšni tipi vodijo Maribor...?! Četrti del, odgovor in popravek
Odmevi na članek Marko Žula se skriva pred KPK. Se boji razkritja svojih podjetij v tujini?! Objavljamo odgovor odvetniške pisarne Zečević, pooblaščencev Marka Žule
2013 Pozareport

Odpri galerijo

ODMEVI
 Kakšni tipi vodijo Maribor ...?!
Marko Žula se skriva pred KPK.
Se boji razkritja svojih podjetij v tujini?! (IV)
 Marko Žula odločno zavrača očitke v članku Bojana Požarja, objavljenem v elektronski publikaciji Požareport.si dne 06.11.2013, kakor tudi neresnične in netočne podatke, in sicer, da bi naj bil Marko Žula lastnik družbe Inovation Personnel Services s.r.o., s sedežem na Slovaškem; da bi naj Marko Žula bil direktor družbe Bipetrol s.r.o. ter "da pri tem zelo verjetno gre za "odlivanje denarja" iz slovenske družbe Panonica energetika, d.o.o., prek podjetja na Slovaškem, v zasebne "žepe" Marka in Marjana Žule ter drugih lastnikov slovaškega Bipetrola."
Resnične pa so navedbe v omenjenem članku, da je Marko Žula eden izmed lastnikov družbe PNC Bipetrol, s.r.o., in sicer je imetnik 20 % poslovnih deležev navedene družbe z osnovnim vložkom v višini 1.000,00 EUR. Iz izpisa iz sodnega/poslovnega registra Republike Slovaške za navedeno družbo pa izhaja, da je poslovodja navedene družbe (Management body) Musah Selmani in nikakor Marko Žula, kot je to neresnično zapisano v navedenem članku.
Prav tako so neresnične navedbe v članku, ki se nanašajo na lastništvo družbe Inovation Personnel Services s.r.o., pri čemer Marko Žula ni imetnik nobenega poslovnega deleža v navedeni družbi. Iz izpisa iz sodnega/poslovnega registra Republike Slovaške za družbo Inovation Personnel Services s.r.o. namreč izhaja, da je edina družbenica navedene družbe Iveta Vavrekova, Marko Žula pa je bil imetnik poslovnega deleža do dne 27.05.2009.
Prav tako so neresnične in nepreverjene trditve oz. domneve v navedenem članku, da bi naj šlo "pri tem zelo verjetno za "odlivanje denarja" iz slovenske družbe Panonica Energetika, d.o.o. prek podjetja na Slovaškem, v zasebne""žepe" Marka in Marjana Žule ter drugih lastnikov slovaškega Bipetrola."
Družba PNC Bipetrol, s.r.o. s sedežem na Slovaškem, namreč nikoli ni niti poslovala niti (poslovno) sodelovala v kakršnikoli obliki z družbo Panonica energetika, d.o.o., kakor tudi ne družbo Panonica zadruga, z.b.o. (ki je imetnica poslovnih deležev družbe Panonica energetika, d.o.o.) oziroma katerimkoli subjektom, povezanim s predhodno navedenima družbama. Tako ni bilo nobenega finančnega ali kakršnegakoli drugačnega toka med družbama Panonica energetika, d.o.o. in/oziroma Panonica zadruga, z.b.o. ali katerimkoli izmed družbenikov Panonice energetike, d.o.o. ali zadružnikov Panonice zadruga, z.bo., niti družba PNC Bipetrol, s.r.o., po podatkih s katerimi razpolaga Marko Žula, ni poslovala z nobenim subjektom iz Republike Sloveniji.
V zvezi z preostalimi navedbami v članku pa Marko Žula še izpostavlja, da v predpisanem roku enega meseca od nastopa položaja (in sicer direktorja mestne uprave) Komisiji za preprečevanje korupcije v resnici ni posredoval seznama svojega premoženja, pri čemer je z delom uradnika na položaju nastopil dne 22.08.2013. Pri tem je potrebno izpostaviti, da je pooblaščena oseba iz Mestne občine Maribor na Komisijo za preprečevanje korupcije z elektronsko pošto z dne 25.10.2013 naslovila vprašanje, ali je Marko Žula, kot direktor mestne uprave, zavezan k podaji poročila o premoženjskem stanju, pri čemer je pooblaščena oseba Komisije za preprečevanje korupcije na Mestno občino Maribor dne 05.11.2013 telefonsko sporočila, da je direktor mestne uprave zavezan k oddaji poročila o premoženjskem stanju. Glede na navedeno je Marko Žula na Komisijo za preprečevanje korupcije nemudoma podal in oddal poročilo o premoženjskem stanju. Marko Žula pa do današnjega dne še ni prejel poziva za predložitev podatkov o premoženjskem stanju, kot to določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, kot je to zapisano v članku.
Tako Marko Žula odločno zavrača očitke, da se skriva pred Komisijo za preprečevanje korupcije in očitno izogiba prijavi svojega premoženja Komisiji za preprečevanje korupcije.
Odvetniška pisarna Zečević
Maribor
 

Sorodne vsebine

Galerija slik

Teme
 Kakšni tipi vodijo Maribor ...?! Marko Žula se skriva pred KPK. Se boji razkritja svojih podjetij v tujini?! Požareport.si dne 06.11.2013 Odvetniška pisarna Zečević Maribor

objavi na pozareport.si

Zadnji komentarji

Prijatelji

NAJBOLJ OBISKANO

Kakšni tipi vodijo Maribor...?! Četrti del, odgovor in popravek